In multiculturele wijken als de Schilderswijk in Den Haag zijn kinderen en jongeren vaak weinig?betrokken bij hun woon- en leefomgeving en zij voelen zich daar ook niet (mede)verantwoordelijk voor.?Zij hebben meestal weinig respect en een negatief beeld over de politie en willen daar dan ook niet mee?samenwerken. In wijken zoals de Schilderswijk werken veel professionele en vrijwilligersorganisaties aan?dezelfde problemen, maar vaak langs elkaar heen.?Al enkele decennia is er enerzijds een daling van de geregistreerde criminaliteit zichtbaar, maar?anderzijds een concentratie van veelvoorkomende criminaliteit op bepaalde plekken en een groeiende??twaalfminners? problematiek. Ook tekent zich een tendens af dat bevolkingsgroepen negatiever over?elkaar en over instituties gaan denken.

Het project Politiekids zet kinderen van 7-10 jaar in voor de veiligheid van de wijk door hen informatie te?laten verstrekken aan bewoners en verkeersdeelnemers. De kinderen ontwikkelen vaardigheden en?verwerven kennis die nodig is om deze taak adequaat te vervullen. Ouders, scholen en?welzijnsinstellingen worden actief bij de uitvoering betrokken. De ca. 55 deelnemertjes zijn afkomstig?van scholen in de buurt en van een kinderproject van een welzijnsinstelling.?Inmiddels is er een stabiele groep ?Kids? gevormd die qua omvang rond de 50 is gebleven. De acties vallen?goed in de buurt. De scholen zien dat de deelnemertjes ?groeien?. Er is belangstelling uit andere?stadsdelen om ook daar met Politiekids te starten.

Burgemeester van Aartsen be?digd Politiekids

De kinderen, tussen de 7 en 10 jaar oud, kregen een echte Politiekids-badge en bijbehorende ?werkkleding?, waarmee ze meteen aan de slag mochten. De kersverse Politiekids gingen in groepjes met een politieagent en enkele ouders de straat op. De dagen worden steeds korter en sneller donker, daarom stond deze middag in het teken van ?Licht zet inbrekers in het zicht?. De Politiekids spraken, onder het toeziend oog van een politieagent en enkele ouders, buurtbewoners aan en reikten een preventiefolder uit met tips hoe zij het beste inbrekers buiten de deur kunnen houden.

Acties

Met een herkenbare pet en geel hesje met daarop politiekids gaan de kinderen aan de slag

Politiekids is een initiatief van de politie in Amsterdam dat nu dus ook in de Schilderswijk is gestart. Twee keer per maand gaat een groep van ongeveer 50 kinderen uit de Schilderswijk, die zich vrijwillig hebben aangemeld, een bepaalde actie onder de aandacht van wijkbewoners brengen. Zij helpen op die manier mee om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. De politiekids spreken bijvoorbeeld fietsers op de stoep aan op hun gedrag of waarschuwen bewoners tegen inbraak of zakkenrollers. De Politiekids, herkenbaar door pet met daarop Politiekids en een geel hesje, krijgen vooraf instructies van een politieagent en helpen bij het uitreiken van preventie- en promotiemateriaal.

Samen met een politieagent de straat op

Kracht

De kracht van het project is dat jongeren onder de 10 jaar op een positieve manier in aanraking komen met de politie. De kinderen leren tijdens de acties over normen en waarden, wat goed en slecht is en worden zich bewust van de gevolgen van ontoelaatbaar gedrag in hun woonomgeving. Samen met de politie en hun ouders werken ze aan een betere buurt.

De politiekids delen flyers uit

Bronnen: Politie.nl, CCV

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *