Of je nu innovator bent in hart in nieren of nieuwsgierig bent naar wat innovatie voor jouw werk kan betekenen, op het Innovatiecongres van het ministerie Justitie en Veiligheid op?dinsdag?20 november 2018?ga je echt ?next level?.

Met virtual reality zien en horen wat een getuige ervaart, live sporen invoeren met een app op een plaats delict en snellere rechtspraak door de spreekuurrechter. Innovatie gaat letterlijk en figuurlijk grenzen over. We werken samen met bedrijven kennisinstellingen, startups en buitenlandse overheden aan de innovaties van de toekomst. De vraag is: What?s Next?! Hoe zie jij innovatie in het veld van justitie en veiligheid? Welke kansen zijn er voor jou en jouw organisatie? En hoe kan jij innovatie een stap verder brengen?

Tijdens het Innovatiecongres 2018 is er een aantal rondes met zo?n 70 verschillende break-out sessies. Hieronder een handig overzicht:

A.I. beeldherkenning: 50.000 geboortebewijzen checken

Ieder jaar worden zo?n 50.000 brondocumenten (geboortebewijzen, huwelijksakten, etc.) handmatig op echtheid onderzocht door het Bureau Documenten van de IND. Een tijdrovende bezigheid. Daarom is er een innovatieproject opgezet om beeldanalysetechnieken te ontwikkelen voor documentvalidatie. Kunstmatige intelligentie analyseert nu de documenten en matcht deze met de database. Deze innovatie versnelt het onderzoeksproces substantieel! In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden van AI voor beeldherkenning. Ook vertellen we uitgebreid over de resultaten die geboekt zijn bij het Bureau Documenten.

A.I. bij de Politie: ruimte voor de mens

Artifici?le intelligentie lijkt onontkoombaar voor de veiligheid. De toenemende informatiedruk, de complexiteit van de samenleving en het gebruik door criminelen vragen om een snelle maar zorgvuldige implementatie van deze nieuwe technologie. Daarom verkent de Politie samen met de wetenschap hoe A.I. kan worden toegepast in de besluitvorming van politieprocessen, wat de impact van A.I. is op mens, organisatie en samenleving en hoe A.I. verantwoord kan worden toegepast. Kern is het ontwikkelen van (semi-)autonome systemen voor opsporing en preventie, zodat sociale en mensafhankelijke taken overblijven. Wil je meer weten over het hoe en waarom? Kom dan naar deze masterclass.

AlphaGo: Mens versus Machine

Het Chinese bordspel Go lijkt kinderlijk eenvoudig, maar is heel ingewikkeld. Het heeft meer bordconfiguraties dan dat er atomen zijn in het universum en wordt al lang beschouwd als een grote uitdaging voor kunstmatige intelligentie. In 2016 ontmoetten de werelden van Go en kunstmatige intelligentie elkaar in Zuid-Korea. Miljoenen mensen over de hele wereld keken toe hoe de legendarische Go-meester, Lee Sedol, het voor het eerst in de geschiedenis opnam tegen een onbewezen Artificial Intelligence-uitdager. De onderzoekers van Google DeepMind bouwden het AlphaGo-algoritme, dat Lee Sedol versloeg! De grootste triomf van kunstmatige intelligentie tot nu toe. Aan de hand van filmfragmenten gaan we in gesprek over de ethische en maatschappelijke consequenties hiervan. Praat je mee?

Analyseproeftuin Migratie: resultaten van ketensamenwerking

Maak kennis met de Analyseproeftuin Migratieketen, de?ketenbrede experimenteeromgeving voor strategische en tactische informatie. Ontstaan vanuit de behoefte aan een helicopterview over de migratieketen. Daarvoor is een gedeeld datawarehouse gebouwd. Tijdens dit interactieve werkatelier hoor je meer over de opzet, aanpak en resultaten van de proeftuin. Ook gaan we? aan de slag om samen een ketenbrede informatiestrategie migratie te bedenken. Ge?nteresseerd? Doe en denk dan met ons mee.

Appathon: vernieuwen door omdenken

Binnen de Dienst Justiti?le Inrichtingen bestaat er vanuit het veld een enorme behoefte om effici?nter en effectiever te werken. Door alle technologische vernieuwingen is dat ook mogelijk, maar de financi?le middelen daarvoor zijn beperkt. Tijdens deze workshop laten we zien dat er door samenwerken en omdenken toch mogelijkheden zijn om het werk van groepsleiders makkelijker te maken met ICT. Je ervaart hoe het is om een appathon te organiseren en krijgt een kijkje in de keuken van verschillende collega?s. Zien we je daar?

Bad business: de bestrijding van cybercriminele businessmodellen

Ransomware en DDoS-aanvallen zijn veelvoorkomende vormen van cybercriminaliteit. Ze kenmerken zich door een geco?rdineerde samenwerking tussen verschillende criminele partijen en een bewuste en onbewuste ondersteuning door legale en illegale dienstverleners. Kennis van de businessmodellen achter dit soort criminele fenomenen is de eerste stap in het bestrijden ervan. Vanuit die kennis kunnen samenwerkende publieke en private partijen een strategie ontwikkelen, die inzet op verstoring, opsporing en preventie. In deze masterclass bespreken we de systematiek achter de multidisciplinaire aanpak van criminele businessmodellen en presenteren we good practices en tips voor een effectieve publiek-private samenwerking tegen cybercriminaliteit.

Bij de tijd: wek je werkenergie op

Hoe houd je jezelf, je team en je (vergrijzende) organisatie energiek en bij de tijd? Belangrijk, want anders gaat de werkenergie omlaag en worden technologische mogelijkheden wellicht niet gezien en benut. Ontdek in deze workshop hoe je een verouderd cultuurpatroon kunt updaten, wat nodig is om werkenergie op te wekken, hoe je generatieverschillen kunt benutten ?n dat je het lef, dat nodig is voor verandering, kunt organiseren. Mede aan de hand van videobeelden verkennen we samen hoe iedere generatie, van de oudste tot de jongste, kan bijdragen aan het energiek en bij de tijd houden van jouw organisatie.

Blockchain bij JenV

Blockchain is een technologie en werkwijze voor veilige uitwisseling van digitale gegevens. Blockchain is decentraal en open. Er is niet ??n organisatie exclusief eigenaar, maar alle deelnemers van het netwerk samen zijn eigenaar. Hoewel deze techniek al wordt toegepast (crypto currency), is het een kwestie van tijd voordat de impact van blockchain overal voelbaar is en het dagelijkse leven drastisch verandert. Nog niet helemaal scherp wat blockchain precies is? Ook dan moet je juist langskomen. Want we leggen in begrijpelijke taal uit wat blockchain is. Daarbij laten we aan de hand van verrassende voorbeelden uit het JenV-domein zien waar je nu al en straks de techniek tegenkomt en hoe dit jou raakt als burger.

Blockchain: toepassingen in het identiteitsdomein en de Known Traveller Digital Identity

Blockchaintoepassingen?- De betekenis voor je identiteit, wat kun je ermee en waar gaan we het toepassen? Een digitale identiteit op je smartphone bijvoorbeeld, even betrouwbaar als je Nederlandse paspoort, die je zelf kunt uitbreiden met alle informatie die voor jou van waarde is. Zodat je grip hebt op je gegevens zonder risico dat een ander ermee vandoor gaat. Is dat een verre toekomstdroom? In een partnerschap tussen TU Delft en IDEMIA heeft RvIG een prototype van zo?n digitale identiteit ontwikkeld. Dit prototype wordt bij de gemeente Eindhoven en Utrecht in de praktijk getest.

KTDI?– Het World Economic Forum heeft met verschillende internationale (overheids)organisaties het KTDI concept (toezien op het gehele reizigersproces) op hoofdlijnen uitgewerkt. Met de Canadese autoriteiten wordt een? voorstel voor de implementatie van een pilot medio 2019 uitgewerkt. Projectmanagement is belegd bij Directie Migratiebeleid. Binnen Nederland betreft het een samenwerking met KMAR, KLM, Schiphol en betrokken organisaties bij het digitale identiteit traject.

Blockchain: trajecten en condities

Wil je weten wat er binnen JenV op het gebied van blockchain gebeurt? En onder welke condities we blockchain op een verantwoorde manier kunnen toepassen? Deze vragen komen aan bod tijdens deze sessie. We praten je bij over de stand van zaken en nemen je mee in de wereld van blockchain in relatie tot? cybersecurity, smart contracts (juridische vraagstukken) en privacy-aspecten. Hoe krijgen we grip op een techniek die zich nog aan het ontwikkelen is? Waarop moeten we antwoorden vinden? Welke onderzoeken zijn er nodig? En hoe zorgen wij er voor dat we proactief de juiste blockchainkennis binnen alle lagen van JenV realiseren?

Contest of concepts

Hoe kunnen overheid en startups samenwerken? En hoe snel kunnen er concrete oplossingen bedacht worden? Daarover gaat deze sessie, waarbij je twee voorbeelden te zien krijgt van trajecten waarbij startups aan de slag gaan met JenV-vraagstukken. De eerste is de ?battle of concepts challenge?, waarvoor studenten en startups oplossingen hebben bedacht. De tweede gaat over de presentatie van de oplossingen bij de eerder op de dag gestarte ?beat the clock? sessie. Daarin hebben startups binnen 2,5 uur een oplossing voor een JenV-vraagstuk bedacht. Benieuwd? Kom ook!

Cyber Threat Intelligence op nationaal niveau

Tijdens deze presentatie vertellen we je meer over cyber threat intelligence (CTI). Wat het is en vooral hoe wij investeren in onze eigen CTI-capaciteit om Nederland digitaal veilig te maken. Onze activiteiten zijn multidisciplinair. Het heeft een technische kant via het Nationaal Detectie Netwerk, maar betreft ook onderzoek. Benieuwd? We zien je graag.

Cybersecurity Radar: maak het cyberweerbericht van 2020

Het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) heeft dit jaar een Cybersecurity Radar gemaakt. De radar fungeert als weerbericht waarmee we kunnen zien welke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity de komende jaren op ons afkomen. In deze workshop delen we deze beelden met jou en stel je zelf het weerbericht samen. Ook laten we de samenhang met andere innovatieve producten zien, zoals de Technologiescan van JenV.

Data-analyse met oog voor privacy en informatiebeveiliging

Hoe kunnen we binnen JenV effectief en verantwoord informatie delen? Het verzamelen van alle data en daar naar hartenlust op los analyseren is verleidelijk, maar voldoet niet aan de rechtmatigheidseisen die noodzakelijk zijn om deze analyses in te kunnen zetten in het primaire proces. Hoe doen we dit dan wel? Tijdens deze sessie maak je kennis met drempels voor informatiedeling bij JenV. Je leert wat Privacy Enhancing Technologies (PET?s) zijn en krijgt hier voorbeelden van uit de praktijk.

De artifici?le toekomst en de vertrouwenscrisis

Het vertrouwen in instituten en merken is tanende. De wereldwijde vertrouwensbarometer dook vorig jaar diep in het rood. Een trend die al meer dan een decennium waarneembaar is komt tot een climax. Ondertussen bouwen we vrolijk door aan een nieuwe samenleving met de mogelijkheden die technologie ? zoals kunstmatige intelligentie ? biedt. Hoe moeten we A.I.-technologie?n plaatsen in deze tendens? We weten al sinds Mary Shelley?s Monster van Frankenstein dat onze westerse blik op technologie onder druk staat. In dit soort wraakscenario?s loopt het altijd slecht af met de mens en zegeviert de technologie. Maar techno-angst blijkt ook een goede raadgever, want het leidt ons naar inzicht in de menselijke psyche. Wat kunnen we leren van psychologen zoals Martin Seligman, Irvin Yalom en Sigmund Freud op dit vlak? Is de vertrouwenscrisis te overwinnen?

De drijvende kracht achter blockchain: cryptografie

Wat is blockchain eigenlijk en hoe werkt het nu echt? In deze sessie maak je kennis met de wereld van cryptografie, de drijvende kracht achter blockchain-technologie. In anderhalf uur leer je alles over hashes, merkle trees, mining en andere cruciale technische termen. Alles wat je nodig hebt om de werking van deze immens populaire technologie te doorgronden. Bekijk vooraf alvast het?filmpje?met blockchainuitleg.

De Rotterdamse Regelrechter en andere initiatieven

Relatief veel geschillen blijven nog onopgelost. Daarom is in Rotterdam een pilot gestart voor een laagdrempelige procedure. Voorwaarde is dat beide partijen bereid zijn hun medewerking daaraan te verlenen. Kernwoorden van de procedure zijn: eenvoudig, goedkoop, snel en oplossingsgericht. Tijdens de bijeenkomst krijgen deze begrippen verdere betekenis en gaan we met je in gesprek om alternatieve vormen van rechtspleging te ontwikkelen, waarmee we in het licht van de nieuwe wet kunnen experimenteren. Ook staan we stil bij de invulling van de in het Regeerakkoord genoemde ‘schuldenrechter’.

Debt Alert: sociaal maatschappelijk incasseren

Het DNA van de uitvoering verandert. Wat gisteren nog de standaard was, is vandaag gedateerd. Van de uitvoering wordt verwacht dat we sociaal maatschappelijk incasseren. Dat begon met een idee, waarmee we in januari de Innovatiepitch wonnen. Bijna ??n op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden. We kunnen hen het beste helpen als we er zo vroeg mogelijk bij zijn. Debt Alert is een preventie-instrument dat op basis van data-analyse schuldsignalen herkent en koppelt aan een persoon ?n een actie. De volgende uitdaging is hoe we Debt Alert kunnen implementeren in de praktijk. In deze sessie nemen we je mee in de ?next step? van Debt Alert. Hoe gebruikt het CJIB de data, hoe zetten we nieuwe technologie?n in en welke algoritmes ontwikkelt het CJIB nog meer?

Deltaflex: hoe blijft talent in beweging?

De organisaties binnen JenV vervullen bijzondere maatschappelijke taken. Die stellen ons voor even bijzondere personele vraagstukken. Waar gisteren een tekort was, kan vandaag een teveel zijn. Waar gisteren die ene vaardigheid onontbeerlijk was, zijn nu andere vaardigheden nodig. Hoe zorgen we dat onze organisaties wendbaar genoeg zijn om mee te bewegen met zulke veranderingen? Deltaflex verkent daarvoor nieuwe wegen. We werken niet vanuit plannen en blauwdrukken, maar verkennen concrete vragen met experimenten en co-creatie. We verlaten het traditionele denken over functies en werken vanuit talent, deskundigheid, taak of opgave aan oplossingen die organisatiegrenzen overstijgen. Hoe dat werkt? Dat ontdek je in het Deltaflex Werkatelier.

Design Thinking

Bedrijven als IBM, GE, Samsung, Pepsi en Philips doen het allemaal. Met Design Thinking krijg je beter inzicht in wat de gebruiker of klant wil.? In deze sessie nemen we je mee in de verschillende stappen van Design Thinking en je leert wat de voordelen hiervan zijn. Na deze workshop weet je als geen ander hoe je jouw doelgroep kunt betrekken om gericht te vernieuwen en weet je hoe je Design Thinking in kunt inzetten binnen je dagelijkse werk. Ben je erbij?

DNA Succesmeter: leren van het verleden voor de zaak van morgen

Bij het plaats-delict-onderzoek schat een forensisch onderzoeker voortdurend in waar hij sporen kan verwachten, hoe kansrijk de sporen zijn en of de sporen iets bijdragen aan de opsporing of bewijsvoering. Hoewel er zeer veel kennis beschikbaar is uit eerder strafrechtelijk en wetenschappelijk onderzoek, is deze kennis niet beschikbaar tijdens het forensisch onderzoek ter plaatse. Dankzij de DNA Succesmeter komt daar verandering in. De DNA Succesmeter gebruikt forensische big data om de beschikbare informatie uit zaken en de wetenschap te ontsluiten. Tijdens deze sessie hoor je alles over de opzet, successen ?n tegenslagen van dit project. Mis het niet.

e-Estonia: digital revolution in public governance and policing

Named ?the most advanced digital society in the world? by Wired, ingenious Estonians are pathfinders, who have built an efficient, secure and transparent ecosystem that saves time and money. Successful countries need to be ready to experiment. Building e-Estonia as one of the most advanced e-societies in the world has involved continuous experimentation and learning from our mistakes. Estonia sees the natural next step in the evolution of the e-state as moving basic services into a fully digital mode. This means that things can be done for citizens automatically and in that sense invisibly. As the new technological trends are emerging hand in hand with societal expectations where we have in one hand faster, efficient and convenient Solutions and in the other more complex threats and vulnerabilities routing from cyber and digital world. The panel will present Estonian samples of the E-governance and e-police to share practices and lessons learned.

Experiment: sociale honden helpen minderjarige zedenslachtoffers

Bij de eenheid Rotterdam is een experiment uitgevoerd met sociale honden. De dieren helpen bij gesprekken met minderjarige slachtoffers van zedendelicten. Tijdens deze masterclass wordt aandacht besteed aan wat er allemaal bij komt kijken om de inzet van sociale honden in goede banen te leiden. Verminderen de dieren inderdaad stress in moeilijke situaties? En zo ja, op welke manier? Na deze masterclass weet je meer.

Gamification: niet alles bij JenV is een spelletje

Het TestlabOM experimenteert met gamification om kennis intern beter aan te laten komen. Een voorbeeld hiervan is de cybergame: Cyber Criminal. Tijdens deze sessie bedenken we samen hoe we ?een game kunnen ontwikkelen om de burger een beter beeld te geven van het werk bij JenV. Jouw inbreng is waardevol! Zien we je daar?

Ge?ntegreerde aanpak huiselijk geweld Rotterdam

Tijdens deze sessie hoor je meer over een nieuwe ge?ntegreerde aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Daarbij werken rechtbank Rotterdam en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond intensief samen. Ze willen er samen voor zorgen dat de rechter snel op de hoogte is van alle zaken van ??n gezin. Doel is om te komen tot behandeling van de strafzaak en andere rechtszaken in ??n gecombineerde zitting, om zo effectiever te kunnen beslissen.

Gevangenis zonder tralies

In de Kleinschalige Forensische Voorziening, kortweg KV, zitten jongens van 12 tot 23 jaar in preventieve hechtenis. Middenin een woonwijk, dichtbij hun eigen netwerk, gaan ze overdag verplicht naar school, stage, werk of dagbesteding. Alleen tussen 22.00 en 7.00 uur wordt hun kamer afgesloten. De KV is onderdeel van de proeftuinen die het ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoert? in haar programma’s Koers en Kansen en Verkenning invulling Vrijheidsbeneming Justiti?le Jeugd. In deze masterclass behandelen we enkele casussen en hoor je meer over de opzet en resultaten van de KV. Iets voor jou?

Government Incubator: leren van startups

Hoe kan de overheid de startup-wereld beter bereiken? Hoe kunnen we gezamenlijk leren en instrumenten ontwikkelen, toepassen en evalueren? Waar kunnen we stappen zetten? Tijdens deze werksessie gaan we met deze vragen aan de slag om deze te vertalen naar acties en voorzieningen. Jouw denkkracht is zeer welkom!

Gpal: Beelden zeggen meer dan woorden

Gpal is een innovatieve app waarmee je altijd en overal kunt leren. Een prijswinnend platform voor kennisopbouw- en kennisdeling, voor ?n door medewerkers. Door zelf video-instructies te maken en te bekijken, blijft gegeven informatie veel beter hangen, want: beelden zeggen meer dan woorden! Ook voor gedetineerden en immigranten is het interessant om op deze laagdrempelige en ludieke manier te leren. Tijdens een interactieve presentatie hoor je alle ins en outs over Gpal. Ook is er een demonstratie van de app op een tablet en krijg je de gelegenheid om zelf een instructiefilmpje te maken. Ben je erbij?

Het nieuwe melden: de meldkamer van de toekomst

Nieuwe communicatiemiddelen tussen mensen onderling, met bedrijven en met de overheid zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het melden van ongevallen en noodsituaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de hulpverleningsdiensten?(in de vorm van LMS ? de Landelijke Meldkamer Samenwerking)?en TNO onderzoeken samen hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van die nieuwe communicatievormen. Met deze kennis kunnen burgers in nood sneller en effici?nter worden geholpen en kunnen de hulpdiensten beter faciliteren bij hulpverlening en bestrijding van crises en rampen. In deze sessie hoor je meer over de resultaten van ruim 1,5 jaar samen onderzoeken en experimenteren. Er is veel gedaan, technologie maakt veel mogelijk en de wereld blijft veranderen. We beschrijven de transities, maar doen ook een oproep: wie doet er mee om de volgende stap te zetten?

?Het zal mijn tijd wel duren?

Heb jij een beeld van wat er de komende 15 jaar op je afkomt? Hoe veranderingen in bijvoorbeeld technologie je carri?re zullen be?nvloeden? Of verwacht je dat alles zo ongeveer hetzelfde zal blijven? Banken, reisbureaus en media gingen er 15 jaar geleden ook vanuit dat de veranderingen wel mee zouden vallen en langzaam zouden komen. Het tegendeel bleek waar met grote gevolgen voor het voortbestaan van bedrijven en instanties. Met de veranderingen in de zorg als voorbeeld geeft Lucien Engelen een interactieve masterclass die jou wellicht ook een ander beeld geeft voor de komende periode.

Innovatiemanagement: gouden regels bestaan niet

Innovatie staat anno 2018 gelijk aan succes. Organisaties die niet innoveren, hebben geen bestaansrecht meer. Maar wat is innovatie eigenlijk? Welke manieren van innoveren zijn er? En waarom zijn er geen ?gouden regels? voor innoveren? Dat vereist dat iedere organisatie zijn eigen best practices ontwikkelt. Wil je weten hoe? Kom naar deze masterclass.

Inside-Out Prison Exchange Program in Nederland

In april ging de eerste editie van het Inside-Out Prison Exchange Program van start in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Twee maanden lang kregen studenten Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en gedetineerden iedere week samen les in de gevangenis. Dit programma ontstond ruim twintig jaar geleden aan de Temple University in Philadelphia en is inmiddels een internationaal succes. Tijdens deze sessie presenteren we de ervaringen met dit unieke concept in Nederland. We gaan in op de motivatie van de studenten ?van binnen en van buiten?, de dynamiek tijdens de werkgroepen, praktische overwegingen en de toekomst. Ook heb je de gelegenheid om een aantal studenten ?van buiten? te ontmoeten. Zij vertellen wat deze ervaring met hen heeft gedaan.

Intellectueel eigendom en innovatie

Als de overheid samen met ondernemers innoveert, hoe zit het dan met het Intellectueel Eigendom? Tijdens deze sessie krijg je inzicht in inkoopprocessen voor innovatie. We bespreken concrete casussen en laten daarbij bedrijven, inkopers en behoeftestellers aan het woord. Wanneer krijg je met Intellectueel Eigendom te maken en hoe kan kennis uit octrooidatabanken in je voordeel werken? Aan jou de uitdaging om mee te denken over Intellectueel Eigendom bij de inkoop van innovaties voor de overheid.

Internet of Things: een nachtmerrie van slaapkamer tot staatsveiligheid?

Sabotage en verstoring vormen de grootste digitale dreiging voor onze nationale veiligheid. Digitalisering is immers doorgedrongen tot in de haarvaten van de Nederlandse maatschappij en economie. Hierdoor is onze samenleving volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. In deze sessie zoomen we in op het Internet of Things (IoT). IoT biedt gebruikers steeds meer nieuwe en spannende mogelijkheden; alleen al thuis zijn bijna alle apparaten verbonden met het internet. Veiligheid en privacy zijn echter meestal maar een bijzaak. In deze interactieve sessie gaan we kijken hoe we thuisnetwerken beter kunnen beveiligen met de opkomst van het IoT.?We laten een live demo zien en lichten ook de digitale dreiging voor Nederland verder toe. Ben je erbij?

Jong talent aan het woord

De student als innovator voor de Nationale Politie, Instituut Fysieke Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Tijdens deze sessie presenteren studenten Integrale Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool de oplossingen die ze bedacht hebben voor vijf maatschappelijke vraagstukken van JenV. Ook krijg je een korte introductie over verandermanagement en de meerwaarde van het inzetten van studenten bij organisatievraagstukken. Ontdek hoe je zo het innovatie-ecosysteem vergroot.

Keteninnovatie: van wetenschap naar praktijk

Het belang van keteninnovatie onderschrijft iedereen. Een belangrijk aspect hierin is de stap van wetenschap naar praktijk. Wanneer ben je daar klaar voor? En hoe kan de keten dit faciliteren? Tijdens deze sessie nemen we je mee in de ervaringen die zijn opgedaan in het keteninnovatietraject Greepsporen op kleding voor een gerichte DNA-bemonstering. Een leerzame sessie, want keteninnovatie en het implementeren van een nieuwe werkwijze zijn zo makkelijk nog niet.

Kunstmatige Intelligentie, JenV en ethiek

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. En die techniek dwingt ons tot het stellen van nieuwe vragen. Vragen over de impact die technologie op onze maatschappij zal hebben of liever, hoe we nieuwe technologie willen introduceren in ons dagelijks leven. In deze sessie gaat het over de vele vragen die op ons afkomen. We besteden extra aandacht aan de Europese visie op Kunstmatige Intelligentie, Robotica en autonome systemen. Ook geeft TNO een kort overzicht van Kunstmatige Intelligentie binnen het werkterrein van Justitie en Veiligheid. Deze sessie legt een fundament voor de overige sessies op het gebied van Artificial Intelligence tijdens het congres.

Legal Tech: de impact van chatbots en blockchain

Wat is de impact van legal tech op ons rechts(bijstands)stelsel? Het Centre for Legal Entrepreneurship and Innovation van de Leiden Law School deed in opdracht van het Programmateam Rechtsbijstand een quick scan naar relevante technologische oplossingen in binnen- en buitenland, waaronder chatbots, blockchain en online geschilbeslechting. Deze masterclass gaat in op de opzet en uitkomsten van het onderzoek. Zien we je daar?

Let’s Ynnovate! Van ?Ja, maar? naar ?Ja, en?

Maak kennis met de kracht van een innovatieve aanpak en de wijze waarop de Ynnovate-methode je hierbij kan helpen. De Ynnovators vormen een overheidsbreed netwerk van innovatie-procesbegeleiders. Tijdens de workshop ervaar je de mogelijkheden van innovatief denken en werken en krijg je inzicht in de resultaten die dat oplevert. Hoe krijg je een mindset die aansluit bij ?Ja, en? in plaats van ?Ja, maar?? En hoe experimenteer je met creatieve denktechnieken in je eigen werksituatie? Als deelnemer ontvang je gratis het boek Let?s Ynnovate!, zodat je direct met de nieuwe werkvormen aan de slag kunt.

Meet a Startup: LexIQ

Machine learning, A.I., algoritmes en robotisering: wat houdt het in en wat betekent het voor de dagelijkse praktijk in juridische beroepen? Ervaring en ?onderbuikgevoel? spelen in procedures nog altijd een grote rol omdat statistisch onderzoek en analyses tijdrovende werkzaamheden zijn. Algoritmes automatiseren deze werkzaamheden, maar kunnen zij ook het menselijk gedrag nabootsen? Inmiddels verschijnen de eerste producten op de markt, waarmee een inschatting wordt gemaakt over de aanpak en uitkomsten van een procedure door vergelijkbare zaken te analyseren. In deze masterclass gaan we dieper in op de volgende vragen: Zijn algoritmes de oplossing of het probleem? Wat is de rol van de rechterlijke macht bij A.I. ontwikkelingen? Hoe kan A.I. mijn dagelijks werk ondersteunen? Verder werpen we een blik onder de motorkap van Lexalyse, een op A.I. gebaseerde analysetool, ontwikkeld door LexIQ in samenwerking met universiteiten en specialisten uit de praktijk.

Moreel kompas: ethiek in het publieke domein

Tijdens deze interactieve sessie kom je meer te weten over ethiek in de publieke sector en publiek-private samenwerkingen. We gaan aan de slag met tools om ethiek te bespreken en je eigen morele kompas te ontwikkelen. Deze sessie leert je op een luchtige manier om een standpunt te vormen bij ethische dilemma?s en geeft een overzicht van relevante referentieprojecten in het publieke domein.

NeuroLab NL: laat je hersenen kraken.

NeurolabNL is ??n van de 25 ?routes? van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA is een vernieuwende onderzoeksagenda voor Nederland die tot stand gekomen uit 14.000 vragen die vanuit de maatschappij zijn ingediend. NeuroLab NL, d? werkplaats voor hersenen-, cognitie- en gedragsonderzoek, is een mooi voorbeeld van hoe de NWA werkt en wat daarin de mogelijkheden zijn. Kom naar deze masterclass als je meer wilt weten over hoe neurowetenschappelijk onderzoek kan worden ingezet voor vraagstukken uit de praktijk van justitie en veiligheid. Als je nieuwsgierig bent hoe onderzoekers en maatschappelijke partners binnen NeurolabNL samenwerken. En als je meer wilt weten over het vormen van een consortium en het indienen van een onderzoeksaanvraag.

Next Generation Politie: team van de toekomst van start

Innovaties heb je op velerlei vlak: technisch, organisatorisch en ook op sociaal gebied. Wij richten ons op de Human Factor, de belangrijkste innovatieve kracht van onze organisatie. Wanneer we kijken naar wat er morgen en overmorgen verandert in de wereld, vraagt dat zeker ook iets van ons. Daarom zijn we in twee eenheden gestart met een team van de toekomst. Wij focussen ons daarbij op de HR-thema’s flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en leiderschap. Tijdens deze masterclass vertellen we meer over de opzet, doelstellingen en resultaten.

Nut en noodzaak van innovatiepartnerlanden

Nieuwe technologie?n overspoelen in hoog tempo onze samenleving en leiden tot andere gedragingen, gewoontes en gebruiken. Dat biedt zowel kansen als bedreigingen voor Nederland en de beleidsdomeinen van justitie en veiligheid. Die veranderingen houden zich niet aan landsgrenzen! Ze dwingen het ministerie van Justitie en Veiligheid niet alleen tot innovatie, maar ook tot internationale samenwerking. JenV werkt al samen met een aantal vooruitstrevende landen (U.S. Ministry of Homeland Security, Singapore Ministry of Homeland Affairs en de EU) op het gebied van technologie en innovatie. In deze sessie legt het Innovatieteam JenV samen met DEIA en RVO uit hoe internationale samenwerking er in de praktijk uit ziet, wat de noodzaak ervan is en ook wat Nederland kan halen en brengen in het buitenland.

Ontdek de vraag achter de vraag

We zijn allemaal heel goed in het bedenken van oplossingen voor problemen. Maar pakken we daarmee ook daadwerkelijk de oorzaak aan of is het een schijnoplossing? Tijdens deze workshop gaan we met elkaar verkennen hoe je tot de kern van een probleem komt. In groepjes die elk een andere pet op krijgen, bijvoorbeeld die van belastingbetaler of bestuurder, kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de uitdaging. Dat geeft je een beter beeld van het probleem ?n de mogelijke oplossing. Ben je erbij?

Ontmoet de Surveillant van de Toekomst

A.I. en robotica roepen vragen op waar we nu al over na moeten denken, ook als toepassingen nog slechts idee?n of prototypes zijn. In het project De Surveillant van de Toekomst wordt verkend hoe het werk van politiesurveillanten er over 10 tot 15 jaar uit ziet. Bestaat de functie van surveillant nog wel in 2030 of wordt dit werk overgenomen door intelligente robots? Welke rol blijft over voor de mens? En wat betekent dit voor de burgers met wie zij in aanraking komen? Een groep Games and Interaction studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht kreeg als opdracht om de surveillant van de toekomst te verbeelden. Zij werken hierbij nauw samen met operationele politiemedewerkers. In deze presentatie nemen zij je mee in hun verkenning naar het toekomstige werk van politiesurveillanten.

Ouders aan zet binnen de Halt-straf

Ouders de regie geven over het verloop van de Halt-straf. Dat is het idee achter de pilot Ouders aan Zet. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke beschermende factor in jeugdcriminaliteit. Om ervaringen op te doen met het vergroten van ouderbetrokkenheid, heeft Halt deze pilot opgezet. Daarbij kregen ouders en kind de opdracht om aan de hand van een kaartspel met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken van het grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand daarvan stelden ouders en kind een plan van aanpak op. Nieuwsgierig naar de uitkomst? Tijdens deze werksessie delen we onze ervaringen.

Project ‘V’: verbondenheid cruciaal bij aanpak jeugdcriminaliteit

Een jongere ?van de straat? bepaalt doorgaans snel: Heeft deze professional me gehoord? En is wat ik zei van betekenis voor hem of haar? De beleving van verbondenheid blijkt al jaren van cruciaal belang bij de aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit. In deze masterclass draait het om het onderzoek van het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden naar verbondenheid. De vraag is of een kwetsbare jongere het gevoel krijgt dat hij of zij echt wordt gezien, erbij hoort en ertoe doet. De essentie is of die beleving komt van positieve of negatieve krachten. Het kwantitatief meten daarvan is geheel nieuw en heeft veel praktische implicaties om de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit verder te helpen!

Publiek-private aanpak van plof- en ramkraken

?Audi-bende slaat weer toe met plofkraak op geldautomaat.? Een paar jaar geleden zag je regelmatig dat soort koppen in de krant. Om deze hausse tegen te gaan, hebben nationale politie, Openbaar Ministerie en systeembanken een convenant gesloten om nog intensiever samen te werken. In deze masterclass vertellen we over de aanleiding, onze samenwerking, de inzet van innovatie ?n de winst!

Quantified Self: de zelfmetende mens

Quantified Self gaat ervan uit dat de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van informatie over jezelf. Daarmee kun je je patronen herkennen, die je vervolgens kunt gebruiken om gezonder, slimmer, fitter en gelukkiger te worden. Quantified Self is een snelgroeiend onderwerp; je maakt er bedoeld of onbedoeld al gebruik van. Dat gaat alleen nog maar meer toenemen. Enige basiskennis is daarbij zeer nuttig en daar besteden we? in deze masterclass aandacht aan. Je krijgt een indruk van wat Quantified Self op dit moment kan betekenen binnen een justiti?le context. We laten je ook QS devices zien, waarbij je mogelijk ook wordt geconfronteerd met morele dilemma?s. Kortom, als je een ?zelfmetende mens? bent of dat wilt beleven, mag je deze masterclass zeker niet missen.

Robots in de rechtspraak

Wat zijn de mogelijkheden van A.I. bij het analyseren, voorbereiden en nemen van beslissingen door de rechter? Dit jaar is gestart met een grensverleggend experiment, waarmee een A.I. kennissysteem wordt uitgedacht ?n uitgeprobeerd. Dit systeem zoekt aan de hand van ingevoerde tekst op vergelijkbare rechtszaken en geeft de gebruiker de top 10 van meest vergelijkbare rechtszaken. Deze masterclass gaat in de doelstellingen van het experiment en de PhD die hieraan te grondslag ligt. Ook komt de vraag aan de orde of robotrechtspraak wel of niet haalbaar en wenselijk is. Wat vind jij?

Satellietdata houden natuurbranden beheersbaar

Inzicht in natuurbrandrisico?s is van grote waarde om de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand te verkleinen. Door op zoek te gaan naar innovatieve manieren om deze risico?s in kaart te brengen, kan Brandweer Nederland natuurbrandbeheersing naar een hoger plan tillen. De inzet van satellietdata biedt daarbij grote meerwaarde. Ook werken we samen in een innovatiepartnerschap, waarbij we samen met marktpartijen een nieuwe manier van aanbesteden hanteren. Welkom bij deze interactieve presentatie!

Serious gaming in Forensics: kruip in de huid van een forensisch onderzoeker

In deze sessie maak je kennis met het Forensisch Sporenspel: een serious game over onderzoek op de plaats delict. Het is een interactief spel waarbij je in de huid kruipt van een forensisch onderzoeker. Je loopt in een virtuele omgeving rond op een plaats incident. Als groep moet je er achter zien te komen wat er is gebeurd. Samen kies je sporen voor onderzoek in het laboratorium om daarmee een zo hoog mogelijke sporenwaarde te scoren. Ook krijg je een inkijkje in de analyseresultaten en de oplossing van de zaak. Door het spel te spelen merk je dat met virtual reality de beleving veel intenser is dan bij het bekijken van foto’s. En door de discussie over sporenkaarten ervaar je de groepsdynamiek en gezamenlijke denkkracht. Benieuwd? Probeer het zelf.

Sociale robots en het werk van JenV

Heb je wel eens een sociale robot ontmoet? In deze sessie maak je kennis met Nao, die aan de hand van stellingen een stemming leidt of de inzet van sociale robots bij JenV wel of niet een goed idee is. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over voorbeelden van dienstverlening of werkzaamheden binnen JenV die hoog op de lijst staan om met sociale robots verbeterd te worden. En wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze nieuwe deelnemer in het sociale veld? De ontwikkelingen op dit vlak gaan enorm snel. Robots duiken in allerlei vormen op: in operatiekamer, bij de bewaking aan de grenzen, in magazijnen en als stofzuig- en grasmaairobots. De sociale robot is een speciaal soort robot, die met gebruikmaking van technologie?n zoals spraakherkenning, gezichtsherkenning en emotieherkenning bepaalde niet-fysieke taken voor je kan uitvoeren. Ontdek hier meer over en volg de masterclass.

Start me up!

De masterclass begint met een presentatie over de samenwerking tussen overheid en startups vanuit internationaal perspectief. Daarna word je uitgenodigd om mee te doen aan een ?pitchronde?, waarbij JenV-ers een vraagstuk? pitchen en een aantal startups een potentieel interessante innovatie, product of idee pitchen. Zo komt zowel de vraag- als aanbodzijde van de ‘startup way of working’ aan bod en krijg je ook idee van de manier waarop startups innoveren en naar overheidsopgaven kijken.

Startups en inkoopprocedures

Inkoop en startups. Niet altijd een even gelukkig huwelijk. Inkoop- en aanbestedingsmogelijkheden bepalen de bandbreedte van samenwerkingsverbanden met startups binnen de overheid. Hoever kunnen, en vooral mogen, we gaan in deze samenwerking? Een goed beeld van de bestaande inkoopmogelijkheden bij verschillende overheidsinstanties is hierbij van cruciaal belang. Tijdens de sessie besteden we aandacht aan launching customership en verschillen in implementatie. Bijvoorbeeld JenV naast Provincie, Defensie en gemeente Amsterdam. Jouw inbreng wordt op prijs gesteld om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Startups in Residence: lessons learned

Eerder dit jaar is de eerste editie van het Startup in Residence programma van JenV afgerond. Tijdens deze masterclass vertellen we je wat het programma inhoudt en vooral wat het werken met startups betekent voor de innovatiekracht van JenV. Ook besteden we aandacht aan de ervaringen van de startups zelf. Leren is een van de hoofddoelen van SiR. Dat is een continu proces. Daarom zullen deze lessen en ervaringen een prominente rol spelen bij de implementatie van vervolgedities. Denk en praat je mee?

Technologie en veiligheid in de toekomst

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek brengt mogelijkheden in kaart van bestaande en nieuwe technologie?n die we kunnen inzetten om onze samenleving veiliger te maken. Tijdens deze workshop ga je actief aan de slag met vragen als: hoe kan de toekomstige samenleving eruit zien? Welke technologie?n komen er op ons af? Welke kansen en kwetsbaarheden bieden deze technologie?n? En, wat betekenen die veranderingen voor onze veiligheid? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen word je uitgenodigd na te denken over toekomstige toepassingen van technologie op het gebied van veiligheid.

Technologische revolutie: kans ?n bedreiging

De hoeveelheid data blijft exponentieel toenemen en we worden als mens steeds afhankelijker van techniek. Voor de veiligheid is technologie steeds vaker een bedreiging: drones als aanslagmiddel, de opkomst van cybercriminaliteit en het 3D printen van wapens en zelfs munitie. Toch zijn er ook kansen. Digitale middelen geven unieke mogelijkheden om burgers te betrekken bij de aanpak van criminaliteit. TNO is als kennispartner van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en Defensie bij al deze ontwikkelingen betrokken. Tijdens deze interactieve lezing ga je op reis langs de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, nieuwe trends en voorbeelden uit de praktijk.

The startup way of working: follow the money

Het team Follow the Money (FTM) van het Functioneel Parket en de FIOD zet alles op alles om onzichtbaar crimineel vermogen zichtbaar te maken. Tijdens deze sessie vertelt het team alles over de toegevoegde waarde van datagedreven onderzoek. FTM is anders dan anders. Binnen het team komen de werelden van big data en financi?le recherche samen. Met hun startupmentaliteit zijn ze continu op zoek naar nieuwe die bij kunnen dragen aan toekomstbestendige opsporing. Dat vraagt om een ?agile way of working?. Hoe bevalt dat binnen de bureaucratische wereld van de overheid? Maak kennis met ’the startup way of working’ en kom naar deze sessie.

TNO Innovatiegame: de eerste stap naar innovatie

Maak kennis met de Innovatiegame, een energiek spel dat TNO heeft ontwikkeld om creatief ?n gestructureerd na te denken over maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Geschikt voor teams van 3 tot 4 deelnemers en in ??n uur te spelen. In een creatief proces ontwerpt het team een multidisciplinair innovatietraject voor een zelf gekozen veiligheidsprobleem. De game bestaat uit een vast te volgen proces en deelnemers worden ge?nspireerd met de laatste TNO innovaties op gebied van ?organisatie en proces?, ?mens?, en ?technologie?. De gekozen oplossingsrichting ligt echter helemaal bij jouw team. En dat is precies de kracht van een gedragen idee: de eerste stap op weg naar een nieuwe innovatie! Benieuwd? Doe mee.

Toekomstig JenV letterlijk in beeld

Altijd al eens willen fantaseren over hoe JenV er in de toekomst uit zal zien? Dan is dit werkatelier iets voor jou. Met behulp van een cartoonist brengen we de toekomst van JenV letterlijk in beeld. Aan de hand van een brainstorm en de tekeningen wordt zichtbaar hoe JenV er in de toekomst uit kan zien op het gebied van innovatie. Wat zien we dan? Wat is belangrijk? En wat betekent dat voor de stappen die we nu moeten zetten? Denk mee en laat je inspireren!

Toekomstscenario’s: is jouw organisatie futureproof?

E?n van de belangrijkste vragen die organisaties zichzelf (moeten) stellen is: wat is onze rol in de toekomst? Voor visie en strategievorming is het belangrijk om verschillende toekomstscenario?s in kaart te kunnen brengen. Maar hoe doe je dat? Welke methoden zijn daarvoor beschikbaar? Hoe zoek je naar informatie over toekomstige ontwikkelingen? Hoe analyseer en vertaal je die naar consequenties voor jouw organisatie? En, last but not least, hoe zorg je ervoor dat je organisatie toekomstgericht wordt? Je hoort er alles over in deze masterclass.

Veiligheidsatelier: hoe kom je tot werkende innovaties?

Wat is nu werkelijk het probleem? Dat is het uitgangspunt van het Veiligheidsatelier waar de 3 0?s (Overheden, Ondernemingen en Onderwijsinstellingen) samenkomen om oplossingen voor vraagstukken te bedenken door over eigen grenzen heen te kijken. Sinds 2013 zijn met deze methodiek meer dan 20 innovatieve oplossingen bedacht. In deze masterclass maken we je enthousiast voor de methodiek en leer je hoe je een Veiligheidsatelier kunt opzetten voor jouw vraagstukken. En hoe anderen jouw deskundigheid kunnen gebruiken voor de vraagstukken die zij hebben.

Virtual reality bij Justitie en Veiligheid

In deze masterclass laten we verschillende virtual reality toepassingen zien die interessant zijn voor justitie en veiligheid. Zo bespreken we hoe een VR-simulatie bij daders van huiselijk geweld empathie voor de slachtoffers opwekt. Dit zijn eerste resultaten van de pilot Vergeet Mij Niet. Daarnaast laten we de contouren zien van FutureU: een VR-project waarbij lange-termijn-denken van delinquenten wordt gestimuleerd door ze in contact te brengen met hun virtuele toekomstige ik.

Voeding en Veiligheid: maximaal alert

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) verenigt onderzoek naar vernieuwende idee?n in verbinding met de praktijk. Wat dacht je van Voeding en Veiligheid? We voelen ons allemaal wel eens slaperig na de lunch of flauw bij een lege maag. Maar er is veel meer bekend over voeding, alertheid en emotioneel functioneren. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve controle en waakzaamheid bij operators van complexe systemen, bestuurders van voertuigen, politie en brandweer. Beroepen die vragen om maximale alertheid. Wat doet voeding in deze situaties en hoe kan nieuwe kennis de praktijk ondersteunen en de veiligheid bevorderen? In onze masterclass gaan we het hier uitgebreid over hebben. Je leert meer over voeding en veiligheid en over consortiumvorming binnen het NWA.

What Design Can Do

Wat zou een hele andere manier zijn om complexe vraagstukken zoals seksuele uitbuiting van minderjarigen te bekijken en aan te pakken? En wat heb je daaraan in je werk? Tijdens deze masterclass van What Design Can Do, hoor je hoe ontwerpers een rol kunnen spelen in het ontwikkelen, herformuleren en oplossen van complexe problemen. We nemen je mee in de gedachte en werkwijze van What Design Can Do en vertellen hoe we samen met het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid oplossingen ontwikkelen, die de seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen voorkomen, dwarsbomen of stoppen.

Zonder informatie geen innovatie

Door de enorme groei aan digitale informatie rijzen er nieuwe vragen en uitdagingen. Hoe zorg jij bijvoorbeeld dat gegevens snel en effici?nt worden gevonden, gedeeld en bewaard? Tijdens de sessie wordt in beeld gebracht welke innovaties deel uitmaken ?f zouden kunnen maken van doeltreffende informatiehuishouding. Daarna ga jij aan de slag! Met prikkelende stellingen dagen wij jou uit om mee te denken over innovatieve idee?n voor de informatiehuishouding van je eigen organisatie en JenV.

Bronnen: Innovatiecongres Justitie en Veiligheid

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *