Op 21 september jl. werd de inspiratiedag gehouden van de FGP Oost-Vlaanderen #innovatie2020ovl


Deze inspiratiedag, die werd georganiseerd ism de gemeente Beveren, de lokale politie WANO en de SCK Gent vzw, bestaat uit enkele innovatieve en boeiende plenaire presentaties in de voormiddag en 9 fantastische workshops in de namiddag.

Deze inspiratiedag, die wij organiseren ism de gemeente Beveren, de lokale politie WANO en de SCK Gent vzw, bestaat uit enkele innovatieve en boeiende plenaire presentaties in de voormiddag en 9 fantastische workshops in de namiddag.

Aanwezig waren onder andere alle medewerkers van de FGP, de minister van Binnenlandse Zaken, minister van Justitie (via Skype), de gouverneur en de arrondissementscommissaris van de provincie Oost-Vlaanderen, medewerkers van het Hof van Beroep, de federaal procureur en magistraten van het federaal parket, de procureur-generaal en magistraten van het parket-generaal Oost-Vlaanderen, medewerkers van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, de procureurs en de parketmagistraten van het parket Oost-Vlaanderen, de arbeidsauditeur van Oost- en West-Vlaanderen, gerechtelijke directeurs, de korpschefs, de diensthoofden- en een delegatie van de recherche van de politiezones van het arrondissement Oost-Vlaanderen en nog veel meer deskundigen van politie, justitie en daarbuiten.

Bedoeld om alle deelnemers te laten proeven van de digitale (r)evolutie, zowel op technologisch vlak als op het vlak van management en organisatie.Bovendien wil deze inspiratiedag het belang van de ge?ntegreerde en ketengerichte werking een extra dimensie geven door de mogelijkheid te bieden om op een andere en meer ontspannen manier met elkaar kennis te maken.

Er waren interessante workshops over:

1. Robotica, kans of bedreiging? -?Prof. dr. ir. Bram Vanderborght, prof. Robotics & Multibody mechanics research group

De kranten staan bol van het nieuws dat robots onze jobs innemen en dat ze de wereld gaan overheersen. Dubai heeft net een politierobot in dienst genomen welke zal ingezet worden in shopping centra en bij toeristische attracties. De eerste ?robocop? in een plan om tegen 2030 25% politierobots in het korps te hebben. Zal het zo een vaart lopen en zijn robots een bedreiging? Of vormen ze net opportuniteiten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Waarschijnlijk kunnen we best de complementaire sterktes van mens en machine combineren en gaan we moeten leren samenwerken met robots. Dit zal een inclusieve robotagenda vereisen om het beste uit de robotrevolutie te halen.

2. De overheid aan of in de ketting? – Roel Verhaert, stadsecretaris Stad Antwerpen.
Hebt u al van blockchain gehoord? Deze technologie gebruikt zogenaamde ?knooppunten? op het internet om transacties zonder tussenkomst van een derde partij uit te voeren. Transparantie, zekerheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. De opkomst van blockchain is volgens kenners even ingrijpend als de opkomst van het internet. Wereldwijd wordt er alvast volop ge?xperimenteerd met de mogelijkheden die blockchain biedt. Roel Verhaert bespreekt wat blockchain binnen de publieke sector aan mogelijkheden kan bieden aan de hand van heel concrete cases. Hij overloopt wat die mogelijkheden (kunnen) zijn en hoe die mogelijkheden een bedreiging dan wel een opportuniteit voor de verschillende overheden kunnen vormen.

3. Bootcamp maakt de gerechtelijke politie future proof. -?Elke Wambacq & Nancy De Vogelaere, CEO Dinobusters.

Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan razendsnel vooruit. De criminaliteit innoveert mee en daagt de politie dagelijks uit. Op het internet ontpoppen zich nieuwe circuits om ongestoord illegale praktijken uit te voeren. De terreurdreiging eist veel energie en aandacht terwijl de politie op volle toeren moet draaien met een beperkt aantal middelen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de politie voldoende kracht en kennis heeft om hier effici?nt tegen op te treden? In deze bootcamp gaan we op zoek naar dinosaurussen binnen de gerechtelijke politie, naar zaken die niet meer van deze tijd zijn. We gaan kijken hoe we op een slimme manier ons zo kunnen organiseren dat trotse teams de politie mee future proof kunnen maken. We nemen een duik in nieuwe trends en tendensen die de politie van morgen kunnen helpen om haar werk nog beter te doen.

4. Social media: Het nieuwe DNA. -?Arnout de Vries, TNO innovation for life en Frank Smilda, Politie Nederland.?

Social media zorgt voor een nieuwe revolutie in de opsporing, zoals DNA dat dertig jaar geleden deed. Maar social media speelt hierin een dubbelrol. Net als DNA is het een belangrijke informatiebron en tevens het nieuwe platform waarop de ?digitale? rechercheur en de online Sherlock Holmes een nieuwe vorm van opsporing exploreren. Social media democratiseert de opsporing en maakt de rol van burgers hierin nog belangrijker. Dit vereist een verandering van het ?DNA? van iedere agent, een ?gamechanger? in alle facetten van het politiewerk.

5. Connected things. Sluit ook de recherche aan? -?HCP Yve Driesen,?DirOps FGP Limburg

Dingen worden slim. De thermostaat weet wanneer je thuis bent, jouw gsm zegt je wanneer je moet vertrekken wil je die afspraak nog tijdig halen en de dokter monitort de pacemaker vanuit zijn kabinet. Deze presentatie duikt in het ?internet of things?. Hoe gebruiken criminele geesten deze nieuwe evolutie, zijn er opportuniteiten voor politie en kunnen we misbruik bestrijden? Yve Driesen zal zich in deze workshop voornamelijk focussen op de boeiende wereld van connected cars.

6. Drone technologie.?Mogelijkheden en uitdagingen. -?HINP Jan Verbruggen,?Federale Politie ? Flight manager DAFA

Het gebruik van vanop afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) in het Belgische Luchtruim is sedert 15 april 2016 geregeld in een Koninklijk Besluit. Door de uitzondering voorzien in Art 3 is dit KB niet van toepassing op staats-operatoren die drones inzetten voor onder andere politionele activiteiten. Nochtans zijn er veel toepassingen te bedenken. De werkgroep RPAS@Police buigt zich al ruim 2 jaar over de diverse facetten van deze nieuwe technologie. De activiteiten van de werkgroep situeren zich in 4 domeinen: wetgeving, opleiding, operaties en R&D.
Deze workshop wordt ondersteund door de werkgroep en moet een antwoord bieden op de meest voor de hand liggende vragen: Hoe kunnen politiemensen op een wettelijke manier een drone inzetten? Wat kan je met zo?n toestel doen, en vooral wat kan een drone of RPAS niet?
Aan de hand van een aantal re?le voorbeelden, duidelijk ge?llustreerd met beelden, worden een aantal ballonnetjes doorprikt en wordt er een schets gemaakt van de mogelijkheden van deze jonge technologie, van de beperkingen en van de uitdagingen die nog voor ons liggen.

7. Bloedspatpatroonanalyse. Bloed zal nooit meer zomaar bloed zijn. -?HINP Steve Delporte,?FGP OVL ? Teamchef Labo site Gent

Series zoals Dexter en CSI hebben van bloedspatpatroonanalyse een zeer trendy en spectaculaire techniek gemaakt in het ?crime scene? onderzoek. Alhoewel de eerste toepassing is terug te vinden in teksten uit China in de 13e eeuw en de eerste wetenschappelijke artikels verschenen zijn midden de jaren 1800 is de toepassing van bloedspatpatroonanalyse zeer innovatief. De herkenning van bloedspatpatronen samen met de kennis van het ontstaan van bepaalde patronen kan in veel gevallen een duidelijk beeld geven over het verloop van de feiten, de betrokkenheid en de posities van personen. De driedimensionele reconstructie van een patroon geeft meer informatie over de positie van de bloedbron, wat soms van belang kan zijn in de bepaling van de juridische kwalificaties. Tijdens een interactieve presentatie zal Steve duidelijk maken wat het belang is van bloedspatpatroonanalyse op de crime scene.

8. Predictive profiling: Behind enemy minds. -?HCP Frederik Van Belle en Kim Covent,?PZ Gent.

Predictive profiling is een proactieve techniek die op basis van grondige observaties mogelijke dreigingen tracht af te wenden of te neutraliseren. Wanneer we uitgebreider en gedetailleerder observeren, kunnen we correcter interpreteren en begrijpen. Zo kunnen we het denkspoor volgen van terroristen, criminelen, predatoren, kortom van elke georganiseerde vijand die de gemeenschap belaagt. Daarvoor moeten we eerst leren kijken naar onszelf en onze collega?s, naar onze procedures en dispositieven. We zetten in op outerviewing om elk gaatje in de politionele aanpak bloot te leggen. Want dat doet de vijand. Zij scannen onze sterkste kanten, maar zetten in op de zwakste schakels. Zij percipi?ren gebouwen en sites als opportuniteiten en zien mensen en groepen als targets. Daarom willen we in deze workshop een aangepaste bril opzetten om beter rondom ons te kijken en dus meer te zien.

9. Virtual & augmented reality:?Science fiction of real business? -?Michiel Houwen,?Project manager at DEA research – Howest.

Wat is Virtual en Augmented Reality technologie en wat kan het betekenen voor de politie? Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers de kans om de technologie zelf te ervaren en na te denken over casussen die gebruikt kunnen worden op het professionele werkveld. Michiel Houwen zal in de workshop ingaan op de opportuniteiten van gametechnologie?n als trainingstool en tevens als virtuele verkenningsomgeving van een re?le plaats delict. Hij zal toelichten hoe de laatste ontwikkelingen van de entertainmentindustrie kunnen gevaloriseerd worden in non-entertainment contexten zoals het werk van veiligheids- en politiediensten.
De workshop wordt verzorgd door het Digital Arts & Entertainment research team van Howest. Howest is als Vlaamse kennisinstelling internationaal toonaangevend op het domein van gaming en het gebruik van de flankerende gametechnologie?n.

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *