Adang, O, e.a. (2013). ‘Er is geen feest : de overheidsreactie op project X Haren’. Deelrapport 1, commissie ‘Project X’ Haren.

Wat is er op 21 september 2012 gebeurd in Haren, hoe heeft de situatie in Haren zich kunnen ontwikkelen van een Facebook-event tot een feestende menigte op straat, en op de avond zelf van een feestende menigte tot grootschalig relschoppen? Dit deelonderzoek naar de overheidsreactie op project X Haren richt zich in eerste instantie op een reconstructie van het verloop van de gebeurtenissen vanuit de optiek van de overheid. Bij het beantwoorden van de vraag wat er gebeurd is, gaat het ook om zaken als: welke informatie was beschikbaar, is gezocht en gebruikt, welke scenario?s zijn overwogen en voorbereid, welke organisaties en diensten zijn betrokken bij de voorbereiding, hoe en met wie is gecommuniceerd, hoe is opschaling voorbereid en georganiseerd, inclusief de opschaling naar GRIP3 en de rol van de veiligheidsregio? Daarbij wordt een beschrijving gemaakt van het overheidsoptreden in de verschillende fasen van voorbereiding via de gebeurtenissen op 21 september tot en met de nafase, met de focus op het bestuurlijk instrumentarium en de politieaanpak. De analyses in het deelonderzoek richten zich op de effectiviteit van het overheidsoptreden en op de vraag naar het ontstaan en de escalatie van geweld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een analyse van de politiegegevens van voorgeleide verdachten. Dit deelonderzoek geeft verder antwoord op de vraag voor welke dilemma?s de overheid zich gesteld zag.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *