Poot, C.J. de, R.J. Bokhorst, P.J. van Koppen & E.R. Muller (2004). Rechercheportret: over dilemma’s in de opsporing. Kluwer, Alpen aan de Rijn.

Recherchezaken varieren van simpele delicten waarbij de dader direct wordt gevonden tot ernstige delicten die een gecompliceerd opsporingsonderzoek nodig maken en een grote inzet van mensen en middelen vergen. Het verhaal van die onderzoeken wordt verteld. Het gaat over de zaken die de recherche wel of niet in onderzoek neemt en de redenen daarvoor. Het behandelt de methoden die de recherche inzet bij de opsporing en de wijze waarop zijn het opsporingsonderzoek organiseert. Het ontrafelt de manier waarop de recherche de informatie waarmee zijn in grote zaken wordt geconfronteerd zodanig probeert te combineren dat de dader gevonden kan worden. Gebaseerd op intensief onderzoek bij zes verschillende politieregio’s. Het laat zien met welke dilemma’s de recherche wordt geconfronteerd en welke keuzes zij maakt om uit die dilemma’s te komen. Aldus wordt inzicht gegeven in het rechercheproces zoals dat verloopt bij kleine en bij grote zaken. Laat vooral zien welke opsporingsmethoden, welke organisatie en welke manier van denken het beste bijdraagt aan het vinden van de daders van misdrijven. Inhoud: – De recherche – Opsporen en bewijs – De moord op Oscar Olthof – Opsporingsmethoden – Ernstige misdrijven – Dilemma’s in de opsporing

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *