Afgelopen week een interessant artikel van Peter de Beijer in het magazine van Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing over iRN. Hoogste tijd om op dit blog wat meer te vertellen over intelligence in relatie met social media en open bronnen intelligence (OSINT).

De overheid kan veel, heel veel leren van het Internet. Het heeft namelijk een?aantal zeer aantrekkelijke karakter eigenschappen (open, anarchistisch, snel,?grenzeloos, plat georganiseerd) die overheden traditioneel onvoldoende?hebben maar die wel enorm kunnen helpen succesvol te innoveren. Successen?op het Internet ontstaan meestal door een combinatie van die unieke karaktereigenschappen?van het Internet, gecombineerd met visie, enthousiasme en?vasthoudendheid bij de mensen die ontwikkelen, uitvoeren en sturen.

Het iRN is een, bij de politie ontwikkelde, netwerk infrastructuur voor onderzoek op?Internet. Het iRN is gestart in 2004 als internet Recherche & Onderzoek Netwerk bij politie Gelderland-Zuid om een mogeLijkheid te cre?ren voor politie afdelingen om op een verantwoorde?manier Internet bij opsporing en onderzoek te betrekken. Het is ontwikkeld voor zowel niettechnische?gebruikers als vakspeciaListen. Het is eenvoudig in gebruik maar als het nodig is?geavanceerd, veilig, Internet ‘op de Internet manier’ en voorzien van de nodige forensische techniek?om als bewijs in opsporingsonderzoeken te kunnen gebruiken. Het project heeft geresulteerd in een?volledig in eigen beheer ontwikkelde, netwerkinfrastructuur voor onderzoek, opsporing, innovatie en?ontwikkeling op het gebied van Internetonderzoek. Het wordt gebruikt door een breed scala aan overheidsdiensten uit de veiligheidsector,?die zich bezig houden met toezicht, handhaving en opsporing. Het iRN is een platform met een community van inmiddels meer dan 6000 gebruikers die vertrouwd kennis delen en online samen werken. Het iRN is daarnaast ook nog een omgeving?waar veel innovatieve nieuwe technologie, diensten (op basis van open source software) en methoden worden ontwikkeld door een community van ontwikkelaars (wetenschappers, software developers, bedrijfsleven). Binnen het iRN zijn de karaktereigenschappen van het Internet en de successen van Internet bedrijven, -organisaties en -projecten dagelijks leidend?in wat we doen en d? inspiratie voor hoe we georganiseerd willen zijn, hoe we naar ontwikkeling kijken, hoe we innoveren en waarom we een community moeten zijn met onze gebruikers en partners. Die combinatie leidt namelijk tot voortdurend snelle, vernieuwende innovatieve diensten en meer kennis voor alle iRN gebruikers, waarmee hun dagelijkse werk binnen het?veiligheidsdomein bij de overheid voortdurend beter uitgevoerd kan worden.

iColumbo

Een mooi voorbeeld is de toepassing van open source big data technologie (dezelfde technologie waarop Google, Twitter en Facebook gebaseerd zijn) voor onderzoek van grote hoeveelheden informatie. Vanuit iRN ontwikkelen wij op basis van deze technologie volgens de scrum methode toepassingen voor Internet onderzoek (onder de verzamelnaam iColumbo). De?iColumbo technologie is, naast haar toepassing in het iRN, ook prima geschikt voor verwerking en analyse van andere data verzamelingen bij de overheid. Wij delen deze technologie dan ook kosteloos met andere overheidsdiensten en we geven aanpassingen of uitbreidingen op open?source software terug aan de Internet community. De afspraak is dat elke verdere ontwikkeling van de iColumbo technologie weer kosteloos met ons wordt gedeeld. Daarmee cre?ren we een duurzaam innovatief gedistribueerd ?ontwikkel? ecosysteem van technologie en kennis,?waarbij we tegen vrij lage kosten (licentiekosten vrij) de community van iRN gebruikers bij alle aangesloten overheidsdiensten voortdurend van nieuwe en verbeterde toepassingen en kennis kunnen voorzien.

Organiseer volgens het Internet

Om succesvol te innoveren volgens ?het Internet model? is het belangrijk dat de?organisatiestructuur daar op ingesteld is of in ieder geval daarvoor de ruimte en het?vertrouwen kan geven. Dat is bij veel overheidsdiensten een grote uitdaging?omdat de organisatiestructuren en gedachten over sturing en controle nogal haaks staan op dit platte, snelle ?netwerkorganisatiemodel. Toch is het, om bij te blijven met alle snelle ontwikkelingen, zeker die van het Internet, geen echte keuze. Het Internet dwingt, ook overheidsorganisaties, om na te denken over hoe wij georganiseerd zijn, hoe we succesvol innovatief en kosten effici?nt kunnen zijn en of we ons niet veel intensiever als een community?moeten gaan gedragen, waarbij we onze kennis en ontwikkelingen voortdurend delen. Succesvol, sneller, goedkoper en beter innoveren met als inspiratie het Internet model biedt de mogelijkheid, ook voor de veiligheidsector bij de overheid. Het vraagt mogelijk wel om andersoortige kennis en de nodige aanpassingen in de manier waarop we georganiseerd zijn om het daadwerkelijk te gaan doen. Beth Noveck, voormalig plaatsvervangend Chief Technology Officer in de Obama regering hield in juni 2012 een TED Talk over het Open Government Initiative. Zeker de moeite waard om even online?te bekijken en ge?nspireerd te raken:

Aanvullende documenten:
Product Sheet:?iRN ? Internet Recherche (& Onderzoek) Netwerk?(PDF)
Justiti?le verkenningen:?Politie anno 2012?(PDF)
Introductie iRN:?Surveilleren en opsporen in een internetomgeving?(PDF)
Rechtspraak.nl:??Digitaal de straat op?
Wetsvoorstel Ivo Opstelten:?Wetsvoorstel bestrijding cybercrime

Projectplan Verduurzaming iRN iColumbo

Eindrapport Privacy Scan iRN

Bronnen: NCTV, magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *