Banner-facebook-v2

Controle Alt Delete?wil?een app bouwen waarmee burgers melding kunnen maken van onterechte staandehoudingen. Het?streven erachter is dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt.

Mensen worden weleens onterecht staandegehouden. Dit zorgt voor veel frustratie, zowel bij de burgers als bij de politie. Controle Alt Delete en Amnesty Nederland hebben de minister van Veiligheid & Justitie meerdere malen gevraagd om politie optredens systematisch te monitoren. Helaas blijft het antwoord: ?nee?.

In een tijdperk waarin alles transparant en meetbaar moet zijn, vinden zij?onbegrijpelijk dat de politie geen cijfers verzamelt over politiecontroles. Om die reden start Controle Alt Delete de crowdfunding campagne #kieseenkant. Met de opbrengst wordt een app gebouwd worden waarmee burgers melding kunnen maken van onterechte staandehoudingen.

In Nederland krijgen met name mensen met een migrantenachtergrond en religieuze minderheden te maken met onterechte staandehoudingen. Dit fenomeen heet etnisch profileren.


Bronnen: Controle Alt Delete, Geloof In Je Project

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *