1dagniet
stopdeinbreker-150x150Nederland kent 250 woninginbraken per dag. Op 11 december 2013 (11-12-13) sloegen veel mensen de handen ineen tijdens een nieuw burgerinitiatief?om?inbrekers een halt toe roepen. Met steun van politie en overheden.?E?n actiedag tegen woninginbraken: 1dagniet.

In tientallen steden, wijken en dorpen organiseerden initiatiefnemers acties gericht op inbraakpreventie. Veel buurtpreventieteams waren actief.?Het BuurTeam Gillis in Delft?ging?samen met de wijkagenten en leden van de buurtpreventie verzetstrijdersbuurt door de?wijk wandelen en leerden?waar ze meer op moeten letten.

buurteam

Buurtpreventie Maasland is minimaal 36 manuren deze dag op straat aanwezig geweest om nogmaals duidelijk te maken dat zij geen inbraken of overlast tolereren.

maasland

In Harlingen?heeft burgemeester R. Sluiter het pilot project ?Buurtpreventie Groot Ropens? geopend. Het project is vooral gericht op het voorkomen van inbraken in de wijk. Buurtpreventie is een burgerinitiatief dat in Harlingen door de buurtvereniging in Groot Ropens is opgepakt. De politie en de gemeente ondersteunen deze pilot. Na diverse overleggen met politie en gemeente en een informatiebijeenkomst starten de vrijwilligers vanaf vandaag met surveilleren.

Tijdens het surveilleren wordt gelet op onveilige situaties. De vrijwilligers zullen de bewoners daarop aanspreken en preventietips geven. De vrijwilligers zijn herkenbaar aan de reflecterende armband met het logo van buurtpreventie. Vele wijkbewoners zijn al aangesloten bij een speciale WhatsApp-groep. In deze besloten groep kan men gemakkelijk via de smartphone melding doen van onveilige situaties en/of verdachte personen/auto?s in de wijk.

De gemeente Harlingen kampt met veel woninginbraken. De gemeente schenkt daarom veel aandacht aan preventie. Het afgelopen jaar is er een huis-aan-huisbrief verspreid met preventietips en in de Week van de Veiligheid werd een kortingsactie voor de aanschaf van beveiligingssystemen gehouden. Regelmatig is er overleg met politie, de gemeente Franekeradeel, De Bouwvereniging en woningstichting Accolade.?

Op Goeree-Overflakkee trok de?gemeente samen met de politie en een aantal buurtpreventieteams die in onze gemeente actief zijn de dorpen in. Op deze avond werden?in drie dorpskernen op het eiland Goeree-Overflakkee een preventieactie uitgevoerd.

Tijdens deze actie wordt gelet op onder andere openstaande deuren of ramen, buitenverlichting rondom de woning en opvallende zichtbare en waardevolle voorwerpen in woningen. Bij het aantreffen van een open deur / raam bij een ruimte zonder direct toezicht wordt er een zgn. Wit Voetje gelegd, met de boodschap: dit had een schoenafdruk van een insluiper kunnen zijn. Er wordt daarnaast ook een begeleidende brief in de brievenbus gedaan met uitleg over de inpact van woninginbraken en wat er tijdens de controle is geconstateerd. Op 16 december wordt dezelfde actie gehouden in een drietal andere kernen waar buurtpreventieteams actief zijn.?

Preventieteam Maartensdijk deed extra rondes en er was aan alle inwoners gevraagd om ook een extra wandeling te maken en de buurt te controleren op verdachte situaties. Ook is er gevraagd om het huis extra te controleren op inbraakgevoelige plekken en zoveel mogelijk mensen van deze acties op de hoogte te brengen.

Het Woning Inbraken Team Sittard / Maastricht van de politie gaat samen met diverse ondersteunende politiediensten op deze dag surveilleren om actief te kunnen reageren op alle meldingen m.b.t. woninginbraken in zowel Sittard en Maastricht.

Ook zal in die wijken waar de afgelopen weken een stijging is te zien bewoners door de politie preventief advies worden gegeven in het kader van inbraakpreventie.. Doelgroepen zijn de studenten in Maastricht en de oudere alleenstaande ivm de zogenaamde babbeltrucs. Daarnaast zal ik in het daggedeelte door de politie divers ?pandjeshuizen? bezocht worden in het kader van heling bestrijding.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *