Bendeleden hebben wapens maar tegenwoordig ook een smartphone met Twitter in hun broekzak. Steeds vaker berichten de media dat bendeleden social media sites als Twitter , Facebook en YouTube gebruiken om beledigingen uit te wisselen of bedreigingen te uiten die tot moord of geweld leiden. Deze vorm van communicatie heet internet banging. Politiediensten in de grote steden hebben meer middelen nodig om dit probleem te bestrijden. Interessant is dat er weinig tot geen literatuur is over dit onderwerp. Internet banging is een cultureel fenomeen dat is ge?volueerd uit de grootschaligere deelname in social media van bendes en is een nieuwe vorm van interactie op het bestaande social media. ?De rol van hiphop in de ontwikkeling van internet banging is interessant en het markeert ook de veranderende rollen van zowel hiphop en digitale communicatie als ondersteuning van de sociale weergave van het leven in gewelddadige gemeenschappen. Een tekstuele analyse van de muziek -en video-inhoud zijn een goede illustratie van de gewelddadige reacties op de virtuele interacties, zoals in bijgaande analyse te lezen valt.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *