Het gebruik van social media wordt bij de politie steeds belangrijker. De politieacademie heeft hierover een eerste verkenning uitgevoerd. In ?Een wereld te winnen?sociale media en de politie, een eerste verkenning? vindt u beschouwingen van verscheidende auteurs over de rol van social media in het politiewerk.

Dit boekje gaat in op een aantal aspecten van het gebruik van sociale media door de politie, namelijk sociale media als: (1) bron van collectieve wijsheid en van sociale verstoring, (2) nieuwe mogelijkheid om als politie effectiever en herkenbaarder te werken, (3) input voor het intelligenceproces, (4) kans voor de opsporingspraktijk, en (5) de rol van sociale media bij het ontstaan en het beteugelen van crises

Gebruik social media bij de politie belicht door verschillende auteurs

In deze eerste verkenning wordt het gebruik van social media bij de politie door verschillende auteurs behandeld:

  • Stavros Zouridis en Pieter Tops ? de betekenis van social media vanuit 2 perspectieven;
  • Cees Sprenger en Eddy Lassche ? een verslag waarin de mogelijkheden van social media voor de politie naar voren komen;
  • Mari?lle van den Hengst ? de gevolgen van social media in het ‘intelligenceproces?;
  • Nicolien Kop ? social media in de opsporingspraktijk;
  • Menno van Duin ? social media en crisisbeheersing.

Meer onderzoek nodig naar de relatie van social media en de politie

De publicatie is een eerste verkenning. Er is meer onderzoek nodig om social media in het politiewerk ten volle te benutten en de daadwerkelijke omvang van de gevaren en risico?s in kaart te brengen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *