Google-Map-Logo‘Googlemaps’ van politie geeft meer inzicht in alibi’s
Een leuk artikel uit de Twentse Courant met de volgende titel: ‘Googlemaps’ van politie geeft meer inzicht in alibi’s. In dit artikel wordt speciale software met de naam Dynacap toegelicht. Deze software is in staat om getuigenverklaringen visueel te maken in een kaart.

In een opsporingsonderzoek gaat de politie getuigenverklaringen met een nieuw systeem op hun waarde beoordelen. Het is een soort interactieve ‘Googlemaps’, waarmee alibi’s en getuigenverklaringen beter zijn te beoordelen op betrouwbaarheid. Het systeem heeft ‘nieuwe informatie opgeleverd, die het nader onderzoeken zeker waard zijn. In dit kaartsysteem wordt onder andere ingevoerd waar mensen liepen en op welk tijdstip. Als alle gegevens zijn ingebracht, begint een animatie. Op een scherm zien agenten op een plattegrond hoe betrokkenen door het gebied lopen en waar ze elkaar tegenkomen. Of wat ze op een bepaald moment gezien kunnen hebben.

Voormalig hoofdcommissaris van de regio Twente Martin Sitalsing refereert in de krant naar het onderzoek naar de vuurwerkramp: “Er zijn wat interessante zaken naar voren gekomen. Maar ik durf het niet zo scherp te stellen dat het ook werkelijk tot een nieuw strafrechtelijk onderzoek komt naar het eerste vlammetje.” Met andere woorden: of alibi’s van medewerkers van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks wegvallen. Hij wil niet zeggen om welke informatie het gaat.

Het systeem – DynaCap – is relatief nieuw. Sitalsing is er enthousiast over. “Het geeft visueel in ??n klap een goed inzicht. Je ziet dat mensen elkaar hebben gekruist, of dat ze op een bepaald moment op een zelfde plek stonden. Dat leidt soms tot belangwekkende nieuwe vragen: hoe kan het dat de ??n dit ziet en de ander dat?”

De politie gebruikt DynaCap al in strafrechtelijk onderzoek. Dat leverde belangrijke informatie op. “Zo hebben we kunnen zien dat er sprake is geweest van een mogelijke ontmoeting tussen een aantal personen, terwijl wij dat niet direct voor mogelijk hadden gehouden”, meldt Rob Hauptmeijer van dit korps. Het is mogelijk om als rechercheteam zelf scenario’s toe te voegen, om te bepalen hoe re?el ze zijn. Dat kan een belangrijk middel tegen ’tunnelvisie’ zijn.

Wat is Dynacap:
DynaCAP is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor tijdgerelateerde analyse en presentatie (dynamische plotting) van cases.
Met DynaCAP kan de analist eenvoudig plaats, tijd en routes van verdachten, getuigen, slachtoffer(s) op de kaart invoeren. Vervolgens kunnen de gegevens geanalyseerd worden door middel van animaties op de kaart. DynaCAP berekent daarvoor snelheden, tijdstippen en andere ontbrekende gegevens. Hierdoor komen tegenstrijdigheden in de gegeven snel naar voren. Bovendien is het mogelijk verschillende scenario’s in te voeren om bepaalde veronderstellingen te toetsen. Bijvoorbeeld, hoe waarschijnlijk is het dat verdachte een bepaalde route gevolgd heeft?
DynaCAP biedt verder de mogelijkheid gerelateerde informatie zoals foto en video gerelateerd aan tijd en plaats op te roepen. Bovendien is het mogelijk om allerlei andere geografische informatie zoals “points-of-interest” aan het kaartbeeld toe te voegen.

Gerelateerde berichten:

  • Geen gerelateerde berichten
Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *