Dijk, J. van, e.a. (2013). De weg naar Haren: de rol van jongeren, sociale media, massamedia en autoriteiten bij de mobilisatie voor Project X Haren. Deelrapport 2, commissie ‘Project X’ Haren.

Dit deelrapport van de Commissie ?Project X? Haren concentreert zich op de mobilisatie van voornamelijk jongeren voor een feest in het Groningse Haren op 21 september 2012. Het beslaat de periode van 6 tot en met 21 september 2012. Op 6 september nodigde een zekere Merthe uit Haren haar vrienden via Facebook uit voor haar zestiende verjaardag op 21 september. Op deze dag vond uiteindelijke het ?feest? plaats dat inmiddels een evenement geworden was. In de tussenliggende veertien dagen kwam de oproep voor dit evenement tot stand. In dit rapport wordt nagegaan welke factoren en partijen de mobilisatie be?nvloed hebben. Het staat in het teken van de interactie tussen de (f)actoren die tezamen de weg naar Haren bereid hebben. Het tweede hoofdstuk begint met het ontstaan van het concept Project X dat het evenement zijn naam gegeven heeft. Het derde hoofdstuk is gewijd aan het belangrijkste sociale medium bij de mobilisatie: Facebook. Hoofdstuk 4 is het kernhoofdstuk van dit rapport. Het gaat over de fysieke mobilisatie naar Haren door netwerken van jongeren, geholpen door hun communicatie-en vervoersmiddelen. Hoofdstuk 5 gaat over de rol van de massamedia. Hoofdstuk 6 behandelt de rol van twee andere sociale media: Twitter en YouTube. Hoofdstuk 7 is een cruciaal hoofdstuk. Hierin komen de interacties tussen Facebook, massa-media, Twitter, YouTube en de jongerenmobilisatie zelf (mond-op-mond en via mobiele telefoon) aan de orde. In deze tijd van crossmedia ligt hier de sleutel voor veel versterkende, versnellende en mobiliserende processen in onze samenleving die kunnen leiden tot hypes en flashbewegingen. Hoofdstuk 8 bespreekt de rol van de autoriteiten, doch alleen in de communicatie over Haren naar het publiek en de mogelijke bezoekers. Het slothoofdstuk 9 bevat de conclusies en aanbevelingen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *