Moderne Buurt Sherlock

Software, in combinatie met een app, die de kennis?en kunde van politie en burgers bij elkaar brengt.?De ondernemer die het op de markt brengt,?kan bijdragen aan criminaliteitsbestrijding?en tegelijkertijd een goede inkomstenbron?aanboren, bijvoorbeeld met het op maat aanbieden?van informatie van verzekeraars en andere?dienstverleners.

?Als politie en burgers beter gebruik gaan maken van elkaars kennis en vaardigheden, dan kunnen ze samen de criminaliteit in Nederland effectiever bestrijden. Social media bieden daarvoor mogelijkheden waarvan we tot voor kort niet konden dromen. Een ondernemer kan die?krachten bundelen en vertalen in software. Met de app en een webdienst die daarbij horen, valt een goede boterham te verdienen.

Natuurlijk krijgt de politie al tips van burgers, maar de moderne communicatiemiddelen bieden nieuwe kansen. Denk maar aan het snel en accuraat vastleggen van informatie door slachtoffers of getuigen, het?delen van gegevens door buurtgenoten of aan computerprogramma?s waarmee slachtoffers na een misdrijf zelf een compositiefoto samen?stellen. Met zo?n app kan de politie die informatie snel en effici?nt inzetten bij onderzoeken.

Burgers beschikken bovendien over vaardigheden die ze willen gebruiken om mee te helpen bij de criminaliteitsbestrijding. De software kan groepen van zulke experts met elkaar in contact brengen en het proces ook verder begeleiden. De politie kan dat faciliteren door – waar?dat verantwoord is – informatie over het misdrijf en over opsporings?methoden te delen. Dat zal ook het begrip voor het politiewerk versterken.

Het bedrijf dat dit product op de markt brengt moet wel zorgen voor screening van de gang van zaken in de app, onder andere om te voorkomen dat burgers de privacy schenden of voor eigen rechter gaan spelen. Maar de trend is niet te stoppen: veel burgers nemen nu al initiatieven op social media. Met deze aanpak leid je die initiatieven, uiteraard in samenwerking met de politie, in goede banen. De politie is op de hoogte van deze idee?n en is bereid om mee te denken.

De software kan op diverse manieren inkomsten genereren. Verzekeraars zullen burgers willen adviseren over manieren om criminaliteit te voorkomen en andere ondernemers, detectivebureaus of?een beveiligingsbedrijf bijvoorbeeld, zullen hun diensten aanbieden. Sommige slachtoffers willen betalen om het misdrijf waarvan ze het slachtoffer zijn geworden extra aandacht te geven en adequaat op te lossen.

Het is verstandig om te beginnen met een vorm van criminaliteit waarmee burgers regelmatig te maken hebben. Geweld op straat bijvoorbeeld of woninginbraken. Het bedrijf dat dit product verder ontwikkelt, kan actief zijn in de beveiligingsbranche. Een andere mogelijkheid is een ict-bedrijf dat ervaring heeft met vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Voor zo?n bedrijf liggen er kansen om een interessante markt te veroveren en tegelijkertijd bij te dragen aan het bestrijden van de criminaliteit.?

Bronnen: TechnologieZoektOndernemer

Gerelateerde berichten:

Tagged with →  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *