schema
Op een smartphone of tablet meekijken met honderden camera?s en terugspoelen naar een mogelijk delict. De politie testte het al tijdens het BFO (Bevrijdingsfestival Overijssel) in Zwolle en onlangs weer bij het jaarlijkse Stratenfestival. Het?gebruik door de politie van de nieuwe I-View is uniek in Nederland. Met deze app kan de?politie in ??n oogopslag meekijken met live beelden van observatiecamera?s op diverse locaties als bijvoorbeeld het festivalterrein, het dancefeest, de binnenstad van Zwolle maar ook op het NS station en de toegangswegen. Het systeem kan onder andere kentekens herkennen.

Ook wanneer stromen van tienduizenden festival bezoekers in goede banen geleid moeten worden, kan de politie zo gebruik maken van camerabeelden om alles in goede banen te leiden. Hiernaast heeft de politie de mogelijkheid naar beelden terug te spoelen die vijf minuten oud zijn om zo zelf te kunnen beoordelen wat er gebeurd is bij een opstootje, delict et cetera.

Gerrit van der Kamp, voorzitter van politiebond ACP, ziet het wel zitten: “Ze zien meteen wanneer er onrust komt, dus als de groep groot is kun je aan je collega’s al op voorhand bijvragen. Je kunt andere hulpmiddelen opvragen terwijl je bezig bent. En dat heb je nu allemaal niet. Dat zijn grote voordelen, waardoor de veiligheid voor zowel burgers als collega’s verbeterd”.

In de toezichtruimte van de landelijke Stichting I-watch, ondergebracht in het Hoofdbureau van de politie in Zwolle, worden door politiemensen en medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven continu de beelden van grote aantallen camera?s geobserveerd.

I-Watch verwacht dat, gezien de positieve reacties en ervaringen het I-View systeem door meerdere politiekorpsen ingezet zal gaan worden: het streng beveiligde I-Watch systeem is namelijk goed toe te passen in andere steden en regio?s en wordt alleen door medewerkers van de politie gebruikt. Agenten kunnen dus nu ook?op hun mobieltje meekijken met wat er verderop in de straat gebeurt. Hieronder enige toelichting bij de achterliggende stichting die dit mogelijk maakt en het achterliggende Live View systeem:

Stichting i-watch

I-watch_LOGO_OPZET-(4)I-Watch is een publiek-private samenwerking in noordoost Nederland die zich richt op cameratoezicht op publiek en privaat domein door nauw samenwerkende politie en particuliere beveiligers. Naast toezicht wordt in samenwerking met partners gewerkt aan innovatie. Het nieuwste is een app waarmee agenten op straat de camerasystemen kunnen raadplegen. Zowel live als opgeslagen beeld is op te vragen. Verder zijn beelden van bijvoorbeeld verdachte personen naar collega?s door te sturen.
Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met de camerabeelden van bijvoorbeeld een winkelier of horecaondernemer, wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt.

Door real time camerabeelden naar de meldkamer te sturen krijgen de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie van het incident, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. Met Live View kan de meldkamer de eenheden goed aansturen. Hiermee wordt de heterdaadkracht van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren.

Een bijkomend voordeel is dat de status van een melding geverifieerd wordt door de particuliere alarmcentrale, zodat het aantal keren dat de politie uitrukt voor een nodeloos alarm verder afneemt.

Winkeliers en bedrijven zijn zeer te spreken over Live View. Het geeft een goed gevoel dat bij onraad de politie direct zicht krijgt op wat er zich afspeelt en hier gericht actie op kan ondernemen. De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View alleen wordt gebruikt wanneer er een incident plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet door de particuliere alarmcentrale naar de politiemeldkamer en kan de politie meekijken.

Daarnaast zal Live View preventief werken door de snelle reactietijd. Op de locatie wordt een Live View sticker bij de ingang geplaatst. Voor criminelen wordt het daarmee duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View en dat ze dus een groter risico lopen om aangehouden te worden.

propertyprotected
Waarom Live View?
Het aantal overvallen moet dalen en het oplossingspercentage moet verder omhoog. Dit kan ondermeer bereikt worden door nog sneller en adequater te reageren bij overvalmeldingen (vergroting van de heterdaadkracht).

De aanpak van overvallen is een van de speerpunten van het nationale veiligheidsbeleid. Het ?Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit? van de Taskforce Overvallen is een structurele aanpak om overvallen een halt toe te roepen. Een van de actiepunten is dat publieke en private partijen de krachten moeten bundelen om overvalcriminaliteit aan te pakken.

Live View is een concrete uitwerking van dit advies, waarbij bestaande en nieuwe technologie wordt gebruikt in een publiek-privaat-samenwerkingsverband. Deze samenwerking is gericht op verbetering en versnelling van de behandeling van overvalmeldingen.
Uiteraard wordt Live View ook gebruikt bij andere gewelddadige delicten, bij inbraken en bij calamiteiten als branden of het onwel worden van een klant.

Hoe werkt Live View?
Veel winkels en bedrijven beschikken over bewakingscamera?s die verbonden zijn met een particuliere alarmcentrale. Bij onraad alarmeert de winkel of het bedrijf de particuliere alarmcentrale door een alarm(sensor) te activeren. Hierbij wordt ook een bewakingscamera geactiveerd, waarvan de beelden te zien zijn bij de alarmcentrale. De beveiligingsmedewerker beoordeelt de melding, inclusief de beelden, en schakelt alle gegevens van de locatie en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer.

iview

Politiemedewerkers op de meldkamer kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel inbrekers/overvallers er zijn, hoe ze eruit zien, of er wapens worden gebruikt en of er gewonden zijn. Als er gewonden zijn kan ook meteen de ambulancedienst gealarmeerd worden, zodat er snel medische hulp verleend wordt.

Op het moment dat de alarmcentrale de politie inschakelt, worden direct de live-beelden uit de winkel of het bedrijf meegestuurd. De politie kan dus real time meekijken. Vanaf dit moment blijft er direct contact bestaan tussen de beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale en de centralist van de politiemeldkamer. De politie kan bijvoorbeeld vragen om (indien mogelijk) een camera bij te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera te activeren. Ook kan de meldkamercentralist aan de beveiligingsmedewerker vragen om plattegronden en ander beeldmateriaal (voor zover beschikbaar) op het beeldscherm te zetten.

De bediening van de camera?s blijft bij de particuliere alarmcentrales liggen (conform de afspraken met de klanten). De politie kijkt alleen mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker als deze een incident doorgegeven heeft. Geen incident? Geen beeld!

Voor wie is Live View?
Live View is beschikbaar voor:

  • winkels, bedrijven en particulieren, die beschikken over een camerasysteem dat is aangesloten op een particuliere alarmcentrale;
  • geld- en waardedepots/transporteurs;
  • lokale toezichtcentrales (van bijvoorbeeld gemeenten).

Bronnen: i-watch, RTLNieuws, Politie.nl

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *