media_xll_3329004

Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. Het is voor het eerst dat het effect van whatsapp-buurtgroepen wetenschappelijk is onderzocht. In het hele land werken bewoners steeds vaker samen om inbrekers – met behulp van hun mobieltje – te stoppen. Meestal nemen bezorgde burgers het initiatief voor een whatsapp-groep na een inbraakgolf. Mensen die iets verdachts zagen moesten eerst 112 bellen, en daarna een signalement doorgeven via Whatsapp. De Whatsapp-berichten werden ook ontvangen door de politie.

Het gemiddeld aantal woninginbraken daalde in de wijken met een buurtgroep van zestig naar dertig per maand. Ook werden tien inbrekers op heterdaad aangehouden. Het is onduidelijk of dat meer is dan in een situatie zonder buurtgroep.

Onderzoeker Martijn Akkermans zegt verrast te zijn door de scherpe daling van het aantal inbraken. “Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een Whatsapp-groep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien. Dit project kan een schoolvoorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Voorwaarde is wel dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de whatsapp-groepen strak coördineert.”

,,Door het whatsapp-project gaan mensen waarschijnlijk ook meer doen aan preventie, zoals betere beveiliging van hun woning,” zegt Akkermans. ,,Dat helpt natuurlijk ook om het aantal inbraken omlaag te krijgen.”

De Nationale Politie zegt enthousiast te zijn over het experiment. Het is onduidelijk of er al plannen zijn om dit op meer plaatsen in te voeren. ,,Niet alleen in Tilburg, maar op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van whatsapp-groepen voor de veiligheid in hun wijk,” zegt Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. ,,Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten.”

De onderzoeksvraag van luidde:

Welk effect heeft het WhatsApp-project tot nu toe gehad op het aantal woninginbraken in aangesloten buurten van de gemeente Tilburg?

Hieronder een samenvatting uit dat onderzoek met onderaan het volledige rapport.

WhatsApp-project Tilburg

Het WhatsApp-project in de gemeente Tilburg omvat een initiatief waarbij burgers, gemeente en politie samenwerken om door middel van het communicatiemiddel WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan. Deelnemende buurtbewoners van aangesloten buurten krijgen duidelijke instructies over hoe ze bij het zien van verdachte situaties moeten handelen conform de regels die hiertoe zijn opgesteld binnen het WhatsAppproject. Hierbij wordt de zogenoemde SAAR-methode gehanteerd. SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en Registreren. Bij het signaleren van een verdachte situatie in de buurt worden bewoners geacht om eerst meteen de politie te alarmeren via 112. Voorts zijn de deelnemers geïnstrueerd de verdachte situatie en de verdachte personen te beschrijven en deze informatie te delen via de WhatsApp-groep. Na circa 10 minuten worden de WhatsAppberichten door de coördinator van de WhatsApp-groep doorgestuurd naar de politie, en zodoende geregistreerd. Dit proces blijft in gang totdat er geen verdachte gebeurtenissen meer worden waargenomen.

Gelijktijdig met de activatie van de WhatsApp-groepen wordt er voor de aangesloten wijk ook een gesloten Facebook-groep geïntroduceerd die gelinkt is aan de WhatsApp-groepen. Deze Facebook-groepen worden in dit onderzoek dan ook beschouwd als onderdeel van het WhatsApp-project. Behalve voor het plaatsen van berichten en eventuele foto’s van verdachte situaties of personen vanuit de berichtgeving in de WhatsApp-groepen, worden de Facebookpagina’s ook gebruikt voor het delen van informatie over preventieve maatregelen die bewoners kunnen nemen om de kans op een inbraak te verkleinen. Het WhatsApp-project in Tilburg is ontstaan nadat een inwoner van de wijk ‘De Reeshof’ aan de gemeente en politie het idee voorlegde om in zijn buurt een buurt-WhatsApp te starten om zodoende woninginbraak tegen te gaan. Dit idee werd door de gemeente en politie positief ontvangen, en vervolgens hebben de drie partijen het idee verder uitgewerkt en ontwikkeld. De eerste WhatsApp-groepen zijn toen geïntroduceerd in de woonbuurt van de initiatiefnemer en in de overige buurten van deze wijk. Vervolgens zijn in andere buurten van de door de gemeente geselecteerde wijken in Tilburg WhatsApp-groepen op verschillende tijdsmomenten geïntroduceerd.

Resultaten D

e gemeente Tilburg heeft de gegevens van het aantal geregistreerde inbraken per week per buurt in Tilburg geleverd voor de tijdsperiode vanaf week 26 van het jaar 2013 tot en met week 19 in 2015. Het gaat dus om paneldata met zowel variatie over de tijd als tussen buurten. In week 35 van het jaar 2014, op 31 augustus, zijn de eerste WhatsApp-groepen gestart in 11 verschillende buurten. In week 19 zijn van 2015 zijn in totaal 35 buurten WhatsApp-groepen actief.

woninginbraken Tilburg

De resultaten uit de bovenstaande kwantitatieve analyse suggereren dat het WhatsApp-project een substantieel effect heeft gehad op het aantal inbraken in de buurten waar WhatsApp actief is geweest. Het effect blijkt bovendien ook niet van korte duur, immers negen maanden na introductie is het effect nog duidelijk terug te zien in de inbraakcijfers.

Conclusies

De grote impact laat zich op verschillende manieren verklaren. Allereerst kan het project een afschrikwekkende werking te hebben, puur omdat potentiële inbrekers lucht krijgen van een initiatief waarbij bewoners actief worden betrokken. Daarnaast kunnen een verhoogde alertheid en meldingsbereidheid als gevolg van het WhatsApp-project mogelijk de heterdaadkracht vergroten. Hoewel we niet over gegevens van het aantal meldingen en heterdaadbetrappingen beschikken over de periode vóór de introductie van WhatsApp, doet het zeer geringe aantal meldingen en aanhoudingen in de tijd dat de WhatsApp-groepen actief zijn vermoeden dat dit kanaal niet in grote mate direct bijdraagt aan de daling van het aantal inbraken. Ten derde kunnen het aantal en de kwaliteit van preventieve maatregelen genomen door bewoners tegen woninginbraken toenemen als gevolg van informatieverschaffing over preventie via de Facebook-pagina’s. Tot slot kan het WhatsApp-project via toegenomen betrokkenheid van bewoners bij de veiligheid in de buurt en door verbeterde sociale cohesie in de buurt het effect van de andere initiatieven gericht op het verlagen van het aantal inbraken versterken. In dat geval hangt het effect van het WhatsApp-project ook samen met de andere initiatieven die al actief zijn of die er uit voortvloeien. De daling in het aantal inbraken lijkt te zijn veroorzaakt door een combinatie van de hierboven beschreven effecten gerelateerd aan het WhatsApp-project. Bovendien is er mogelijk een wisselwerking tussen de genoemde effecten.

En dit onderzoek brengt weer mooie nieuwe initiatieven teweeg:

Bronnen: AD, NOS, Nu.nl, OmroepBrabant

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *