De politie gaat een proef starten waarbij burgers via een app thuis aangifte van een misdrijf kunnen doen. Dat bespaart tijd want ze hoeven nu niet meer naar een bureau. ?Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten?dat er?’2D-aangifte’ gedaan kan worden, waarbij er via beeldtelefonie met een agent kan worden gesproken. Er is namelijk ook een proef gaande waarbij er met een 3D-aangifteloket wordt gewerkt.

Hier kunnen burgers via een tv-scherm op het politiebureau contact met een politiemedewerker krijgen. Deze medewerker zit in een bedienstudio op een andere centrale locatie en neemt de aangifte op zoals dat ook gebeurt op het bureau. Op dit moment is het mogelijk om bij de eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Noord-Holland op deze manier aangifte te doen.

Uitrol

Halverwege dit jaar wordt er besloten over de precieze uitwerking van de uitrol van de 3D-locaties over het land. Vooruitlopend op deze beslissing laat Van der Steur weten dat de drie eenheden waar nu reeds 3D-loketten zijn het netwerk verder zullen uitrollen. In 2015 blijft de uitrol beperkt tot deze eenheden, omdat er volgens de minister een grote druk ligt bij politie vanwege de lopende reorganisatie.

Het is de bedoeling dat de techniek en inrichting van de 3D-loketten en bedienstudio’s straks ook bovenregionaal kan worden ingezet. Een servicemedewerker van een bedienstudio in de ene eenheid kan straks ook aangiftes opnemen die gedaan worden in 3D-loketten in andere eenheden. Ook met de proef via de 2D-aangifte zal er van de 3D-infrastructuur gebruik worden gemaakt. De proef zal in 2016 worden ge?valueerd.

Na een positieve evaluatie van de proef met 2D-aangifte is het de bedoeling dat de 3D-aangifte in samenhang met de mogelijkheden voor 2D-aangifte verder wordt ge?mplementeerd. Het aantal gewenste 3D-loketten zal mede afhangen van de resultaten van de proef met 2D. De minister stelt dat 2D g??n vervanging van 3D is. “Een 3D-locatie heeft namelijk ook een functie als het gaat om zichtbaarheid en aanwezigheid van de politie in de wijk.”

Bronnen: NOS, Security.nl

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *