Leukfeldt, R. e.a. (2012). Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld. Handreiking voor delicten met een digitale component. Lectoraat Cybersafety (NHL Hogeschool/Politieacademie), Open Universiteit, Boom Lemma uitgevers, Den Haag.

Met de komst van internet kregen criminelen nieuwe mogelijkheden om slachtoffers te maken. Daardoor hebben we tegenwoordig te maken met nieuwe vormen van criminaliteit, zoals het inbreken in computers en stelen of vernietigen van digitale data. Daarnaast zijn er ?klassieke? vormen van criminaliteit die nu (ook) via internet gepleegd worden. Voorbeelden zijn fraudeurs die via verkoopsites mensen oplichten, stalkers die ook internet misbruiken om hun slachtoffer lastig te vallen en kinderlokkers die via chatprogramma?s in contact proberen te komen met kinderen.
ICT raakt steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Een logisch gevolg daarvan is dat ook het werkaanbod van de politie digitaliseert. Er zijn immers nieuwe delicten bijgekomen (hacken, virussen, etc.) en bij steeds meer klassieke zaken speelt ICT een belangrijke rol. Lang niet al deze zaken (kunnen) worden afgehandeld door digitale experts. Hierdoor krijgen steeds meer politiemedewerkers te maken met delicten met een (steeds zwaarder wordende) ICT-component.
Deze handreiking is ontwikkeld om het groeiend aantal politiemedewerkers dat met dergelijke delicten te maken krijgt, handvatten te geven. Met deze handreiking is te herkennen om welk delict het gaat, te bepalen welke wetsartikelen relevant zijn, hoe digitale sporen kunnen worden veiliggesteld en welke (algemene) adviezen aan de aangever kunnen worden gegeven. In deze handreiking zijn op deze manier 28 veel voorkomende delicten beschreven.

Dit boek is bestemd voor politiemedewerkers die aangiften opnemen van delicten met een digitale component, rechercheurs, analisten en (politie)onderzoekers op het terrein van cybercrime en cybersafety.

Bron: BoomLemma

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *