Buurtlab Groningen is een proef van TNO, politie en de gemeente om samen met studenten en Stadjers te werken aan een fijne en veilige buurt. De proef richt zich op de thema?s geluidsoverlast en woninginbraken in de Korrewegwijk en de Schildersbuurt. Tijdens de proef zoeken we contact met bewoners en wisselen we onderling ervaringen en idee?n uit. Dit gebeurt via sociale media via Facebook of Twitter en een speciaal ontwikkelde app, maar ook traditioneel op straat en op andere ontmoetingsplekken in de leefomgeving.

Tijdens de proef vragen de partijen aan bewoners om goede voorbeelden en verbeterpunten aan te dragen: Wat vind je nu echt relevant in het samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid in je eigen buurt? Waarvoor voelt een ieder zich verantwoordelijk? Wat kun je zelf doen? Het doel hiervan is om te onderzoeken of meer samenwerking in de preventieve fase een positief effect heeft op (het gevoel van) veiligheid en wederzijds begrip en vertrouwen in de buurt. Dit wordt ook wel ?community policing? genoemd.

Arnout de Vries van TNO: ‘We voeren het experiment uit in twee wijken waar veel studenten wonen. Het onderzoek moet uitwijzen of door het gebruik van bijvoorbeeld appgroepen het contact tussen Stadjers en studenten kan verbeteren en daarmee de sociale cohesie in de wijk’.

‘Deelnemers kunnen elkaar via de appgroep bijvoorbeeld laten weten dat er een feestje aan zit te komen, waarbij geluidsoverlast is te verwachten. We hopen dat daarmee het onderlinge begrip toeneemt. Of de deelnemers kunnen elkaar en de politie waarschuwen als er een inbreker in de wijk actief is.’

Start KEI-week

Buurtlab Groningen start tijdens de KEI-week in augustus en duurt tot en met november. Tijdens die periode is er een aantal campagnes en een aantal activiteiten waarin de samenwerking tussen studenten, Stadjers, politie en gemeente nader wordt onderzocht.

Europees Project

De proeftuin in Groningen is onderdeel van het Europese project INSPEC2T dat zicht richt op ?next generation community policing?. Het project voert in vijf steden in Europa onderzoek uit: Belfast, Lancashire, Valencia en Egnomi.? Zie voor meer informatie over het Europese project:?http://inspec2t-project.eu/nl/

Interesse? Meld je dan nu vast aan!

Het aantal deelnemers voor de BuurtLab proef zal beperkt zijn en vol=vol!

Bronnen: Buurtlab, RTVNoord

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *