Past de huidige organisatiestructuur nog wel bij de digitale uitdaging waar de politie voor staat?

Koppeling en analyse van data bieden ongekende mogelijkheden voor de aanpak van criminaliteit. Echter, hoe zorgt de politie dat relevante informatie uit de toenemende hoeveelheden data wordt gevonden en effectief en verantwoord wordt benut?

Laat u inspireren over onder meer:

 • Data-gedreven aanpak van georganiseerde misdaad vertaald naar effectieve interventies
 • Privacy en gegevensbescherming: Mogelijkheden en beperkingen ook m.b.t. delen van informatie met ketenpartners?
 • Politiewerk = Mensenwerk: Wat zijn de risico?s als algoritmen het politiewerk overnemen?

Welke lessen kan de politie leren van?Centraal Beheer?en de?Immigratie en Naturalisatiedienst?als het gaat om inbedden en toepassen van Big Data in de organisatie?

Het programma:

09.30u

Opening door de dagvoorzitter
Bob Hoogenboom?
|?Hoogleraar forensic business studies Nyenrode en bijzonder hoogleraar politiestudies en veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit

09.40u

Woord van Welkom door?Jaco van Hoorn,?Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie

09.50u

State of the art intelligence en technologie bij de politie
Mari?lle den Hengst-Bruggeling?|?Project manager Real-Time Intelligence Lab, Politie

 • Hoe zorgt de politie dat ze state of the art technologie gebruikt?
 • Wat draait er, waar wordt aan gewerkt?
 • Hoe wordt het gebruikt?

10.20u

Verandert Big Data en Artificial Intelligence ons werk?
Marleen Huysman?|?Hoogleraar aan de School of Business and Economics, Vrije Universiteit. Zij is boegbeeld voor de VSNU onderzoeksagenda ?Digitale Samenleving?, op het gebied van Werk en Organisatie

 • Gevolgen van data-gedreven werken voor in algemene zin en specifiek voor politie (n.a.v. recent onderzoek bij de politie)
 • Tijdig inspelen op nieuwe functievereisten en rollen

10.45u

Netwerkpauze

11.15u

Data analyse en inzet artificial intelligence inbedden in de organisatie

 • Fundamenteel andere kijk op organisatieprocessen, klantervaring en benutten van je talenten in je organisatie
 • Waar te beginnen?
 • Hoe te omarmen en in bedden in de organisatie?

Drie korte presentaties vanuit verschillende organisaties:

Henk de Ruiter,?Programmamanager Informatie gestuurd werken, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Marteyn Roose,?Director Consumer, Centraal Beheer & FBTO
Reinder Doeleman,?Sectorhoofd Dienst Regionale Informatie Organisatie, Politie Amsterdam

12.00u

Discussie met de zaal

12.30u

Lunch

13.20u

Start workshopronde

1.1 Big belastingdata

Bernd Veldman?| Forensisch vastgoed accountant Vastgoedkenniscentrum Belastingdienst

 • Datamining en delen van informatie
 • Samenwerken met ketenpartners; wat kan wel en niet?

1.3 Data-gedreven aanpak van georganiseerde misdaad?
Paul Duijn?| Strategic Intelligence Analyst, FIOD

Hoe wordt binnen de politie en BOD’en op een data-gedreven wijze inzicht gecre?erd in het ondermijnende systeem achter de georganiseerde misdaad?
En hoe wordt dit vertaalt naar concrete scenario’s en strategie?n voor effectieve interventies?

Paul Duijn heeft zich als strategisch analist bij de Politie, Europol en de FIOD en als onderzoeker bij het Institute for Advanced Studies in Amsterdam met deze vraagstukken bezig gehouden en zal u meenemen in de meest recente inzichten en ontwikkelingen op dit gebied.

1.4 Meer rendement uit digitale informatie & Big data
Dominique Roest?| Co?rdinator forensische data-analyse, Eenheid Amsterdam, Team Digitale Opsporing, TROI

De politie wordt geconfronteerd met steeds grotere hoeveelheden (complexe) data uit bijvoorbeeld inbeslaggenomen telefoons, computers, taps etc. etc. Hoe zorgt de politie dat de relevante informatie uit deze grote hoeveelheden data wordt gevonden en kan worden benut in een opsporingsonderzoek? En past de huidige organisatiestructuur nog wel bij de digitale uitdaging waar de politie voor staat?

14.20u

Pauze

14.50u

Informatievergaring: Mag het en hoe dan?
Ulco van de Pol
?|?Privacy adviseur voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit BZK/ICTU, voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam; eerder lid College Bescherming Persoonsgegevens, gemeentelijke ombudsman te Amsterdam en rechter

 • Citydeal ?Zicht op Ondermijning? met behulp van CBS-gegevens om fenomenen op te sporen maar zonder herleidbare persoonsgegevens
 • Gebruiksbeperkingen vanwege de herleidbaarheid; wat zijn operationele mogelijkheden?

15.20u

Risico?s bij het gebruik van Big Data en algoritmen
Tom van Engers?|?Hoogleraar juridisch kennismanagement, Universiteit van Amsterdam

 • Hoe minimaliseer je het risico op misleidende resultaten?
 • Hoe waarborgen we dat publieke waarden zo vroeg mogelijk worden meegenomen in het ontwerpproces van digitale producten en diensten?

15.45u

Politiewerk ? mensenwerk:?Wat laten we over aan algoritmes en wat blijft mensenwerk?
Ren? ten Bos
?|?Hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen, Radboud Universiteit, Denker des Vaderlands

Veiligheid, rechtvaardigheid, controle over technologie, autonomie, menselijke waardigheid en machtsverhoudingen

16.15u

Discussie met sprekers van de middag en deelnemers in de zaal o.l.v. de dagvoorzitter

16.30u

Netwerkborrel

Bron: Gemeente.nu

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *