Terpstra, J. & R. Kouwenhoven (2004). Samenwerking en netwerken in de lokale veiligheidszorg. Kerckebosch, Zeist.

Er zijn verschillende vormen van burgerbetrokkenheid bij het oplossen van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Om deze van elkaar te onderscheiden, maakten?Terpstra en Kouwenhoven (2005) een typologie van burgerbetrokkenheid, die is gebaseerd op twee dimensies: ‘(mee)praten versus (mee)doen’, en ‘beperkt versus uitgebreid’. Hierdoor ontstaan vier basistypen van burgerbetrokkenheid. De eerste is het fungeren als informatiebron,?de ogen en oren, voor andere instanties. Een voorbeeld hiervan is Burgernet. Het tweede type betreft de betrokkenheid van burgers of ondernemers bij, bijvoorbeeld, het lokaal veiligheidsbeleid als?adviseurs of deelnemers aan besluitvorming. Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘de buurt bestuurt’, de wijkschouw en het organiseren van buurtbijeenkomsten. Bij de derde vorm van participatie staat?zelfredzaamheid?van burgers centraal, waarbij sociale controle een belangrijke rol speelt. Voorbeelden hiervan zijn buurtpreventieprojecten, buurtvaders en het project ?waaks?, waarbij een gemeente hondenbezitters vraagt verdachte of risicovolle situatie te melden. Het laatste type van burgerbetrokkenheid betreft activiteiten die door burgers en ondernemers in?zelfbeheerworden uitgevoerd en/of gefinancierd. Hierbij valt te denken aan het inhuren van een beveiligingsbedrijf, dat extra surveilleert in de eigen woonwijk, of de aanschaf van fysieke beveiligingsapparatuur.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *