ethereum

Het belangrijkste doel van Ethereum, een platform voor blockchain technology, is het gebruik van?volledig gedecentraliseerde ‘slimme contracten’. Onderstaand verslag laat zien hoe?dergelijke smart contracten in Solidity te realiseren zijn, de ‘contact codetaal’ van Ethereum. Om de technology beter te kunnen verkennen heeft Nikolaos bij TNO de rechtbank?als voorbeeld genomen, in dit geval gestoeld op het Amerikaanse model (het judge-jury, ofwel adversarial model). Civielrechtelijke zaken worden berecht volgens het hoor en wederhoor systeem met rechter (onpartijdig persoon) en een groep (juryleden) en de partij die volgens dit onpartijdige gremium de beste zaak voorlegt krijgt het gelijk (en dus de waarheid van dat moment) aan zijn zijde. Dit is in tegenstelling tot de straferchtzaken waarin het ‘inquisitorial’ systeem gebruikt wordt, waarin de?rechtbank probeert absolute feiten de uitkomst van de zaak te laten bepalen. De gemaakte applicatie is in?essentie gewoon een partij die een ander voor de rechter daagt de zaak bespreekt met voors en tegens. De partij die de?jury overtuigt met steekhoudende argumenten of bewijs zal hun stemmen winnen en als gevolg de zaak. De toegestane interactie?die elke stakeholder?in het systeem heeft is een overdraagbare ’token’ die we in dit geval ‘rechtvaardigheid’ zullen noemen. Het systeem kent ook wat wisselgeld (‘Ether’) voor de rechter en juryleden dat als onderpand gebruikt wordt, om ervoor te zorgen dat ze de zaak niet zullen verlaten zonder echt deel te hebben genomen.

De auteur, Nikolaos, benadrukt nog wel even dat hij niet wil suggereren?dat de rechtspraak en alle juridische entiteiten ineens vervangen zouden moeten worden door anonieme internet gebruikers via het Ethereum platform. Het is slechts een vingeroefening, een showcase om met een Ethereum applicatie te experimenteren.?Het gaat om een nieuwe vorm van cryptogeld of beter nog een waardetransactie, in dit geval een ‘recht’, dat middels een digitale democratische organisatievorm van iets dat we nu kennen in de echte wereld met een?administratief transactieproces van ‘contracten’.

Een voorbeeld van het?Ethereum contract in versimpelde natuurlijke (computer)taal

 1. De aanklager?initieert de zaak.
  1.1 Benoem een ??penningmeester.
  1.2 Benoem een gedaagde.
  1.3 Geef het adres van de uitwisselbare ‘recht’ token.
  1.4 Stel een aantal initi?le variabelen (beschrijving van de zaak, aantal debat rondes, etc.).
  2. Beide?partijen komen overeen een?rechter te benoemen.
  2.1 Indien de rechtbank?vol is kan niemand meer?worden toegevoegd.
  2.2 Niemand behalve de eiser en gedaagde kan een rechter toevoegen.
  2.3 Geen rechter kan twee keer worden toegevoegd.
  3. Juryleden voegen zich toe aan de jury.
  3.1 Indien de jury vol is kunnen geen juryleden meer worden toegevoegd.
  3.2 Een jurylid kan niet twee keer worden toegevoegd.
  4. Alle partijen vragen hun?voorafbepaalde hoeveelheid ‘recht’ op.
  4.1 De juryleden en rechters moeten een vooraf bepaalde hoeveelheid Ether?sturen?aan?de penningmeester als onderpand voor deelneming.
  De aanklager en gedaagde?geven beide om de beurt verklaringen af in een aantal debat rondes.
  5.1 Het debat proces kan niet starten voordat alle deelnemende?partijen hun rol hebben aangenomen.
  5.2 Geen enkele partij kan voor zijn beurt spreken.
  5.3 Elk argument kost ??n eenheid van ‘recht’.
  5.4 Aan het einde van elke ronde wordt gewisseld van?partij.
  6. Rechters kunnen op elk moment inbreken op de?ingediende argumenten.
  6.1 Iedere onderbreking van de rechter kost ??n eenheid van ‘recht’.
  7. Juryleden stemmen over de uitkomst van de zaak.
  7.1 Juryleden mogen pas stemmen als het proces van debatteren is afgesloten.
  7.2 Elke stem kost ??n eenheid van ‘recht’.
  8. Stemmen worden geteld en de winnende partij wordt?aangedragen
  8.1 De procedure van het tellen van stemmen kan niet worden starten als de stemming nog niet is?gesloten
  9. Afgesproken vergoedingen worden vrijgegeven aan oa. de rechtbank en jury.
  10. De zaak wordt afgesloten.

Bronnen: Rapport

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *