Surowiecki, J. (2004). The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economics, societies and nations. Doubleday, New York. http://www.randomhouse.com/features/wisdomofcrowds/index.html

In zijn boek beschrijft hij dat grote groepen internetgebruikers in staat zijn tot interessante innovaties of inzichten in complexe vraagstukken. De centrale bevinding van Surowiecki is dat de massa in de juiste omstandigheden merkwaardig intelligent is en intelligenter dan bijvoorbeeld een expert. Dit betekent niet dat de massa altijd het juiste antwoord vindt, maar wel dat het antwoord van de massa doorgaans beter kan zijn dan dat van de expert. Het effect van de ?Wisdom of Crowds? treedt pas op als is voldaan aan vier voorwaarden. In de eerste plaats moet er voldoende diversiteit zijn van de deelnemers. In de tweede plaats moeten de deelnemers in staat zijn volledig onafhankelijk op een vraagstuk kunnen reageren. In de derde plaats is het van belang dat individuen de kans krijgen om hun eigen informatie en ervaringen in te brengen. Tenslotte moeten de onafhankelijke opinies worden verzameld en zal er een gemiddelde opinie uit naar voren komen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *