pit-politieVandaag de dag niet meer actief, maar in april 2007 is de ontwikkeling van de site www.pit.tv bij de politie in Limburg Zuid gestart en in oktober 2007 werd de site gelanceerd. Hiervoor is samenwerking gezocht met een mediabedrijf die een cameraman detacheerde bij de politie. Momenteel kent de site 8.000-10.000 bezoekers per maand en er staan inmiddels bijna 300 filmpjes op (actualiteiten en achtergrondverhalen). Burgers kunnen op een forum reageren op de berichten van de politie. Reacties worden wel eerst bekeken voor ze geplaatst worden. Burgers kunnen ook zelf een filmpje via hun mobiele telefoon versturen via multimedia messaging service (MMS). De site is raadpleegbaar via de mobiele telefoon. Vooralsnog reageert de politie niet terug op deze berichten.

De politie in Limburg Zuid heeft als doel de burger te informeren over het politiewerk op een eenvoudige en aansprekende manier, tevens wil de politie zien dat er aan veiligheid wordt gewerkt. Door gebruik te maken van het internet wil de politie vooral een veel jongere doelgroep bereiken. Uiteraard is ook het helpen van de opsporing en imagoverbetering hierin van belang. De doelgroep bestaat uit alle inwoners van de regio en door de ligging van de regio kan ook biedt de website internationaal een mogelijkheid. Het heeft de potentie landelijk te worden, bijv. met de nog te claimen site?politie.tv. In elk geval ligt het in de lijn van verwachting het voorjaar van 2009 met ?Zuid 6? (de zes zuidelijke korpsen) samen te gaan werken.

Levert www.pit.tv en bijdrage aan de opsporing?

Aangezien er nog niet veel opsporingsberichten opstaan heeft het ook nog niet veel opsporingsinformatie opgeleverd. Ook is er nog te weinig ruchtbaarheid gegeven aan de site, waar nu wel verandering in komt door bijv. de slogan van de site op de dienstauto?s te zetten. Verder is er nog te weinig een mix van media/middelen aanwezig. Dit zal uitgevoerd kunnen worden bij de samenwerking met de zuidelijke korpsen.

Korps Limburg-Zuid wil burger kijkje gunnen in de keuken van de agent op straat.

Het politiekorps Limburg-Zuid is gisteren als eerste korps in Nederland begonnen met een eigen televisiezender op internet.?Via www.pit.tv (‘pit’ staat voor ‘politie internet televisie’) kan iedereen het werk van dit korps via bewegende beelden volgen.?De bedoeling is, zegt initiatiefnemer Bert van Klaveren, de burger een kijkje te gunnen in de keuken van de agent op straat. Ook bijvoorbeeld de technische of digitale recherche is te zien, zonder in te gaan op specifieke lopende onderzoeken.
Via een forum kunnen mensen vragen stellen of commentaar leveren, al wordt er wel voor gezorgd dat regelrechte scheldkanonnades er niet doorkomen. Dat interactieve is ook belangrijk om contact te krijgen met jongeren.” Van Klaveren is ongeveer anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereidingen.?Voor zover hij weet, heeft de politie Limburg-Zuid hiermee zelfs een wereldprimeur.?De burger kan ook met computer of mobiele telefoon filmpjes doorsturen van een misdrijf waar hij of zij getuige van is geweest.

De politie kan die vervolgens gebruiken voor de opsporing.
Die filmpjes worden ‘absoluut niet’ uitgezonden, zegt korpschef Wim Velings. Een getuigenverklaring stuur ik ook niet naar buiten. We willen gewoon in alle openheid laten zien waar we mee bezig zijn, hoe we prioriteiten stellen, voor welke dilemma’s we af en toe staan. Uit onderzoek is gebleken dat de burger eigenlijk niet veel weet over ons werk en daar wel nieuwsgierig naar is.?Wij werken in een spannend jongensboek. Ik heb ook een beetje de hoop dat we op deze manier mensen enthousiast kunnen maken voor het vak.”?Of het een succes wordt, durft Velings niet te voorspellen. Maar we moeten gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden.?Misschien kunnen de brandweer, de hulpdiensten en het openbaar ministerie later aansluiten.”
De politieorganisatie is voor veel burgers een ‘black box’, zegt korpsbeheerder Gerd Leers, die enthousiast is over het initiatief. Je kunt bijvoorbeeld laten zien wat voor eisen er worden gesteld aan een proces verbaal, wat er gebeurt met een 112-melding en preventietips geven. Ik vind het fantastisch.?Waar ik zeer zwaar op zal toezien, is dat de politiezender niet gaat concurreren met de reguliere media.”
De politie-tv-zender op internet is een innovatieproject, dat als zodanig van het ministerie van Binnenlandse Zaken een eenmalige subsidie van 250.000 euro heeft gekregen. Volgens hoofd communicatie Piet Tans van de politie Limburg-Zuid kost het project jaarlijks 150.000 euro. Maar we gaan andere dingen laten. Zoals de krant ‘Blauw’, die elke drie maanden huis-aan-huis wordt bezorgd.”

Het kanaal biedt veel informatie over verschillende onderwerpen zoals opsporing, werving en allerlei nieuwsberichten. Op Politie Internet Televisie (PIT) is dagelijks een nieuwsbulletin te zien, voorzien reportages die zijn gemaakt door de afdeling communicatie.

Bron: Limburgs dagblad

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *