retweet
Enige tijd geleden?deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de Context-zaak, waarin veroordelingen zijn uitgesproken voor deelname aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk (de ?jihadzaak?). In deze zaak werd de verdachten onder meer verweten dat ze opruiende jihadistische tweets hadden geretweet. De rechtbank boog zich over de vraag of het retweeten van dat soort berichten op zichzelf strafbaar kan zijn.

Hier het antwoord:

?In een aantal gevallen is de ten laste gelegde uiting een retweet van een bericht van een ander, al dan niet voorzien van commentaar van verdachte. De rechtbank onderschrijft dat op Twitter het uitgangspunt geldt: retweet is not endorsement. Dat brengt mee dat het retweeten van een bericht dat op zich als opruiend wordt beoordeeld in beginsel niet strafbaar is ingevolge artikel 131 Sr. Wel valt deze gedraging onder de reikwijdte van artikel 132 Sr. Dat is anders indien uit het commentaar van verdachte bij de retweet blijkt dat hij de inhoud onderschrijft, of wanneer het geretweete bericht past binnen een reeks van berichten van verdachte van dezelfde aard en/of strekking, binnen een bepaalde periode. Hetzelfde geldt ook voor het delen van een hyperlink.?

Kortom, een retweet betekent niet automatisch dat je iets goedkeurt en is op zichzelf niet strafbaar als opruiing. Dat kan anders zijn als uit andere informatie blijkt dat de twitteraar de inhoud van de retweet goedkeurt. Bijvoorbeeld door de inhoud van commentaar bij de retweet. Een simpele retweet (zonder commentaar) kan wel een strafbare verspreiding van?opruiende geschriften of afbeeldingen.

Lord McAlpine

Wellicht herinnert u zich nog de zaak van Lord McAlpine, de man van adel die op Twitter belasterd werd?en de afzenders van de tweets, maar ook de duizenden retweeters wilde aanklagen??De advocaten van McAlpine bereidden daarin?het grootste proces uit de Engelse geschiedenis voor. Waar twitteraars met minder dan 500 volgelingen konden?ontsnappen door het aanbieden van excuses en het doneren van vijf pond aan Children in Need, moesten veelgelezen Twitteraars, onder wie Sally Bercow (vrouw van de Lagerhuisvoorzitter), rekening houden met een smaadproces.

En soortgelijk voorval?in de zaak van een aantal jaar geleden tegen Bert Brussen. Dat ging over herpublicatie (geen retweet) van een tweet, waar bij de recherche aanvankelijk de kritische noot bij die herpublicatie volledig leek te missen. Daarvoor was destijds het inschakelen van een deskundige nodig.

Bron: Recht.nl, MediaReport

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *