LikeJeWijkLogo

Eerder schreven we al over moderne initiatieven voor noaberschap als Buurbook, ClaimJeStraat, WeHelpen, BUUV en ook lokale virtuele economie?n als De Zuiderling.

Sinds enige tijd?is er een nieuw 2.0 initiatief bijgekomen dat op Social Media Week Rotterdam werd gepresenteerd: LikeJeWijk (oa ook op Twitter). Onderstaande informatie is van de website van LikeJeWijk afkomstig.

Stichting LikeJeWijk schrijft op hun website dat ze?als missie ?Participatie door Communicatie?hebben. Ze helpen?en faciliteren bewoners en wijkgerichte partners via nieuwe media om?hun nieuws, tips en evenementen en werkzaamheden zichtbaar te maken en zo een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de buurtbetrokkenheid en daarmee het verbeteren van de woon, werk, leef en veiligheidsbeleving.

Het veranderende medialandschap heeft geresulteerd in een nieuwe informatiebehoefte en vraagt dus ook om een ander aanbod. Bewoners en wijkgerichte organisaties werken wel samen in de wijk maar communiceren veelal versnippert en met een klein bereik. LikeJeWijk probeert dit te faciliteren?om?gebiedsgericht te werken. Door gebruik te maken van social media kan er snel en relevante informatie gedeeld worden, en dat wordt gewaardeerd blijkt uit de berichten op de site, want het gaat altijd over de wijk waar de volger zich bevind. LikeJeWijk stelt dat het wijkorganisaties het belang van ?het laten zien? van wat er speelt in de wijk meegeeft, en ook hoe om te gaan met nieuwe media en daarmee laagdrempelig grote groepen volgers te verbinden in de wijk op 1 platform.
Op basis van de omschreven missie, visie en het werkproces heeft LikeJeWijk in een wijk de volgende doelstellingen:

 • Bevorderen participatie
 • Positief be?nvloeden veiligheidsbeleving
 • Bevorderen sociale cohesie
 • Bevorderen buurtbetrokkenheid
 • Verbeteren van imago van wijk en wijkorganisaties
 • Kloof verkleinen tussen bewoners, wijkorganisaties en dienstverlening en/of activiteiten
 • Vergroten van wederzijds begrip
 • Nieuw gebiedsgericht bereik
 • Voorzien in een nieuw informatie en communicatie platform voor iedereen in een wijk.

LikeJeWijk is er voor iedereen die op zijn of haar manier betrokken is bij een wijk. Dit kan een bewoner, een vrijwilliger of de wijkagent zijn. Iedereen die actief is online en betrokken is bij een wijk is doelgroep. Hierin kunnen we een verdeling maken tussen lezers/volgers van het platform via de social media en volgers/lezers die zelf content aanleveren en meedoen:

 • De belanghebbenden in een wijk waar LikeJeWijk actief is en ten doel heeft om mee samen te werken voor het behalen van de doelstellingen zijn:Gemeente: gebiedsnetwerkers, gebiedscommissie, wijknetwerkers
 • Vrijwilligers organisaties: Speeltuinverenigingen, wijkgebouwen, goede doelen
 • Onderwijs instellingen
 • Toezicht en handhaving: Politie, stadstoezicht, brandweer, reinigingsdiensten.
 • Zorg & welzijnsorganisaties: Jongerenwerk, buurtcoaches, hulporganisaties
 • Participatie makelaars en opbouwwerkers
 • Ondernemers verenigingen
 • Woningco?peraties
 • Sportverenigingen en recreatie
 • Wijkgerichte projecten zoals Buurtbestuurt, buurtpreventie, bewonersinitiatief
 • Wijkgerichte innovatieve diensten: BuitenBeter, Burgernet, NL Alert.

LikeJeWijk??wordt per wijk gefinancierd door gemeente, stakeholders en fondsen.

Participatie door communicatie
Informeren, motiveren, stimuleren, inspireren en activeren. 5 belangrijke stappen binnen de content strategie van LikeJeWijk??waarmee er aanspraak gemaakt kan worden op burgerparticipatie. Kwalitatieve informatie delen met en tussen burgers?en burgerkracht vergroten. Participatie begint bij het laagdrempelig communiceren van de mogelijkheden die de overheid te bieden heeft.

Veiligheidsbeleving
Veiligheidsbeleving is de discrepantie tussen eigen normen en waarden en de normen die we op straat zien, horen van anderen en zien in de media. Door als gemeente uitgever te worden van het eigen medium en nieuws met LikeJeWijk??kan je een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de subjectieve veiligheidsbeleving. Laat zien welke positieve zaken er plaatsvinden in de wijk en informeer bewoners over wat er beter kan en moet. LikeJeWijk ?is gebaseerd op advies en bevindingen van Directie Veiligheid zoals de 4 stappen ?werking van de perceptie van overlast?.

Kloof verkleinend

Wie is nu de wijkagent? En wie kan ik gemakkelijk bereiken bij de gemeente? LikeJeWijk ?geeft iedereen een gelijkwaardig podium in de wijk, dit verkleind de kloof tussen professional en bewoners wat positieve uitwerking heeft op het wederzijds begrip. De wijkwerker van de gemeente, de vuilnisman en de wijkagent stellen we voor en maken we bereikbaar. Verklein de kloof tussen de overheid en de burger, communiceer direct en transparant via LikeJeWijk.

Laagdrempelig

Facebook is van iedereen en maakt geen onderscheid tussen huidskleur, geloof of functie. Daarom is het ideaal om een ieder om zijn of haar mening te vragen of te krijgen en vrij te discussi?ren, te overleggen en te verbinden. LikeJeWijk ?is overal te zien en te lezen, op de ipad op het werk, de laptop of de smartphone in de tram. Zo kan je op ieder gewenst moment van de dag het nieuws en activiteiten uit de wijk waarnemen. De contentstrategie is in basis geformuleerd op burgerniveau netjes en fatsoenlijk met elkaar te communiceren. Doelgroepen die de Nederlandse taal niet beheersen kunnen we in goed overleg voorzien in beeldmateriaal (foto en film) wat iedereen begrijpt. Dit is absoluut mogelijk en een hele leuke uitdaging!

Imago

Verbeter het imago van de wijk, gemeente, de overheidsdiensten en organisaties actief in en voor de wijk.?LikeJeWijk geeft een totaal beeld van alle zaken die spelen in de wijk, 24 uur per dag, 7 dagen per week in beeld. Vanuit een gezamenlijk belang voor een schoon, heel en veilige wijk communiceren we transparant en positief maar niet direct vanuit de autoriteit van de overheid.

Autoriteit

Niet van, maar voor. Een belangrijk advies vanuit het onderzoek van het ministerie van justitie is niet te communiceren vanuit de autoriteit. Er kan een zekere zin een aversie zijn tegen overheidscommunicatie waardoor nieuws of informatie op voorhand niet geconsumeerd word. Bereik de burger en niet de staatsburger, doe dit met LikeJeWijk ?vanuit een prettig en sympathiek sterk merk.

Sociale Cohesie

Met het Facebook magazine van LikeJeWijk ?laat je zien welke netwerken, events en activiteiten er georganiseerd worden. De mensen, de bewoners staan hierin altijd centraal. Door regelmatig via Facebook deze registraties terug te zien middels een film of foto?s vergroot je de sociale cohesie binnen de wijk.

Gebiedsgericht bereik

Zonder bereik is er niemand die het nieuws, de tip of de foto zal zien, zonde van de communicatie inspanningen. Het totaalproduct van LikeJeWijk is dusdanig samengesteld dat we zowel online als offline het gebiedsgerichte Facebook magazine onder de aandacht blijven brengen. LikeJeWijk genereert kwalitatief bereik en interactie, het wijkmagazine van en voor de buurt.

Deze Rotterdamse wijken doen momenteel?mee:

LikeJeWijk
“Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat doet LikeJeWijk ?ook. Het positieve aandacht geven, ?zodat positiviteit in de wijk groeit. Daarnaast verbindt LikeJeWijk ??verschillende partijen zoals bewoners, brandweer, maatschappelijk werk etc. Allemaal vanuit enthousiasme en een positieve houding. Ik heb dan ook zeer goede ervaringen met LikeJeWijk. Daarnaast is de initiatiefnemer van LikeJeWijk ??een echte doener en waarmaker. Waarmee het goed ?zaken doen? is. Sinds LikeJeWijk ??in Bloemhof draait komt er eindelijk een tegengeluid uit die Wijk. Alleen maar overvallen, drugs en ellende krijgt nu actieve bewoners naast zich, aansprekende evenementen, en positief nieuws. In de Beverwaard is het bereik zeer hoog, wat weer positief is. Positief, enthousiast, gedreven, niet lullen maar poetsen, aanpakken, aandacht voor het goede. Ik omschrijf LikeJeWijk ?als ??n van de betere manieren in een communicatieaanpak binnen een bepaald gebied om positieve aandacht te genereren voor dat gebied en tegelijkertijd verbindingen te leggen tussen samenwerkende partijen, zowel professioneel als non-profit. Ik wou dat ik het had verzonnen.” -?Marcel Jongmans, inwoner van Rotterdam en ambtenaar bij de gemeente


“Like je wijk heeft een groot bereik in de wijk Lombardijen. Via social media wordt snel een groot publiek bereikt en kan interactief gecomuniceerd worden met bewoners. Als politie kunnen wij preventie activiteiten delen middels Like je Wijk. Ook hebben wij al diverse successen kunnen delen middels Like je Wijk.” -?Bas van der Moezel, wijkagent, Politie Lombardijen.

LJW2 LJW3 LJW4 LJW5 LJW6 LJW

 

 

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *