Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, we appen, doen online boodschappen, streamen muziek en films en gebruiken Google om de weg te vinden. Haast 24/7 zijn we digitaal. Maar hoe zit dat in het werk? Hoe digitaal ben jij als het gaat om je vak? Weet jij hoe je een aangifte van identiteitsfraude behandelt? Of wat er komt kijken bij een sexting-zaak? En wat te doen bij Marktplaats-oplichting, phishing van bankgegevens of hacking van een school-website? Digitalisering is al lang niet meer voorbehouden aan speciale teams. In vrijwel elke zaak, hoe groot of klein ook, speelt de digitale wereld een rol.

NIK themadag

Kort na de reorganisatie van de Nederlandse politie in 1994 werd het idee geboren om blijvende aandacht te schenken aan innovatie. Door de gezamenlijke korpsen, het Kwaliteitsbureau politie, de Politieacademie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit opgericht. Nu de politie gereorganiseerd is tot een Nationale Politie wordt het NIK stap voor stap ge?ntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Het NIK blijft dus ook binnen de Nationale Politie een vaste waarde.

Introductie NIK themadag from Politie on Vimeo.

Theo van der Plas Programmadirecteur Digitalisering en?Cybercrime gaf de aftrap en de dag:

2 Presentatie Theo van der Plas 3 from Politie on Vimeo.

Trendwatcher Vincent Evers:

Presentatie Vincent Evers NIK Themadag from Politie on Vimeo.

Hieronder een overzicht van de workshops op de NIK themadag, nr 72:

1. Cybercrime, het zijn maar nullen en enen

Image result for cybercrime noord-holland

Het cybercrimeteam in de eenheid Noord-Holland bestaat nu twee jaar. In deze eerste fase heeft het team veel kennis en ervaring opgedaan met het opsporen van computercriminaliteit en heeft daarmee de opsporing van cybercrime een stevige impuls gegeven in de eenheid. Cybercrime lijkt moeilijk, lastig, niet te traceren, met veelal ingewikkelde rechtshulpverzoeken en gedoe met providers. In principe zit hier een kern van waarheid in, maar als politie zijn we zeker niet kansloos. Veel zaken bieden goede technische, maar vaak ook tactische opsporingsmogelijkheden. De workshopleiders nemen u aan de hand mee van onderzoeken, praktijkvoorbeelden en delen valkuilen en best practices.

2. Opsporing en Social Media

Via social media speelt het sociale leven zich in?toenemende mate online af.?Steeds meer personen (tieners, twintigers, maar ook volwassenen) hebben profielen op sites als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Niet verwonderlijk dus dat de opsporing op allerlei manieren probeert om deze?informatie te gebruiken. Door het gebruik van informatie uit open bronnen zoals websites en social media is de politie succesvoller bij het opsporen van verdachten. Deze workshop gaat over tips, trucs etc. voor online onderzoek zoals bijvoorbeeld: Hoe kan ik mogelijk toch nog foto?s vinden bij een afgeschermd profiel op Facebook, een fakenaam op Instagram en dan?

3. Greenfield cyber

De maatschappij raakt steeds meer verweven met digitale ontwikkelingen. Helaas geldt dit ook voor criminaliteit. Er zijn tegenwoordig weinig vormen van criminaliteit waarbij er geen sprake is van een digitaal component. Zo ook binnen het thema ondermijning. Onze organisatie is vaak onvoldoende in staat om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen, bovendien is het vaak de vraag of de politie ?berhaupt aan zet is. De Greenfield is een werkvorm wat hier verandering in moet brengen. Door bestaande barri?res te doorbreken, actief samen te werken met partners en op een (pro)actieve wijze te interveni?ren wordt gebruik gemaakt van nieuwe werkvormen om het probleem in de breedte aan te pakken.

4. Criminaliteit op het darkweb

De wereld verandert in een snel tempo, zo ook de criminaliteit. Er is een verschuiving zichtbaar van criminaliteit van de offline naar de online wereld. In deze workshop staat criminaliteit op het darkweb centraal. Het darkweb is een gedeelte van het internet waar anonimiteit wordt nagestreefd en waar op marktplaatsen en fora (criminele) goederen worden verkocht en informatie wordt uitgewisseld. Twee teams van de Landelijke Eenheid, het Postpakketten interventieteam en het Darkwebteam, bestrijden deze vormen van criminaliteit, verzamelen hier informatie over en zoeken naar alternatieve bestrijdingsmogelijkheden. In deze workshop nemen wij jullie mee in wat het darkweb is, wat wij als teams doen en wat jij zelf kan doen aan criminaliteit op het darkweb.

5. Sexting: een onuitwisbare indruk

Op woensdag 6 januari 2016 krijgt een wijkagent ?Groenewoud? Tilburg van een bezorgde moeder de signalen binnen dat er naaktfoto?s van haar dochter en andere meiden op Instagram staan. Vanwege de leeftijd van de (deels) naakte meiden maakt de wijkagent melding van kinderporno bij de afdeling Zeden en deze wordt doorgezet naar het TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme). En dan?

6. Een lelijke pijp roken?

Sjon is zo’n typisch voorbeeld van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Sinds vorig jaar echter lijkt het leven ook hem toe te lachen. Anders dan voorheen gaat hij netjes gekleed, rijdt hij in een mooie auto, komt hij aan geld niet tekort en lijkt hij ineens veel vrienden te hebben. Een buurman gaat op onderzoek uit en ontdekt dat Sjon zijn nieuwe status mogelijk dankt aan zijn aandeel in de exploitatie van hennepkwekerijen. Tijd voor onderzoek! In deze workshop gaan we ons verdiepen in de juridische mogelijkheden om voor de opsporing informatie te verzamelen op het internet.?De workshop vormt daarmee een mooie aanvulling op workshop 2.

7. BART! Het nieuwe mee doen: Burgers, politie en gemeente?24/7 in verbinding met elkaar

BART! moet ervoor zorgen dat via de sociale media burgers en professionals van politie en gemeente samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een veilige leefomgeving. BART! draagt zorg voor de ontwikkeling van een participatie systeem waarin dit mogelijk is.
Voor allerlei vormen van samenredzaamheid bestaan er vandaag de dag verschillende initiatieven en toepassingen, zowel van publieke als van private partijen. Politie en de gemeenten gebruiken bijvoorbeeld Burgernet, Amber Alert en NL Alert en in enkele plaatsen is de politie al via WhatsApp bereikbaar. De gemeente Den Haag gebruikt de BuitenBeter-app, BuurtBestuurt etc. Burgers gebruiken WhatsApp om elkaar op de hoogte te brengen van verdachte situaties, andere voorbeelden zijn: dadergezocht.nl, boevenvangen.nl, SOSAlarm, VerbeterDeBuurt, Civilant, HartslagNu, NextDoor etc.
Al deze initiatieven hebben geen aansluiting op het operationeel commando -, intelligence – of het klantencontact centrum.?Technisch gezegd is BART! het best te karakteriseren als een Meta Systeem op de aggregatieniveaus governance, processen en ondersteunde technologie, die het vermogen in zich draagt andere app- en systeemontwikkelingen te ontsluiten met de primaire informatiesystemen van de overheid.
BART! wordt niet bedacht in ?de ivoren toren? maar ontwikkeld in de politie- en gemeentepraktijk samen met burgers. In twee praktijkomgevingen gaan we ontwikkelen met de wijkagent, de gemeentelijke wijkmanager, wijkbewoners en anderen. Dit met ondersteuning van een support team vanuit de wetenschap, technologie en praktijkdeskundigen.

8. Openbronnenonderzoek next level; iedereen kan speuren

Op internet is alles te vinden en iedereen kan het? De beste aanbieding scoren, speuren naar dat bijzondere exemplaar om je collectie te completeren, je leukste dag van je leven delen op social media.. En natuurlijk kun jij dan ook speuren naar internetinformatie over je onderzoeksubject of naar dat specifieke thema, waar jij alles over moet weten en het liefste nu. Maar doe je dat wel op een veilige manier? En ben je ?anoniem? genoeg of kan men toch ontdekken dat je van de politie bent? En mag je zomaar een alias gebruiken en je voordoen als een ander op het internet? Hoe diep gaat je internetonderzoek, wanneer draag je het over aan een collega? Deze vragen en meer passeren de revue in deze workshop. Onder andere de OGG-5 en HUIB komen uitgebreid aan bod. Na afloop van de workshop weet je wat je mag op het internet en kan je voortaan zelf ?veilig? aan de slag! Een tipje van de sluier; er mag best heel veel?

9. Werking en ambities van OSINT

Het Team OSINT van de Landelijke Eenheid verzorgt een inleiding over de werkzaamheden van dit team. Aan de hand van enkele operationele voorbeelden zullen de werking, maar ook de ambities van het Team OSINT worden uitgelegd. Hierbij vervaagt de grens tussen intelligence en opsporing. Uiteraard is er gelegenheid voor discussie en vragen.

10. Veiligheidsdata – de continue monitoring en analyse van veiligheid en overlast in Amsterdam

De directie Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam heeft als ambitie om het veiligheidsbeeld van de stad actueel en gedetailleerd in beeld te brengen. Met de opkomst van het veiligheids- en crisisinformatiecentrum (VCIC) wordt daar vorm aan gegeven. Team VCIC verzamelt geautomatiseerd dagelijks, per uur en ook realtime allerlei relevante databronnen van interne en externe partners. In dat proces wordt de data opgeschoond en verrijkt met gebiedsindelingen. Binnen de directie verzorgt het team met behulp van deze informatie analyses die gebruikt worden bij beleidsadvies, maar ook bij grootschalige evenementen of onderzoeken.
Daarnaast levert het team een bijdrage aan informatiegestuurde handhaving door de data middels dashboards te ontsluiten naar afdelingen veiligheid en handhaving in de stadsdelen. Daardoor kunnen professionals zelf altijd beschikken over actuele informatie die voor iedereen gelijk is. Het rijke beeld over de veiligheids- en leefbaarheidssituatie zorgt ervoor dat handhavers effici?nt hun werk kunnen doen op de juiste hot spots en hot times. Er is eenheid ontstaan in de veelheid van cijfers over veiligheid en leefbaarheid. Steeds meer mensen werken met dezelfde cijfers. Informatie-gestuurd werken is realiteit geworden.
Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers vanuit ons werkveld mee in deze wereld. Aan de hand van situaties waar we gebruik hebben gemaakt van deze informatiepositie, gaan we simuleren wat de impact is van deze werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan het team dat zich bezighoudt met het Amsterdam Dance Event en iedere ochtend ziet wat waar gebeurd is rondom de evenementlocaties. Ook het recent opgezette binnenstadoffensief is een goed voorbeeld van hoe data leidt tot de gerichte inzet van handhavers in de openbare ruimte vanuit de stadsdelen en tevens bijdraagt aan evaluaties voor beleidsadviseurs.

11. Teenage Crime Fighters on the Internet

hacker-rolt-bitcoinbende-op

Politie Nederland voert op dit moment een experimenteel en uniek project uit om jongeren te betrekken bij politiewerk. De politie maakt daarbij gebruik van de digitale knowhow en het perspectief van jongeren bij digitale opsporing. In een speciaal hiervoor ontwikkelde online community stelt de politie vragen aan een geselecteerde groep van 40 digitaal vaardige jongeren. Daarnaast zijn er hackathons georganiseerd. Het doel is om jongeren op een positieve manier te betrekken bij politiewerk. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de ervaringen die zijn opgedaan met jongeren en de extra ondersteuning die zij hebben geleverd op digitaal vlak (van online rellenradar tijdens The Passion tot aan hernieuwde opsporing inzake enkele cold cases). Daarnaast is er ruimte voor discussie over de (on)mogelijkheden om als politieorganisatie vaker gebruik te maken van de digitale vaardigheden van jongeren.

12. Digitale Opsporing


Digitale opsporing en de aanpak van cybercrime staan dit jaar behoorlijk in het nieuws. Er zijn dan ook wel een aantal zaken geweest waar we als politie best trots op kunnen zijn. Maar kan de politie de digitale dynamiek in de maatschappij nog wel bijhouden en wat is daar dan de rol van de specialisten in? Zou de tactiek niet in veel meer zaken ondersteunend moeten zijn aan die specialisten? En moet de focus op opsporen niet verlegd worden naar preventie en tegenhouden? In 50 minuten praten we jullie bij over de dynamiek van dit vakgebied; de valkuilen en successen en de nieuwe rol van de politie en publiek/private samenwerking. Verder stellen we het nieuwe Nationale Expertisecentrum Digitale Opsporing (ECDO) voor.

13. Sensoren binnen de Politie

Doelstelling van het programma is het structureel verankeren van sensoren binnen Nationale Politie op het gebied van beleid, organisatie en informatieorganisatie zodat het proactief vermogen van het handelend (politie)optreden wordt vergroot. Het gebruik van sensoren binnen de politie staat nog in de kinderschoenen.
Sensoren worden nog onvoldoende op de juiste wijze toegepast binnen de politiepraktijk. Het balans zoeken in wildgroei, effici?ntie van de organisatie, verbinding zoeken met de maatschappij en het vergoten van het effect van politieoptreden speelt hier een cruciale rol. Met deze workshop willen we een discussie met jullie voeren over een aantal dilemma?s.

14. De virtuele wereld op het netvlies

Sinds juli 2017 wordt in 11 teams 24/7 relevante social media berichtgeving inzichtelijk gemaakt op grote, interactieve touchscreens in de OPCO-ruimtes. Social media is hierdoor nu toegankelijk voor het hele basisteam, zodat net als op de fysieke straat nu ook door de teams in de virtuele straten kan worden gesurveilleerd. Dit opent mogelijkheden voor veel meer online interactie met het publiek, zowel voor actuele als minder actuele onderwerpen en voor het toepassen van lokale webcare. Tijdens deze workshop wordt het scherm in de praktijk getoond en toegelicht.

15. Big data van 1! inbreker

Wat hebben big data en inbraken met elkaar te maken? In deze zaak laten we zien hoe een inbreker verstrikt zit in het net van digitale sporen zoals kentekenregistraties, telecomgegevens en banktransacties.? Pak er dan nog honderden vergelijkbare inbraken bij en de data complexiteit is ten top! Op welke manier kun je dan met big data analyse overzicht scheppen in deze grote hoeveelheden data?

16. Defensie Cyber Zelfstudieprogramma: ?Van cyber-ge?nteresseerde naar cyber-talent”

In 2014 besluit Defensie het groeiend aantal cyber-ge?nteresseerde defensiemedewerkers in hun ontwikkeling te faciliteren. Met ruim 2100 deelnemers is het door Certified Secure ontwikkelde Cyber Zelfstudieprogramma een groot succes in het opleiden en scouten van Defensie cyber-talenten.
Tijdens de workshop wordt het Defensie Cyber Zelfstudieprogramma toegelicht en doorloopt Joost Pol van Certified Secure samen met jullie een leuke en actuele cybersecurity challenge.
Hoe denkt een hacker? Welke skills heb je nodig om jezelf en je organisatie te beschermen? Hoe vind je de mensen met deze skills? Ontdek het tijdens deze interactieve workshop van het Ministerie van Defensie (DCEC) en Certified Secure! Voor deelname aan deze workshop is geen technische voorkennis vereist.

17. ?Dus de politie gaat hacken??

De afgelopen jaren is er gewerkt aan wetgeving (Computer Criminaliteit 3) die de politie de mogelijkheid geeft te gaan ?binnendringen in geautomatiseerde werken? ofwel in de volksmond ?hacken?. In deze workshop wordt kort toegelicht wat de aanleiding is voor deze ontwikkeling. De stelling: ?de TAP is dood? wordt toegelicht en hoe de verhouding is met de nieuwe digitale ontwikkelingen.
In de workshop zal uitgelegd worden hoe het zit met deze ontwikkelingen, wat CCIII precies is en wat de stand van zaken is. Het is niet nodig diepgaand technisch onderlegd te zijn om deze workshop te kunnen volgen.

Bronnen: NIK Themadag

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *