Incidenten, rampen, noodsituaties, crises hebben altijd impact op burgers. De fysieke en sociale veiligheid van burgers is dan direct in het geding. Maar burgers zijn niet alleen slachtoffer, zij kunnen ook zichzelf of anderen helpen en redden. Daarnaast spelen burgers een belangrijke rol bij het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (potenti?le) gevaren. Bij deze gebeurtenissen, die een levensbedreigend karakter hebben, is zelfredzaamheid en inzicht in het handelingsperspectief dan ook essentieel. Burgers kunnen ook bijdragen aan sociale veiligheid door de effectiviteit van het optreden van offici?le instanties te vergroten, bijvoorbeeld door ?ogen en oren? te zijn van de hulpverleners en bij te aan snellere beschikbaarheid van betere informatie. Professionele veiligheidsorganisaties, zoals de politie, maar ook gemeenten, openbaar vervoer organisaties en organisatoren van evenementen, zien in sociale media een middel om burgers actief te betrekken bij de zorg voor meer sociale veiligheid. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe ver zijn organisaties met het gebruik van sociale media? Hangt dit af van individuele enthousiastelingen of is het al helemaal in het beleid opgenomen? Kost het niet veel meer dan het oplevert? Om hier meer zicht op te krijgen heeft TNO in 2011 een verkenning uitgevoerd. In deze presentatie doen we verslag van deze verkenningstocht door het sociale media landschap. We proberen het klimaat te beschrijven en te schetsen wat de ontwikkelingen zijn.

 

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *