De Algemene Rekenkamer heeft van oktober 2010 tot juni 2011 onderzoek gedaan naar de strafrechtketen. Het presteren van de strafrechtketen is onderzocht door het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven dat de strafrechtketen in-, door- en uitstroomt in kaart te brengen en nader te analyseren. Achterliggende vraag daarbij was ook of en in welke mate daar zaken bij zijn die ongewenst de strafrechtketen uitstromen. De probleemstelling luidt als volgt: op welke punten kunnen actoren in de strafrechtketen hun prestaties verbeteren? Daarbij zijn de volgende vier vragen gesteld: (1) Wat is de omvang van de in- en uitstroom in de strafrechtketen? (2) Is er sprake van uitstroom die niet in lijn is met de wet- en regelgevingof anderszins ongewenst is? (3) Welke oorzaken liggen aan deze ongewenste uitstroom ten grondslag? (4) Welke oplossingen zijn voor deze ongewenste uitstroom mogelijk? Hoofdstuk 2 bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft de bestuurlijke reacties op het onderzoek weer, waar nodig voorzien van een nawoord. De onderzoeksbevindingen waarop de conclusies van dit rapport zijn gebaseerd, staan in een achtergronddocument dat is te raadplegen op www.rekenkamer.nl.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *