Programmabureau Versterking Opsporing (2004). Uitwerking van de maatregelen uit het rapport ?Versterking opsporing en vervolging?. Openbaar Ministerie, politie en NFI.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Schiedammer Parkmoord hebben OM, politie en het NFI een groot aantal maatregelen voorgesteld om de kwaliteit en de professionaliteit van OM, politie en NFI te versterken. De aangekondigde maatregelen zijn uitvoerig besproken met leiding en medewerkers van OM, politie en NFI en met de departementen van jusitie en BZK. De uitvoering van de maatregelen hebben dan ook breed draagvlak gekregen en er zijn financi?le middelen ter beschikking gesteld. Zowel polite als OM hebben een start gemaakt met werving en selectie van extra personeel. Diverse clustergroepen zijn vervolgens aan de slag gegaan om aan voorgestelde maatregelen nadere uitwerking te geven. Na afspraken moet het de volgende producten opleveren: de uitwerking van de voorstellen; implementatievoorstellen voor de korte en lange termijn; uitwerking van de voorstellen voor monitoring en auditing van dit programma en voorstellen voor structurele, periodieke auditing van politie en OM op de opgenomen onderdelen. Alle uitgewerkte aanwijzingen, protocollen e.d., zijn aan verandering onderhevig. Daarom is er ook een structurele voorziening opgenomen waarlangs het dynamisch proces van aanpassing en kwaliteitsverbetering zal verlopen. De uitvoering van de maatregelen uit het programma ‘Versterking opsporing en vervolging’ hebben een breed draagvlak verkregen en zijn de financi?le middelen beschikbaar gesteld. Zowel politie als OM hebben een start gemaakt met werving en selectie van extra personeel. Diverse clustergroepen zijn vervolgens aan de slag gegaan om aan de voorgestelde maatregelen nadere uitwerking te geven. Afgesproken is in dit rapport de volgende producten op te opleveren: – de uitwerking van de voorstellen uit het rapport ‘Versterking opsporing en vervolging’: – implementatievoorstellen voor de korte, middellange en de lange termijn: – uitwerking van de voorstellen voor monitoring en auditing van dit programma en voorstellen voor structurele, periodieke auditing van politie en OM op de opgenomen onderdelen. Alle uitgewerkte aanwijzingen, protocollen e.d., zijn aan verandering onderhevig. In het rapport is daarom ook een structurele voorziening opgenomen waarlangs het dynamisch proces van aanpassing en kwaliteitsverbetering zal verlopen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *