Cohen, J. (2013). Twee werelden: you only live once. Hoofdrapport, commissie ‘Project X’ Haren.

Op 21 september 2012 vonden er in het centrum van Haren ongeregeldheden plaats. Zo?n 3000 tot 5000 jongeren waren daar samengekomen om een niet-bestaand feestje te vieren. Directe aanleiding was de publicatie van een event op Facebook. Een jonge inwoonster van de gemeente Haren zette op 7 september een uitnodiging op Facebook voor haar 16e verjaardag. Deze uitnodiging was openbaar en werd direct breed verspreid. Hoewel de uitnodiging snel van Facebook werd verwijderd gaat het ?feestje? een eigen leven leiden: verschillende mensen maken nieuwe events aan op Facebook met verwijzingen naar de verjaardag van het meisje, met adresgegevens en al, er worden YouTube filmpjes geplaatst, radio en kranten besteden er aandacht aan en er wordt een link gelegd met de film Project X. Onderwerp van deze film is een via Facebook georganiseerd feest dat mede onder invloed van alcohol en drugs volledig uit de hand loopt. Project X lijkt een begrip onder jongeren dat ook internationaal opduikt bij verschillende uit de hand gelopen feestjes. Project X Haren ontaardt op 21 september in rellen. De impact is groot. Iets wat begon als een ?feestje? eindigde met gewonden, een totale schade van tegen de miljoen euro, plunderingen, geweld tegen politiemedewerkers en een forse inbreuk op het veiligheidsgevoel van de bewoners van de gemeente. Wat is er gebeurd, hoe heeft dit zo uit de hand kunnen lopen en welke lessen kunnen er geleerd worden? Op basis van die vragen besluit de gezagsdriehoek van Haren een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. Deze Commissie heeft drie deelonderzoeken verricht, die resulteerden in de volgende deelrapporten: (1) Er is geen feest, de overheidsreactie op project X Haren; (2) De weg naar Haren, de rol van jongeren, sociale media, massamedia en autoriteiten bij de mobilisatie voor Project X Haren; (3) Hoe Dionysos in Haren verscheen, maatschappelijke facetten van Project X Haren. In voorliggend hoofdrapport komen de bevindingen uit de drie delen bij elkaar en worden de overkoepelende conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *