crimikaart

Sinds kort is?Crimikaart.nl?actief. De crimemapping site geeft volgens de makers, Semlab, een overzicht van ?alle strafbare feiten in Nederland op straatniveau? en is behalve ?iedereen gratis toegankelijk? ook geschikt ?bij het plannen van de aankoop van een huis of bij het bepalen van een veilige route naar school?. Crimikaart gebruikt voor de kaarten ?betrouwbare informatie die bevestigd is door de Nederlandse politie?.

Bronnen: CopsinCyberspace, Crimikaart.nl, Semlab

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *