steun-ons

Amivedi is een stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die dieren helpt opsporen en zorgt dat ze terugkomen bij hun baasjes. De organisatie is in 1933 opgericht en zet zich exclusief in voor het terugvinden van vermiste dieren en het zoeken van een eigenaar
bij een gevonden dier. Amivedi doet dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier en verleent haar diensten volledig kosteloos. Amivedi is een afkorting van ?Amor est Iustitia Verzorging van Dieren.? Amor est Iustitia is Latijn voor liefde is gerechtigheid.

Samenwerking
Om dieren met hun eigenaar te kunnen herenigen, werkt Amivedi intensief samen met instanties als dierenasiels, de
Dierenbescherming, dierenartsen, dierenklinieken & dierenopvangcentra, regionale politiekorpsen, dierenambulances, gemeentelijke reinigingsdiensten, Rijkswaterstaat en Waterschappen.

Landelijke werking
Amivedi werkt met een landelijk co?rdinator. De landelijk co?rdinator helpt, ondersteunt en onderhoudt het contact met de 12 regionale co?rdinatoren (1 per provincie). De regionaal co?rdinator is het eerste aanspreekpunt voor de
vrijwilligers op de meldpunten in de provincie, stuurt deze aan en lost in voorkomende gevallen problemen op.
Amivedi werkt momenteel met meer dan 100 meldpunten, verspreid over het hele land, heeft een landelijk 0900-nummer en maakt voor de informatievoorziening ?n voor de registratie van de huisdieren gebruik van de website.
De organisatie ontvangt voor het realiseren van haar doelstellingen steun via donaties, legaten en vanuit de
geoormerkte loten van de Sponsor Bingo Loterij. Per 2015 telt Amivedi een achterban van circa 35.000 particuliere donateurs.

logo

Kernwaarden
Amivedi werkt vanuit een vijftal kernwaarden / uitgangspunten die altijd de leidraad zijn in het werk van de stichting.

Laagdrempelig
Leidraad voor Amivedi is een laagdrempelige organisatie blijven, door enerzijds de kosten voor bemiddeling laag te
houden en anderzijds makkelijk toegankelijk te zijn (internet, landelijk 0900-nummer).

Lokaal
Met meer dan 100 meldpunten, verspreid over alle provincies in het land, heeft Amivedi een sterk lokaal karakter.

Kosteloos
Amivedi verleent haar registratiediensten kosteloos en blijft dit ook doen. Hierom werkt Amivedi met vrijwilligers. Er is er een gironummer voor vrijwillige donaties en eenmalige giften.

Landelijk
Met ruim 100 meldpunten, verspreid over alle provincies van het land en bereikbaar via 088 nummer, email, of online, is er altijd wel een meldpunt van Amivedi in de buurt. Ook zorgt het landelijk 0900-nummer en de website voor een landelijk bereik.

Ide?el
Amivedi is een in Nederland geregistreerde stichting. Een stichting is een organisatie om een bepaald doel te
verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ide?le of sociale strekking hebben. In het geval van Amivedi komen alle opbrengsten ten goede van het herenigen van verloren of gevonden dieren met hun baasje. Ook het bestuur en stafmedewerkers krijgen voor hun inspanningen geen vergoeding.

homesweethome

Hoe werkt het?

Bekijk onderstaand filmpje:

Bronnen: Amivedi

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *