De “Meld een vermoeden” app won de Hackathon Aanpak Fraude 2016, een app gericht op het verbeteren van de aanpak fraude.
ICTU organiseerde de hackathon op vrijdag 22 en zaterdag 23 april jl. in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Salim Hadri van team Milvum over de ?Meld een Vermoeden app?: ?Het is een praktische tool gericht op het verbeteren van de communicatie bij gemeenten als het gaat om melden en onderzoeken van adresfraude.?

meldvermoeden

Met de “Meld een vermoeden” app kan men op een innovatieve wijze sneller woonoverlast, onjuiste GBA gegevens en signalen van fraude doorgeven aan de gemeente. Denk hierbij aan illegale onderverhuur, drugspanden, overbewoning, ernstige armoede, een vervuilde woning of anderszins.

Meld een Vermoeden, het centrale meldpunt voor signalen over ondermijning door professionals, is trots op de publiek-private samenwerking met het RIEC.

?Toezichthouders in Alphen aan de Rijn hebben nu ook de Meld-een-vermoeden-app. Ze melden wat ze op straat tegenkomen. Met al die puzzelstukjes bij elkaar, ontstaat er een veel completer beeld.? -?Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn

Bekijk onderstaande filmpjes over de ingebruikname en toepassing:

Meld een Vermoeden – Gemeente Den Haag – Politie Den Haag from Anti-Fraud Company on Vimeo.

Meld een Vermoeden – Politie Den Haag from Anti-Fraud Company on Vimeo.

Het begon met een winnend idee

Voor dit winnende idee op de hackathon heeft BZK tot maximaal 30.000 euro beschikbaar gesteld voor de verdere uitvoering en toets van het idee. Onder begeleiding van ICTU zullen de twee teams hun idee in de praktijk samen met een overheidsorganisatie in het klein uitproberen.

De jury bestond uit Franc Weerwind, burgemeester van Almere en bestuurder van ICTU, Ren? Bagchus directeur directie Democratie en Burgerschap binnen ministerie van BZK, Boyd Rotgans medewerkervan LUSTlab, het creatieve bureau dat de hackathon 2014 won en Giulietta Marani projectmanager Aanpak Fraude bij ICTU.

Het project Aanpak Fraude ontwikkelt hulpmiddelen voor organisaties om bestendiger te worden op adresgerelateerde fraude en identiteitsfraude. Organisaties verschillen qua doelstellingen, omvang en middelen en dat heeft effect op de fraudeaanpak en de mate waarin processen, medewerkers en informatie zijn toegerust. Het project Aanpak Fraude van ICTU, daagt uit tot innovatie en hergebruik van beproefde methoden en stimuleert bewustwording, kennisdeling en samenwerking in de aanpak van identiteitsfraude en adresgerelateerde fraude. Dit doet zij in nauwe samenwerking met Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), het Centraal Meldpunt voor Identiteitsfraude en -fouten (CMI) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

compilatie-hackathon-aanpak-fraude-2016

Bronnen: ICTU, Antifraud.Company

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *