De Nationaal Co?rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting (HDIeF) uitgevoerd in de periode 2009-2012.

Een persoon die werkt achter zijn pc

Het HDIeF programma is gestart omdat de massaliteit van gegevens die via Internet gewisseld wordt, het steeds moeilijker maakt om die specifieke informatie te detecteren die voor diensten in het domein van openbare orde en veiligheid van belang zijn. Gezien de explosieve groei van het internetverkeer, is het langzamerhand zoeken naar een speld in een hooiberg. In het kader van de bestrijding van cybercrime in het algemeen, en de opsporing en vervolging van strafbare feiten in het bijzonder, is het goed en snel detecteren van digitale informatie van groot belang om effectief te kunnen opereren. Er is een aantal veelbelovende nieuwe technieken in opkomst. Door middel van deze technieken kan de detectie van bepaalde informatie aanzienlijk worden vergroot, evenals de snelheid waarmee dat gepaard gaat. Het ontwikkelen, verbeteren en toepassen van deze technieken kan dus grote voordelen bieden voor organisaties die belast zijn met toezicht op de naleving van wetgeving, en het optreden tegen illegale handelingen.

Het programma HDIeF bood ruimte voor experimenten en projecten die ertoe kunnen bijdragen dat er beter, sneller en effici?nter gezocht kan worden naar relevante informatie in enerzijds databases (statische informatie) of op internet (dynamische informatie). Bijzonder element van het HDIeF programma is dat de projecten ontstaan zijn op basis van concrete vragen uit het veld.

Het programma heeft onder meer de volgende rapporten opgeleverd:

  • TNO rapport – Herkenning van Digitale Informatie31-03-2010 | pdf-document, 4.97 MBEen rapport waarin de stand van de techniek is beschreven om in digitale informatie te zoeken.
  • Instance search11-04-2011 | pdf-document, 3.59 MBEen presentatie van de resultaten van een praktijktest naar het zoeken van objecten in een database met videos.
  • Advies IRN WOPR Ontwikkeltrajecten11-01-2011 | pdf-document, 0.26 MBEen advies over hoe de intelligente analysemodule binnen het internet Recherche Netwerk (iRN) te ontwikkelen.
  • Eindrapport Privacy scan iRN02-07-2012 | pdf-document, 1.18 MBEen privacy scan van in dit programma ontwikkelde tools, met name iRN.
  • FlashReader Guide08-09-2011 | pdf-document, 1.40 MBRapport over hoe de technologie ?Optical Character Recognition? voor internet toe te passen is.
  • Eindrapport Virtuele Muis08-11-2012 | pdf-document, 1.20 MBRapport over hoe een flash-site met een ?virtuele muis? gelezen kan worden.
  • Eindrapport Beeldmerkherkenning16-12-2012 | pdf-document, 2.61 MBRapport over de mogelijkheden van technologie voor beeldmerk herkenning.
  • Eindrapport Dreigtweets28-06-2012 | pdf-document, 0.69 MBRapport over de mogelijkheden om met een semantische analyse serieuze internetbedreigingen via twitter te detecteren.

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *