Sociale media, de verbindende factor tussen politie en burger

Sociale media is niet meer weg te denken in ons leven. Via sociale media voelen we onszelf betrokken bij organisaties. Om ervoor te zorgen dat de verbinding met burgers versterkt wordt is er voor politie een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van sociale media in haar informatievoorziening. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat burgers het erg waarderen als wijkagenten twitteren en gebruik maken van andere vormen op het gebied van sociale media. Op deze manier wordt de band met politie versterkt omdat burgers weten wat een politiemedewerker doet op straat. Daarnaast verloopt de communicatie tussen wijkagenten en andere politiemedewerkers een stuk vlotter omdat de informatielijnen korter en toegankelijker zijn geworden. Naast een onderzoek onder burgers, zijn er ook gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van sociale media. Via dit kwalitatieve onderzoek is naar voren gekomen dat er een aantal succesfactoren nodig zijn om sociale media binnen een organisatie te implementeren. Vanuit deze succesfactoren zijn concrete adviezen gegeven aan politie Noord- en Oost-Gelderland om zodoende de verbinding met de burger te versterken.

Auteur: Antonie Mauritz, 2011

Christelijke Hogeschool Ede,?InstituutAcademie Journalistiek & Communicatie – Communicatie

Bron: HBO kennisbank

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *