De potenti?le dreiging die uitgaat van de jihadistische beweging tegen de Nederlandse democratische rechtsorde en samenleving ?is ,,groter dan ooit tevoren?, waarschuwt de AIVD.

In 2010 beschreef de AIVD in de publicatie Lokale jihadistische netwerken in Nederland al een situatie waarin blijkt dat het Nederlandse jihadisme aan het eind van het eerste decennium van deze?eeuw was beland. Het bestond op dat moment uit een verzameling van kleine netwerken die relatief ge?soleerd waren en onzichtbaar bleven. Er was een grote mate van inactiviteit. De netwerken kenden nauwelijks tot geen aanwas; enkele waren zelfs voor een belangrijk deel uit elkaar gevallen.

Na 2010 ontwikkelde het jihadisme zich tot een beweging die meer samenhang heeft dan vroeger, ondanks de weinig hi?rarchische, sterk decentrale en horizontale structuur die het kenmerkt. Het jihadisme in Nederland manifesteert zich opvallend openlijk en provocatief, onder meer op internet en tijdens demonstraties. De jihadistische boodschap wordt niet langer grotendeels heimelijk uitgedragen en de toenadering tot mogelijke jihadistische sympathisanten wordt nadrukkelijk gezocht. Dat is een opvallend verschil met enkele jaren geleden toen jihadisme in Nederland vrijwel onzichtbaar bleef en jihadisten een teruggetrokken bestaan leidden.

Tekenend is dat moslims in Nederland die zich openlijk verzetten tegen de jihadgang naar Syrie en tegen de extreem onverdraagzame en antidemocratische opvattingen van het jihadisme steeds vaker fysiek en virtueel worden ge?ntimideerd. De potentiele dreiging die uitgaat van de jihadistische beweging tegen de Nederlandse democratische rechtsorde en samenleving is daarom groter dan ooit tevoren.

De AIVD waarschuwt voor de professionalisering van de Nederlandse jihadisten, die volwaardig aansluiting hebben gevonden bij terroristische wereldspelers en ?organisaties. Het misbruik van sociale media is de voornaamste succesfactor in de explosieve groei van het aantal Nederlandse jihadi?s. ,,Naast de toegenomen professionaliteit en sterkere ori?ntatie op een openlijk en provocatief activisme, heeft nog een andere ontwikkeling in korte tijd gezorgd voor een geheel nieuwe dynamiek binnen het Nederlandse jihadisme: het wijdverbreide gebruik van de sociale media. Jihadpropaganda is in elke vorm en in elke taal verkrijgbaar, van klassieke jihadistische werken in geschrift tot geluidsopnamen van lezingen van ideologen en filmpjes van de jihadistische strijd. Het is steeds professioneler en daardoor aantrekkelijker vormgegeven.?

media_graafBeatricedeDe ISIS-strijders zijn heel goed in het gebruik van sociale media, erkennen deskundigen. Hun krachtige strategie is zo succesvol en herkenbaar, dat menig marketingbureau er trots op zou zijn, stelt de Britse deskundige op het gebied van sociale media Dinak Alobeid. ?Los van de politieke gevolgen en mensenrechtenschendingen is ISIS heel goed in het bereiken van haar doelgroep.??In het radioprogramma?EenVandaag?legde prof. dr.?Beatrice de Graaf?uit hoe groot de dreiging werkelijk is en welke stappen er volgens haar genomen moeten worden om jihadisten te deradicaliseren.?Ook moet de impact van social media niet onderschat worden, zoals De Graaf?al eerder onderstreepte?in andere media. Terroristische organisaties als de Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) maken op professionele wijze gebruik van Youtube-filmpjes, Twitter en Facebookpagina?s of Instagram en bereiken een steeds groter publiek. Beatrice noemt het?Al Qaeda 2.0. Maar nu vanuit andere hoek: in dit geval probeert ISIS juist al-Qaeda-militanten over te laten lopen.?Veroveringen worden op Twitter triomfantelijk aangekondigd en geretweet. Strijders weiden uit over hun ervaringen tijdens gevechten en roepen anderen op ook in opstand te komen. Er wordt gecommuniceerd in het jargon van jongeren. Berichten om rekruten te werven of gefrustreerde moslims op te stoken, zijn vaak ingesproken in de taal van het beoogde land ? ook in het Nederlands. Vreemd genoeg werken wrede en bloedige beelden van onthoofdingen, gekruisigde vijanden en verkrachtingen als een magneet. ISIS speelt met de sociale media nadrukkelijk in op angstgevoelens. De groepering verspreidt foto?s en videobeelden van popelende jonge mannen in Mosul bij de aanmeldkantoren van ISIS in deze stad.?ISIS lanceerde ze onlangs een app: “Dageraad van de Blijde Boodschap”, kortweg Dawn, om wereldwijd rekruten en fondsen te werven.

Als je lid wordt van de app zal het Tweets posten via jouw account om de propaganda te verspreiden. Bekijk hieronder een grafiek van de vele Tweets die gestuurd zijn via de app en haar gebruikers in slechts 2 uur tijd.

Hoewel de app in April van dit jaar al gelanceerd is, worden er steeds meer berichten gestuurd door de groter wordende gebruikersgroep, tot wel 40.000 berichten per dag. De Amerikaanse zender CBS News ontdekte dat wie in het Arabisch naar ?Bagdad? zocht, als eerste een foto van de zwarte ISIS-vlag zou tegenkomen, wapperend boven de Iraakse hoofdstad met daarbij de dreigende aankondiging ?Bagdad, we komen eraan?.?Geregeld zie je @ActiveHashtags, een Arabisch account, in de wereldwijde trending topics terugkomen met de ISIS hashtag waarmee geregeld met gemak 10.000 mentions per dag gehaald worden:

Beatrice de Graaf benadrukt: ?Maar ook dan moet je aan vriendjes en buurtgenoten uitleggen hoe je op andere manieren ge?ngageerd kan zijn met de situaties in conflictgebieden, zodat zij in gesprek kunnen gaan met de jonge jihadisten?.

Onderstaande publicaties geven duiding aan de dynamiek van het huidige jihadisme in Nederland.

Allereerst een filmpje waarin de beeldspraak van de kracht van zwermen duidelijk wordt in de vorm van een vlucht vogels:

Lees de nota ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland’:

En in 2012 publiceerde de AIVD al een stuk over de opkomst van Jihadisme op het Web: ” Het jihadistisch internet. Kraamkamer van de hedendaagse jihad”.

Ook publiceerde de AIVD eerder een rapport over de mogelijke lokale dreiging van Jihadisten in Nederland:

 

Bronnen: Telegraaf, AIVD, The Atlantic, Nederlands Dagblad

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *