10000 eyes was in 2011 een ludieke campagne dat begon als een project in de wijk Delfshaven in Rotterdam om de veiligheid en sociale cohesie?te vergroten. Doel was bewoners bewuster te maken van acties die ze kunnen ondernemen om hun buurt veiliger te maken. Het verhogen van meldingsbereidheid en het activeren van burgers waren achterliggende doelstellingen. Buurtbewoners zijn de wijk in getrokken en hebben ’s nachts honderden ogen aangebracht d.m.v. graffiti en stickers:

10.000 eyes vergroot de veiligheid in Delfshaven. Door de hele wijk zijn 10.000 ogen aangebracht op trottoirs, trams, metrohaltes en gebouwen die figuurlijk waken over de veiligheid van buurtbewoners en ondernemers. De komende maanden gaan verschillende instanties ook letterlijk aan de slag.?In het winkelgebied in de deelgemeente Delfshaven wonen zo?n 5.000 mensen (10.000 ogen) met verschillende achtergronden. Het winkelgebied, met winkellinten op de Schiedamseweg, Grote Visserijstraat, Franselaan, Vierambachtsstraat, Nieuwe Binnenweg (westkant), Mathenesserstraat, Mathenesserplein en 2e Middellandstraat, heeft zoals overal in stedelijk gebied, regelmatig te maken met een divers palet aan problemen. Van loszittende straattegels tot winkeldiefstal en overvallen.

Project
Het project, dat tot en met december duurt, heeft tot doel om mensen alerter te laten zijn op de veiligheid in hun eigen buurt. Door vaker en eerder ongewone situaties te melden aan politie en gemeente. Het project wordt gerealiseerd door gemeentelijke instanties, winkeliers Rotterdamse sponsoren en de politie.?Initiatiefnemer Jan van de Werken, inspecteur van politie: ?Delfshaven is een prachtige wijk met veel leven in de brouwerij. Het is daarmee ook een wijk waar de politie haar handen aan vol heeft. Ook bewoners en ondernemers moeten meer in beweging komen. Samen kunnen we echt een vuist maken en zorgen dat het een veilig najaar wordt.?

10.000 Eyes: De aanpak
Het project 10.000 eyes is samen met partners en winkeliersverenigingen ontwikkeld. Naast sociale buurtactiviteiten met bewoners worden komende maanden ook voorlichtingsactiviteiten over fysieke en sociale veiligheid op straat en in winkels georganiseerd. Alle activiteiten hebben de gezamenlijke noemer: ?samen voor een veilige buurt?.?De sociale buurtactiviteiten stimuleren bewoners en winkeliers om zich actief in te zetten. Zo wordt in september een straatdiner georganiseerd op de drie grote pleinen van de buurt: Safe Dinner. In oktober staat het dansevenement Safe Dance op de agenda en in november het culturele evenement Safe Art waarin de grote diversiteit van Delfshaven zichtbaar zal worden.?In Safe Shops kunnen winkeliers informatie en ondersteuning krijgen om hun eigen winkel veiliger te maken. Bewoners en winkeliers uit het winkelgebied van Delfshaven kunnen zich hier inschrijven voor de verschillende activiteiten.

10.000 Eyes is officieel van start gegaan met een persconferentie in het Europoint gebouw:

Voor het project 10000 EYES maakte The Urban Family samen met Reel Events en Studio Tony de CD 10000eyes.nl. 10.000 EYES is een project dat de veiligheid en sociale cohesie van het winkelgebied Het Potlood in Rotterdam Delfshaven wil verbeteren. Met deze CD proberen we aandacht te krijgen voor dit project. Op de CD vindt u drie nummers die speciaal voor dit project zijn geschreven en gearrangeerd. De cd is op 13 december gelanceerd tijdens de presentatie van de derde fase van The Urban Family.

In de Rotterdamse wijk Delfshaven werd 26 oktober door honderden deelnemers gedanst voor een veilige buurt. De Safe Dance werd georganiseerd in het kader van het 10000 eyes project om de sociale cohesie en de veiligheid in de buurt te vergroten.

Ronald Jas, lid van de Communicatiewinkel, was als communicatieadviseur intensief betrokken bij dit omvangrijke project. Zijn rol was het bedenken en uitvoeren van de communicatieconcepten (o.a. de website), het assisteren bij ontwikkelingen, adviseren over lijncommunicatie en projectcommunicatie. Het project wordt in januari ge?valueerd en afgerond. De politie Rijnmond zint op een vervolg in voertuigcriminaliteit: zoals diefstal en opzettelijke beschadiging van (brom)fietsen, scooters en auto?s en verwijdering van nummerplaten.

Oproep op Linkedin
Jan?is recherchechef van de Rotterdamse politie en initiatiefnemer van het project 10.000 eyes.?Het startte in mei 2011 met een vraag op Linkedin: hoe kan de veiligheid in Rotterdam-Delfshaven worden verbeterd? ?Dit leverde allerlei idee?n op, maar het zorgde vooral voor deelnemerschap van ondernemers, particulieren, studenten en organisaties. Hierdoor ontstond een project met gezamenlijke intenties. Via de Linkedin oproep is contact ontstaan tussen Ronald Jas, vormgevingsbureau De Ruimte uit Utrecht en Golfstromen Amsterdam, een bureau voor Ruimtelijke projecten. Na een brainstorm is een conceptplan opgesteld met een communicatieparagraaf waarvan de kern was: het ontwikkelen van een duidelijk en internationaal begrijpelijk signaal in alle straten en alle gebouwen in een woon/winkelbuurt in Delfshaven. Het werden twee ogen, die in allerlei vormen konden worden aangebracht: 10.000 eyes letten op elkaar en elkaars bezittingen. Verborgen boodschap aan overvallers: dit najaar even niet hier!

Ze doken deze zomer op rond pleinen, straathoeken en parken: de met graffiti bespoten auto?s, voorzien van nummerborden waar AFBLIJVEN op staat. De voertuigen staan er om aandacht te vragen voor autocriminaliteit: vernieling, inbraak, diefstal. Eerder verschenen al twee priemende oogbollen op een van de Marconitorens in Rotterdam-West. Jan van de Werken wil met het project ?samen met mensen uit de wijk, verschillende vormen van criminaliteit aanpakken. Niet met saaie voorlichtingen en soort van hippe campagnes, maar op een manier die aanspreekt en effect heeft.? Jan van de Werken is enthousiast over het project, maar tegengeluiden zijn er ook. Wat is het effect? Wordt de sociale cohesie versterkt of wakkert een ?ludiek project? als dit juist een gevoel van onbehagen aan, met slechts wantrouwen en uitsluiting als gevolg?

Communicatiekanalen
Er is gecommuniceerd via de formele kanalen (politie, Deelgemeente Delfshaven, lokale kranten en websites), maar ook via twitter en andere social media. Vele sponsors en vrijwillige bijdragen leidden tot tal van gerelateerde buurtactiviteiten, waaronder een mysterie shopper (een ingehuurd bureau dat met toestemming van politie goederen wegnam uit winkels en deze later in informatiebijeenkomsten weer retourneerde), Diender aan de kassa (selectieve hulp bij overvalpreventie aan winkeliers), Kunst op straat (kunstenaars helpen schoolkinderen met een ?Samen voor een veilige buurt?-kunstwerk en een Flash mob (dansen voor een veilige buurt)). Bewoners en winkeliers uit het winkelgebied van Delfshaven konden zich voor de verschillende activiteiten inschrijven via de website www.10000eyes.nl.

Dichtbij.nl, Communicatiewinkel, TonyStudio,

 

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *