Vries, A. de & A. Kernkamp (2012). Opsporing 2.0: met massa meer massa. Een whitepaper over crowdsourcing in opsporing. TNO, Delft.

Hieronder onze publicatie “?Opsporing 2.0: met massa meer massa. Een whitepaper over crowdsourcing in opsporing”.

TNO Whitepaper Crowdsourcing Opsporing

Crowdsourcing (Wikipedia definitie)

Crowdsourcing?is een?Engelstalig?neologisme, gebruikt om een recente ontwikkeling aan te duiden, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruikmaken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, ge?nteresseerden) voor?consultancy,?innovatie, beleidsvorming en?onderzoek.?Hoewel?crowdsourcing?niet noodzakelijk via het internet hoeft te gebeuren, is dit wel de meest gebruikte manier. De crowdsourcingfilosofie kwam dan ook begin 21e eeuw op gang, ten tijde van het?web 2.0, onder meer door het boek?The Wisdom of Crowds?van?James Surowiecki.[1]?Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van?user-generated content. De term werd het eerst gebruikt door?Jeff Howe?in Wired en ontstond uit een samenvoeging van de term?outsourcing?met?crowd, het Engelse woord voor menigte.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten
Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *