Tussen 1993 en 2011 is de tevredenheid van de burger over de contacten met de politie weinig veranderd.?
De waardering voor het functioneren van de politie in de eigen buurt is in deze periode iets gedaald,
terwijl de tevredenheid over de beschikbaarheid van de politie is toegenomen. Ouderen zijn tevredener
over de politie dan jongeren. Niet-westerse allochtonen oordelen negatiever over hun concrete
contacten met de politie, terwijl ze positiever zijn over het optreden en de beschikbaarheid van de
politie in de buurt. Bewoners van stedelijke gebieden, vooral in aandachtswijken, zijn met name
tevredener over beschikbaarheid van de politie. De waardering voor het functioneren van de politie
wordt veel sterker bepaald door concrete contactervaringen met de politie dan door persoons- of
gebiedskenmerken.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *