Logopolice20Politie 2.0 is er voor de mensen die willen weten wat web 2.0 betekent voor het werk van de politieman en politievrouw. In dit geval laten we gewoon de site zelf even aan het woord: ?Op Politie 2.0 is informatie te vinden over Web 2.0. Deze informatie is te vinden in de vorm van blogs, discussies, video?s, links, foto?s, audio, boeken, documenten en presentaties. Wat betekent Web 2.0 voor de Politie? Wat zijn de uitdagingen? Kan de Politie er zijn voordeel mee doen? En hoe dan? Wat betekent het voor de informatieorganisatie? Wat betekent het voor politiemedewerkers? Wat betekent het voor burgers? Hoe kunnen Web 2.0 tools ingezet worden om de veiligheid te bevorderen van politiemedewerkers en van burgers? Hoe kan de huidige informatievoorziening verbeterd worden zodat deze aansluit op de toekomst? Hoe moet er om gegaan worden met beveiliging en privacy? Welke cultuur hoort bij Web 2.0? Dat zijn allemaal vragen met een open einde. Iedere bijdrage is welkom en kan veel betekenen. Iedereen maar dan ook iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te praten. Vooral de inbreng van medewerkers die het werk doen midden in de samenleving is belangrijk om de informatievoorziening te laten aan sluiten op de dagelijkse praktijk. De informatievoorziening moet zo optimaal mogelijk het werk van elke politiemedewerker ondersteunen. Het gaat dus ook jou aan!?

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *