Meldcode VWS - screenshot thumbnail

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

De Meldcode App is onlangs vernieuwd en gratis te downloaden voor iOS en Android. De app biedt de mogelijkheid het stappenplan aan te passen aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de eigen organisatie. Het is mogelijk om de volgorde van de stappen te wijzigen en eventuele extra stappen toe te voegen.

De App Meldcode is in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld ter ondersteuning aan beroepskrachten die onder de reikwijdte van de Wet meldcode vallen. De Meldcode App helpt hen in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de vijf stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

Notities

In de nieuwe versie is het ook mogelijk om per stap notities in te voegen. Zo kan bijvoorbeeld het telefoonnummer van een deskundige collega worden toegevoegd bij stap 2. Of er kan worden aangeven welke (groepen) medewerkers bepaalde stappen moeten doorlopen.

De notities kunnen professionals eenvoudig delen met anderen. En uiteraard zijn de stappen van de meldcode geactualiseerd en zijn de gegevens van AMK en SHG weer up to date.

iPhone schermafdruk 1iPhone schermafdruk 2

iPhone schermafdruk 3iPhone schermafdruk 4

 

Bronnen: Huiselijk Geweld, Rijksoverheid, Iriszorg.nl

Gerelateerde berichten:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *