Inwoners van de provincie Groningen helpen actief mee om hulpdiensten en ?andere partners binnen Veiligheidsregio Groningen te attenderen op aardbevingen. Door slim gebruik te maken van wat mensen toch al doen, twitteren, wordt de buitenwereld binnengehaald en is het mogelijk om snel in actie te komen. Een geautomatiseerd systeem speurt 24 uur per dag naar tweets van Groningers die een aardbeving hebben gevoeld. Bij een toename van het aantal relevante tweets stuurt het systeem een automatische melding, waardoor hulpdiensten en andere betrokken organisaties snel op de hoogte zijn van een aardbeving. En dus in staat om snel te handelen als dat nodig is. Veiligheidsregio Groningen ?nam de aardbevingsmonitor in 2013 als pilot in gebruik en staat nu op het punt om op dezelfde manier ook andere incidenten te monitoren.

Aardbevingen
In het Groninger project komen verschillende ontwikkelingen samen. Om te beginnen vinden in de provincie Groningen als gevolg van de gaswinning meer en zwaardere aardbevingen plaats. Daarnaast is het delen van informatie voor veel mensen een soort tweede natuur geworden. Informatie is veel sneller beschikbaar dan voorheen. De ervaring leert dat veel inwoners direct na een aardbeving berichten op Twitter plaatsen. Het systeem Twitcident scant Twitter op berichten over aardbevingen en bij een piek in de berichtgeving ontvangen verschillende partijen een alertingsbericht. ?Ook de burgemeester van Loppersum ontvangt een sms-bericht. Door de tweets vervolgens te analyseren kan er een hele snelle beeldvorming plaatsvinden en kunnen de juiste acties worden ontplooid. Inwoners leveren hier door te twitteren een concrete bijdrage aan. In de infographic onder aan deze pagina is goed te zien hoe dat werkt.
Snelheid
Een kenmerk van aardbevingen is dat ze zich op de traditionele manier niet snel laten vaststellen. Er zit altijd wat tijd tussen de aardbeving en de bevestiging van het KNMI over de zwaarte. Niet elke voelbare beving leidt tot een telefonische melding, terwijl de hulpdiensten wel behoefte hebben aan informatie. Daarnaast is het bepalen van het betrokken gebied en de effecten van een beving voor de hulpdiensten een lastig en tijdrovend karwei.
De aardbevingsmonitor verkort de ?ontdekkingstijd? enorm. De monitor ? maar dus eigenlijk de inwoners van de regio – helpt de betrokken organisaties snel een beeld te vormen over de zwaarte van de beving, de locatie ?n de gevolgen daarvan. De hulpverlening kan daardoor sneller op gang komen. Daarnaast kan meteen heel gericht informatie worden verstrekt aan de inwoners van het gebied over wat er is gebeurd en wat ze moeten doen. De burgemeester kan snel duiding geven en zo de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten.
Het mooie van dit project is dat de burger met zijn tweets direct bijdraagt aan de beeldvorming van de hulpdiensten. Veiligheidsregio Groningen is dus goed op weg naar ?burger intelligence?. Oftewel: de informatie die in de buitenwereld via burgers beschikbaar is, heel snel bruikbaar en toepasbaar te maken voor de eigen organisatie.
Infographic_Aardbevingsmonitor
Wie kunnen worden gealarmeerd?
 • Medewerkers van:
  • Brandweer
  • Politie
  • GHOR
  • Gemeenten
  • Waterschappen
  • Defensie
  • Openbaar Ministerie
  • Provincie
 • Meldkamer Noord-Nederland
 • Dienstdoende voorlichters van brandweer en politie
 • Medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
Toekomst
De pilot aardbevingsmonitor draait sinds oktober vorig jaar. Vanaf dat moment heeft het systeem elke voelbare aardbeving opgepikt en een bericht verstuurd naar de betrokken partijen. ?Sinds 1 mei jl. werkt Veiligheidsregio Groningen een half jaar lang aan de verbreding van de pilot zodat de monitor ook ingezet kan worden voor andere incidenten zoals brand, hoog water, gaslekken of incidenten met gevaarlijke stoffen.
Meer weten? (zie ook hieronder)
Infographic over de werking van Twitcident en de toekomstplannen
Animatie?over de functie van Twitcident tijdens een aardbeving

Veiligheidsregio Groningen – Loppersum from Joost Drijver on Vimeo.

?Achtergrondartikel Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing december 2013

Je kunt nu stemmen voor dit mooie initiatief:?Don Berghuijs Award 2014
Wil je meer informatie over het project, neem dan contact op met Hans Coenraads?of?Johan Haasjes

Veiligheidsregio Groningen – Loppersum from Joost Drijver on Vimeo.

Gerelateerde berichten:

 • Geen gerelateerde berichten
Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *