Clarke, R.V. & J.E. van Eck (2010). Probleemgericht werken en de rol van criminaliteitsanalyse in 60 kleine stappen. Hogeschool INHolland, Rotterdam en Politieacademie, Apeldoorn. Vertaling van ‘Crime Analysis for Problem Solvers In 60 Small Steps’, oorspronkelijke uitgave van het U.S. Center for Problem Oriented Policing, Inc.

Voorziet criminaliteitsanalisten van basiskennis over probleemgericht politiewerk en verwante vakgebieden als omgevingscriminologie en situational crime prevention. De 60 stappen volgen logisch op elkaar, in lijn met het bekende SARA-model (Scanning, Analysis, Response, en Assessment), hoewel iedere stap op zichzelf staat en een specifiek onderwerp behandelt. Dit maakt het mogelijk om kriskras door de stappen heen te gaan. Er zijn voorbeelden gebruikt uit verschillende landen. Er is gekozen voor voorbeelden die het meest helpen om de essentie van waar het om gaat weer te geven. Dus ook al spelen de voorbeelden zich af in een buitenlandse context de uitgangspunten zijn universeel. Bij elke stap zijn belangrijke artikelen en boeken opgenomen; waar mogelijk is literatuur opgenomen die digitaal beschikbaar is.

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *