compronet2

Wat is Compronet?
ComProNet, het Community Protection Network, is een hightech sensor en social media project dat er op is gericht om sneller hulp te bieden bij incidenten.?Compronet heeft als doel om op een nieuwe wijze criminaliteit te bestrijden en met elkaar zorg te dragen voor de veiligheid in de eigen buurt. Met elkaar: burgers, particuliere en publieke bedrijven, professionals, politie, brandweer en ambulance. Gebruik makend van de laatste technologie en social media!
Snelheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid en participatie zijn daarbij sleutelwoorden.

ComProNet_MeldScreenCompronet helpt burgers, middenstanders, politie, andere hulpverleners, particuliere beveiligers, camerabewaking en andere sensoren met direct elkaar samen te werken bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde, door heel snel informatie uit te wisselen via social media op je smartphone. Zij worden daarbij ondersteund door de kern van Compronet, een soort automaat die alle inkomende informatie slim beredeneert en suggesties geeft aan de relevante deelnemers van Compronet.

In eerste instantie richt Compronet zich op de bestrijding van criminaliteit en het verhogen van heterdaadkracht. Het is ook geschikt voor noodsituaties als brand- en onwel-meldingen. Compronet is de projectnaam van een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gesponsord project.

De eerste reacties van deelnemers uit een artikel van het Dagblad van het Noorden

Asser ondernemers vinden het jammer dat het proefproject Compronet, dat eind 2012 draaide in?de binnenstad, is gestopt. Zij pleiten ervoor het elektronische alarm- en opsporingssysteem op een of andere?manier structureel voort te zetten.?Via de iPhone stonden ondernemers, politie, beveiliging en gemeente zes weken lang in contact met elkaar.?Misstanden werden via een bericht, voorzien van allerlei informatie over verdachten, aan elkaar?doorgegeven, zodat de politie snel kon handelen. Het leidde onder meer tot een behoorlijk aantal?aanhoudingen en boetes.?”Als wij ergens melding van maakten via Compronet”, zegt Rolf Kok van het kaartenhuis naast de Hema,?”waren agenten razendsnel ter plekke. Zo zagen we hoe jongens voor onze zaak een fiets wilden stelen.?E?n berichtje via de telefoon en de politie kwam er al aan.”?Omdat berichten ook konden worden voorzien van foto’s, konden agenten in sommige gevallen direct met?bewijs in de hand richting verdachten. Kok: “Al met al gaf Compronet ons een goed en veilig gevoel.”

Onderzoek heeft volgens de Asser politiechef Harald Kodden uitgewezen dat misdrijven het vaakst worden?opgelost na een ‘heterdaadje’. “De crimineel betrappen tijdens de daad, gebeurt in slechts 15 procent van?die gevallen door de politie. In 85 procent van de gevallen betrappen burgers hen. Wij willen hen daarom via?Compronet betrekken in het oplossen van overlast en misdaad, want veiligheid gaat iedereen aan.”

“We zijn tevreden met het resultaat”, zegt projectleider Ronnie Hessels. “Hier en daar waren er soms wat?technische problemen, maar over het algemeen werkte het systeem goed. Het grote winstpunt is dat alle?partijen met elkaar hebben samengewerkt om misstanden te melden en op te lossen. Een mooi voorbeeld is?een melding van een sleutelmaker die het niet vertrouwde toen jongens voor een blanco fietssleutel voor een?AXAslot kwamen. Die worden vaak gebruikt als loper om fietsen te stelen. Een ambtenaar van de gemeente?is daar toen op af gegaan. Helaas trof hij de jongens niet meer aan, maar het illustreert hoe snel je kunt?handelen en dat we het echt met z’n allen doen.”?Ook kwamen er meldingen binnen van een drugsdeal, winkeldiefstallen, een brommer die veel te hard door?de stad reed en hinderlijke samenscholingen. Hessels: “In sommige gevallen konden we door verzonden?informatie en foto’s daders aan die zaken linken en aanhouden.”?Hoe het nu verdergaat met Compronet kan Hessels niet zeggen. “Die beslissing ligt bij de landelijke politie.?Maar in de toekomst kunnen we niet om dit soort moderne hulpmiddelen heen. Je kunt dit systeem nog?verder uitbouwen met geluid, film, veiligheidsinformatie voor de burgers De mogelijkheden zijn eindeloos.”?Na Groningen en Schiphol was?Assen de derde proeftuin voor Compronet. De landelijke politie beslist over een vervolg.

Bronnen: Compronet, Dagblad van het Noorden

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *