Stuive, K. en P. Deelman (red.) (2010).?Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. De Bilt/Dordrecht: Stichting SMVP Producties.

Het bevorderen en behouden van veiligheid in onze samenleving is een kernopgave van de overheid, maar ook instellingen, bedrijven en burgers hebben daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren. In deze ‘gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid’ neemt burgerparticipatie een belangrijke plaats in. Een concreet voorbeeld daarvan is Burgernet: een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Na een positief beoordelde pilot heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begein 2010 besloten tot een gefaseerde invoer van Burgernet in het hele land.

Interessant uit deze publicatie zijn oa:?

Hoofdstuk?1. Dick Schoof,?Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid, pp. 23-28.
Hoofdstuk?3. Stoffel Heijsman,?Burgernet en zijn toekomst, pp. 47-52.
Hoofdstuk?5. Frits Vlek,?Geregistreerd partnership. Politie en burger op weg naar gelijkwaardige relatie, pp. 71-88.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *