Misdaad in kaart

Per 28 oktober 2013 heeft de Nederlandse politie Misdaad in kaart gelanceerd. Er is gestart met het in kaart brengen van woninginbraken (zo’n 91.000 per jaar).

Op Misdaad in Kaart kun je zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in je omgeving is ingebroken. Pogingen om in te breken worden getoond en de?kaart wordt dagelijks bijgewerkt. Vanwege de privacy van?gedupeerden inbraken in het midden van het viercijferige postcodegebied weergegeven.?Inbraak staat?in heel Nederland hoog op de agenda. Samen met veiligheidspartners zoals gemeenten en Openbaar Ministeries probeert de politie deze inbraakcijfers omlaag te brengen. Door voor iedereen zichtbaar te maken in welke postcodegebieden er wordt ingebroken, hoopt de politie dat men de nodige maatregelen treft om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

Interview met Janine vd Berg, Nationale korpsleiding:

Crime mapping voor misdaad analyses

Crime mapping?wordt ook gebruikt door analisten bij de politie om hot spots van misdaad te identificeren en trends en patronen te ontdekken. Zo plot de politie Brabant al een tijdje overvallen op Google maps. In Geografische Informatie Systemen worden niet alleen misdaden in kaart gebracht, maar juist naar relaties gezocht met andere geografische objecten zoals scholen, bedrijfsterreinen en andere ” points of interest”.?Google maps wordt vaak gebruikt als een?mashup, waarbij?gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden.

CrimeReports heeft al meer dan 80 miljoen misdaden in kaart gebracht (USA) #BigCrimeData

In de Verenigde Staten worden de crimemaps door meer dan 30% van de bevolking gebruikt. De toename van het aantal gerapporteerde misdaden leidt volgens Public Engines, de aanbieder van CrimeReports, tot een grotere mate van transparantie en een toename in publieke veiligheid. Het gebruiksgemak betrekt burgers en moedigt ze aan om misdaden te melden, zodat ze aangepakt kunnen worden. De meldingen moeten leiden tot actiegerichte intelligence waar de politie naar kan handelen, maar zorgt daarnaast ook voor grotere betrokkenheid in de wijken waarbij politie, scholen en diverse overheden samenwerken met burgers. In de USA is CrimeReports de meest uitgebreide crimemapping dienst waarin geavanceerde analyses op los gemaakt kunnen worden.

Het online platform, welke nu toe is aan een 3.0 versie, is?ge?ntegreerd?met de publieke veiligheidsystemen waarin lokale misdaden worden opgeslagen en er tweeweg verkeer met de inwoners plaatsvindt over de afhandeling ervan. Ook is het mogelijk anonieme tips achter te laten.

Meer dan 1000 politie eenheden van uiteenlopende omvang zijn aangesloten door heel Noord Amerika en delen hiermee ook met elkaar informatie. Sinds 6 jaar wordt het systeem gebruikt, waarbij er elk jaar meer meldingen binnenkwamen. Op dit moment is het de grootste en meest up-to-date databank met misdaadgegevens.

Onderliggende criminologische theorieen gaan uit van het geografische gedrag van criminelen (zoals omgevingscriminologie uit de jaren 80), de?routine activiteitspatronen theorie?en?de?rationele keuze theorie. Pas recentelijk zijn crime mapping en de bijbehorende analyses ingeburgerd bij de standaard data analyse technieken. Geografische data analyse helpt om criminaliteitsgegevens beter te begrijpen in het waarom en waar misdaad nu juist plaatsvindt.

Misdaad analytici gebruiken deze intelligence bij hun beslissingen voor inzet van resources, strategieformulering en tactische analyses (zoals misdaad voorspellingen en geografische profiling).

Misdaadkaart.nl

Het is alweer enkele jaren geleden dat Robert Jan de Heer, internetmanager van de Volkskrant, een website maakte waarop hij alle?misdaden in Nederland in kaart bracht. De site bevat nog steeds informatie over misdaden waarover de Nederlandse?politie persberichten verspreidt. Misdaadkaart.nl bevat inmiddels meer dan 23.000 misdaden.
Waarschuwingskaart van de?Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers

De?waarschuwingskaart?is een kaart over?illegaal vuurwerk waarop?Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers vuurwerkgevaarlijke personen heeft ge?dentificeerd:

vuurwerk

Bronnen: PublicEngines?(5 februari 2013)

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *