plaatje cover van het boek Opsporing belicht

Kop, N., Wal, R. van der & Snel, G. (2011).?Opsporing belicht. Over strategie?n in de opsporingspraktijk.?Apeldoorn: Politieacademie.

Dit boek geeft een brede schets van de ontwikkelingen in de opsporing, waarbij diverse wetenschappers en practitioners vanuit hun eigen deskundigheid naar het vakgebied kijken. Dit boek is met name bedoeld voor het politieonderwijs en de recherchepraktijk en is specifiek geschreven voor de opleidingen op bachelor- en masterniveau. Daarnaast is het vooral een nuttig naslagwerk voor mensen die in het opsporingsveld werkzaam zijn. Recherchekundigen, leidinggevenden en iedereen die zich op enigerlei wijze met criminaliteitsbeheersing bezighoudt, wordt aangeraden kennis te nemen van de inhoud van dit boek. Thema?s die in dit boek aan de orde komen zijn onder andere intelligence, bestuurlijke aanpak, burgerparticipatie in de opsporing, criminaliteitsgerelateerde recherchestrategie?n, financi?le-, media- en internationale strategie?n.
Het boek bestaat in totaal uit tien delen:
Deel 1: Inleiding
Deel 2: Intelligence
Deel 3: Sturing
Deel 4: Strategie aanpak criminaliteit
Deel 5: Strategie meervoudig kijken
Deel 6: Criminaliteitsgerelateerde recherchestrategie?n
Deel 7: Recherchestrategie?n / (re)constructie
Deel 8: Financi?le strategie?n
Deel 9: Mediastrategie?n
Deel 10: Andere aspecten belicht, waarbij er onder andere aandacht is voor internationale strategie?n.
Per deel treft u een aparte inleiding inclusief een toelichting op de hoofdstukken in?dat deel. U kunt het boek lezen van a tot z, maar ook delen afzonderlijk bestuderen.

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *