Blonk, G. (2007). De link in veiligheidszorg : managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg. Reed Business, Den Haag.

In dit handboek staat de ketenbrede en procesmatige benadering centraal. De veiligheidszorg is niet alleen beperkt tot de politie, maar omvat ook andere publieke en private veiligheidspartners. Naast de strafrechtelijke rechtshandhaving wordt ook ingegaan op bestuurlijke werkvormen om criminaliteit te be?nvloeden. Verder beschrijft het de verdeling van taken en bevoegdheden van alle betrokken organisaties en functionarissen. Het inzicht in de werk-processen en de onderlinge samenhang helpt u bij de uitvoering van uw complexe managementtaak.Uiteindelijk worden alle ontwikkelingen, rekening houdend met het ABRIO-programma, bijeen-gebracht in het BIVER-model, een besluitvormingsmodel om het keuzeproces rondom criminaliteitsbeheersing beter te volgen en sturen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *