Den Hengst-Bruggeling, M. (2010). Informatierijk en toch kennisarm!?. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Intelligence aan de Politieacademie op 16 maart 2010 te Hilversum.

Gesteld wordt dat de politie informatierijk is, maar onvoldoende gebruik maakt van deze rijkdom. Consequentie daarvan is dat de politie vooral reactief handelt bij bedreigingen van de veiligheid. Geeft een toelichting op het begrip intelligence, en gaat in op de verschillende belevingen bij intelligencegestuurd politiewerk. Beschrijft hoe de politie een kennisrijke organisatie kan worden door in te gaan op de huidige lancunes in intelligence bij de politie, ontwikkelingen te bespreken die in potentie een verrijking van het intelligenceproces zijn en door aan te geven wat het voor de politie betekent om kennisrijk te zijn.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten
Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *