Burgers zijn niet bewust van de gevaren bij identiteitsfraude. Dankzij Boudewijn Duijvesteijn, slachtoffer identiteitsfraude, en iedereen achter de Hackathon Antifraude is dit in de toekomst te voorkomen. Een state-of-the-art mobiele oplossing, van Milvum (??n van de winnaars), geeft inzicht in hoe identiteitsfraude kan worden gemonitord en kan worden voorkomen.

In 2014?heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een hackathon gehouden om fraude te bestrijden. Bij de presentatie zijn er meerdere IT-Oplossingen naar voren gekomen. Een effectieve mobiele applicatie kan al veel voorkomen en bestrijden.?Identiteitsfraude is de basis voor vele soorten fraude, zoals fraude met verzekeringen en toeslagen. Boudewijn Duijvesteijn kaartte aan hoe makkelijk het is om iemand zijn identiteit te stelen door een vervalste handtekening en een kopie van zijn of haar paspoort.

Burgers hebben geen of weinig overzicht over de gegevens en activiteiten die geregistreerd staan bij de overheid. Bij de jongere generaties zijn paspoorten en ID?s al vaak in de cloud en bij meerdere instanties. Kopie?n van een paspoort zijn moeilijk of niet terug te vorderen en voor de burger zelf is er geen controle op de distributie hiervan. Burgers zijn niet op de hoogte van wat de gevaren hiervan zijn en waar hun gegevens worden verspreid. Dit heeft tot gevolg dat panden, auto?s en andere bezittingen worden aangeschaft op de naam van een burger, zonder dat deze er bewust van is.

screenshot_hackathon_bzk_milvum_1_0

screenshot_hackathon_bzk_milvum_2

Een mobiele applicatie kan identiteitsfraude voorkomen door bij elke wijziging bij de overheid, bijv. een huis- of auto registratie, een melding te geven. Mocht de aankoop niet door de burger zelf gedaan zijn, dan wordt dit gelijk opgemerkt.?Een ander probleem is dat burgers hun paspoort of ID aan instanties geven, zonder een watermerk. Identiteitsfraude kan al grotendeels worden verminderd als de burger veilig haar paspoort scanned. De ISBN nummer moet worden weggestreept en er moet een watermerk op het paspoort komen.

Of bekijk het videoverslag van de hackathon:

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *